Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Kansainvälistyminen kannattaa!

Paras aika lähteä vaihtojaksolle on yleensä joko toisena tai kolmantena vuotena. Opiskelijan tulee olla suorittanut vähintään ensimmäisen vuoden opinnot ennen vaihtoon lähtemistä. Kun oman alan perusopinnot ovat suoritettuna, vaihtojaksosta saa myös enemmän irti. Ulkomailla suoritettavat opinnot tai harjoittelu tulee suunnitella siten, että ne hyödyntävät tutkintoa ja voidaan hyväksilukea osaksi opintoja. Hyvällä suunnittelulla vaihtojakso ei pidennä opintojen suoritusaikaa VAMKissa.

Kv-liikkuvuuspalvelut järjestävät hakuinfoja ja tiedotusta kiinnostuneille opiskelijoille joulukuussa ja syyskuussa.
Näille sivuille on kerätty tietoa ja ohjeita hakuprosessista, vaihtojen rahoituksesta sekä muita hyödyllisiä linkkejä ja osoitteita. Lue ja tutustu tarjolla olevaan materiaaliin huolellisesti.

Web vamk 2021 kasper dalkarl 58

”Miksi minun kannattaisi lähteä vaihtojaksolle?”

Erittäin tavallinen kysymys, joka pyörii monen opiskelijan mielessä. Hyviä syitä löytyy useita. Vaihtojaksolla on paljon positiivisia vaikutuksia, kuten kielitaidon kehittyminen, kansainvälisen kokemuksen ja osaamisen karttuminen sekä lisävaihtoehtojen saaminen suuntaaviin opintoihin. Kansainvälisyysosaamisesta on myös hyötyä tulevaisuuden työnhaussa ja työelämässä. Työnantajat arvostavat kansainvälisyys osaamista ja kokemusta ja kielitaitoa. Vaihtojaksolle osallistuminen on myös merkki aktiivisuudesta ja siitä, että selviää myös uusista ja erilaisista, haastavistakin tilanteista.

Liikkuvuusjakson aikana saa uusia ystäviä ja oppii lisää vieraista kulttuureista ja tavoista, mutta oppii myös tuntemaan ja tarkastelemaan itseään ja omaa kulttuuriaan uudessa valossa.

Hakuprosessi

Haku seuraavan lukuvuoden vaihto-opintoihin ajoittuu tammikuulle. Sähköinen hakemus tulee tehdä 31.1.2024 mennessä. Tammikuun hakukierroksen jälkeen jäljelle jääneitä opiskelupaikkoja seuraavan vuoden keväälle voi hakea 15.9. mennessä (hoitotyön harjoittelupaikat 31.5. mennessä).

On tärkeää tutustua hakuprosessiin hyvin, jotta tiedät mitä tapahtuu ja milloin. Muista noudattaa hakuaikoja, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä, ja että molemmilla korkeakouluilla on tarpeeksi aikaa järjestää vaihtoon liittyvät asiat.

Tavoitteena on pystyä lähettämään vaihtoon opiskelijat, jotka täyttävät kriteerit, ja joiden Learning Agreement (opintosuunnitelma) on hyväksytty koulutusosastolla. Learning Agreementin allekirjoittaa opinto-ohjaaja.

Koska vaihtopaikkoja/partnerikoulu on rajoitettu määrä, joudumme toisinaan tekemään valinnan, kuka nominoidaan vaihtoon. Vertaillessa tarkastelemme seuraavia tekijöitä: 1. opintovuosi 2. opintopistemäärä 3. arvosanat 4. motivaatio

Hakuprosessin 1. vaihe

Mieti, mikä on sinulle sopivin ajankohta ja kohde. Mitkä ovat tavoitteesi? Tarkista kohdekorkeakoulun lukukausien ajoittuminen.

Vaihtojakson pituus määrittyy kohdekorkeakoulun lukukauden mukaan. Lukukausi voi alkaa ja loppua eri aikaan kuin VAMKissa. VAMK ei maksa apurahaa alle 2 kuukauden vaihtoihin Euroopan ulkopuolelle. Euroopassa poikkeuksena on kuitenkin hoitotyön Nordhelse harjoittelut Pohjoismaisissa partnerikouluissamme ja Erasmus+ ohjelman kutta rahoitettavan monimuotoliikkuvuudet, joiden pituus on 5-30 päivää ja joihin tulee aina sisältyä virtuaalinen osuus.

Hakuprosessin 2. vaihe

Keskustele asiasta opiskelujesi aikana ryhmänohjaajasi/koulutuspäällikön/ opinto-ohjaajan kanssa. Mikäli kyseessä on harjoittelu ulkomailla, ole yhteydessä osastosi harjoittelusta vastaan opettajaan. Ole yhteydessä myös kv-palveluihin.

Hakuprosessin 3. vaihe

Keskustelujen ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella mieti, mitä opintoja aiot suorittaa ja täytä Learning Agreement/Training agreement.

Tutustu partnerikorkeakoulun kotisivuilla olevaan opintotarjontaan ja kurssien ajankohtaan (syksy/kevät). Mieti, miten nämä sopivat osaksi VAMKin opintojasi. Täytetyn Learning Agreementin allekirjoittavat opiskelija, VAMKin edustaja (opinto-ohjaaja tai harjoittelusta vastaava opettaja) ja vastaanottavan korkeakoulun/yrityksen edustaja. Asioista sopiminen etukäteen helpottaa opintojen hyväksilukua vaihtojakson päätyttyä.

 

Hakuprosessin 4. vaihe

Sähköinen vaihtohakemus SoleMove järjestelmässä

Täytä sähköinen vaihtohakemus SoleMove järjestelmässä ja lisää vaaditut liitteet. VAMKin tekemän hyväksynnän perusteella kv-koordinaattori nimeää eli nominoi valitut opiskelijat partnerikouluihin.

Vastaanottava korkeakoulu lähettää sen jälkeen lisäohjeet omasta hakuprosessistaan ja mahdollisesti tarvittavista liitteistä. Tällaisia liitteitä ovat esim. opintosuoritusote, passikopio, learning agreement, kielitodistus ja kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortista.

Vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen päätöksen hyväksynnästä. Huomioi, että päätöksen saapuminen voi viedä aikaa.

Voit hakea vaihtojaksolle, jos:

 • olet VAMKin tutkinto-opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi
 • olet suorittanut vähintään yhden vuoden opintoja, ja opintosi ovat edistyneet normaalin aikatalun mukaisesti, 55 op/vuosi.
 • suunnittelemasi vaihto-opinnot/harjoittelu ulkomailla hyväksytään osaksi tutkintoasi. Koulutusosaston tulee hyväksyä suunnitelmasi.
 • VAMKin apurahan saadaksesi vaihto-opintojen tai ulkomaan harjoittelun tulee tapahtua normaalin opiskeluajan puitteissa (3,5 tai 4 vuotta)
Näin haet vaihtoon

Suunnittele vaihto-opintosi siten, että valmistut ajallaan. Tämä tarkoittaa vaihto-opintoja 30 op/lukukausi. Varaa riittävästi aikaa etsiäksesi tietoa ja valmistautuessasi vaihtoosi. Vaihtoon lähteminen on varmasti kaiken vaivan arvoista! Olet ottanut jo ison harppauksen kansainvälistymisessä, kun teet päätöksen vaihtoon hakemisesta.

Täytä sähköinen hakemus ja lataa liitteet:

 1. Tee hakemus SoleMove hakujärjestelmässä: SoleMOVE / Welcome! (solenovo.fi) Ohjeet hakemuksen täyttämiseen: SoleMove – instructions for the student
 2. Liitä hakemukseen opintosuunnitelma
 3. Liitä hakemukseen opintosuoritusote englanniksi (Pakki-järjestelmästä)
 4. Hoitotyön opiskelija: liitä hakemukseen Kv-vaihtopassi (pakollinen hoitotyön opiskelijoille)

Erasmus harjoittelu Euroopassa: Learning agreement for traineeship

Opintoala: koodit

Muita mahdollisesti tarvittuja dokumentteja ovat:

Saatuasi hyväksynnän partnerikorkeakoulusta voit hakea apurahaa. Ohjeet apurahan hakemiseen ja vaadittavat liitteet löytyvät kohdasta Liikkuvuuden rahoitus

VAMKin partnerikorkeakoulut

VAMKin opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet lähteä suorittamaan osan opinnoistaan ulkomaisiin partnerikouluihin

VAMKilla on yhteistyösopimuksia useiden korkeakoulujen kanssa ympäri maailmaa. VAMK osallistuu erilaisiin kansainvälisiin ohjelmiin kuten Euroopan unionin rahoittamaan ERASMUS+ ohjelmaan ja pohjoismaiseen Nordplus-ohjelmaan.

Tiedot VAMKin partnerikorkeakouluista ja heidän opetustarjonnastaan voivat muuttua nopeastikin. Siksi on tärkeää huomioida, että ajankohtaisin tieto löytyy aina partnerikoulun omilta kotisivuilta, ja niitä tulee hyödyntää kurssitarjontaa tai muuta tarvittavaa tietoa etsittäessä. Mikäli tietoa ei ole helposti löydettävissä, seuraavista hakusanoista voi olla apua: Erasmus, Incoming students, International, Courses in English, academic calendar.

Partnerikorkeakoulut yksiköittäin:

Double degree -opinnot
 • Double degree opinnot liiketalouden yksikössä (Cracow, Mannheim, Heilbronn tai Kiel) kestävät yhden lukuvuoden ja sinä aikana on suoritettava 60 op.
 • Double degreen sopimustemme kohderyhmänä on ensisijaisesti International Business opiskelijat, toissijaisesti kansainvälisen kaupan opiskelijat.
Harjoittelu ulkomailla

Liikkuvuusjakson voi suorittaa myös lähtemällä harjoitteluun ulkomaille

Eri koulutusohjelmilla on erilaisia suosituksia harjoitteluun lähdössä. Liiketaloudessa ja tekniikassa harjoittelu tapahtuu yleensä kesän aikana lukukauden ulkopuolella ja opiskelijat pääsääntöisesti etsivät itse harjoittelupaikkansa. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelut tehdään tavallisesti lukuvuoden aikana ja useimmiten harjoittelupaikka löytyy VAMKin partnerikorkeakoulun kautta.

Harjoittelupaikan sisältöä, sopivuutta ja ajankohtaa mietittäessä kannattaa olla yhteydessä oman osaston harjoittelusta vastaaviin opettajiin, tai joissakin tapauksissa myös opinto-ohjaajaan.

Erasmus+ harjoittelijaliikkuvuus

Perinteisen opiskeluliikkuvuuden lisäksi opiskelijoiden on mahdollista suorittaa liikkuvuusjakso harjoitteluna Erasmus + ohjelman kautta. Harjoittelun voi tehdä Erasmus-ohjelmaan kuuluvissa maissa Euroopassa.

Jos olet VAMKin tutkinto-opiskelija, lähdet opinto-ohjelmaasi kuuluvaan harjoitteluun ja täytät hakukriteerit, on sinulla mahdollisuus hakea Erasmus+ -harjoitteluapurahaa. Harjoittelun pituuden tulee olla vähintään 2 kuukautta ja enimmillään-12 kuukautta. Itse hankittuun harjoitteluun tulee hakea apurahaa hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua, partnerikorkeakoulujen kautta suoritettaviin taas hakuaikojen puitteissa.

Lisätietoja apurahasta saat Kv-liikkuvuuspalveluista.

The ErasmusIntern.org –verkkoalustalla yhtiöt ja organisaatiot voivat ilmoittaa harjoittelupaikoistaan. ErasmusIntern on Erasmus Student Networkin (ESN) hanke.

Nordhelse

(Terveysalan opiskelijat)

VAMK hoitotyön koulutusohjelma on mukana Nordplus -ohjelman rahoittamassa Nordhelse -verkostossa. Nordplus -ohjelmaa rahoittaa Pohjoismaiden Ministerineuvosto. Ohjelman tavoitteena on edistää pohjoismaisten korkeakoulujen yhteistyötä.

Hoitotyön opiskelijat voivat lähteä liikkuvuusjaksolle ohjelman kautta. Tavallisimmin liikkuvuus tapahtuu juuri harjoittelun muodossa. Ohjelma mahdollistaa myös lyhyempikestoisen harjoittelun ja tarjoaa opiskelijoille Nordplus -apurahan.

Terve Afrikka

(Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat)

VAMK on mukana Terve Afrikka -verkostossa. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat hakea ulkomaan jaksolle Ugandaan tai Keniaan järjestön kautta. Harjoittelujakson pituus on kolme kuukautta. Hakuaika seuraavan lukuvuoden liikkuvuudelle on yleensä helmikuun puolivälissä. Lisätietoa saat KV-liikkuvuuspalveluista.

EDUFI -harjoittelu

Korkeakoulussa opiskelevat tai korkeakoulujen vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta työharjoitteluun ulkomaille. Harjoitteluun valitut saavat Opetushallitukselta apurahan, jolloin VAMKin apurahaa ei tule lisäksi. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoa:

UNIFI

MAAILMALLE

Nordjobb

Nordjobb on vaihto-ohjelma, joka on tarkoitettu 18-30 vuotiaille Pohjoismaiden tai EUn kansalaisille. Pohjola-Norden organisaatio järjestää harjoittelupaikkoja Nordjobb-ohjelman kautta Pohjoismaissa. Harjoittelun pituus vaihtelee neljästä viikosta viiteen kuukauteen ja ajankohtana on toukokuu-syyskuu. Hakuaika on tammikuusta toukokuuhun. Pohjola-Norden järjestää harjoittelupaikan ja auttaa asunnon löytämisessä. Osallistujalta edellytetään ruotsin, norjan tai tanskan kielen osaamista.

Lisätietoa:

nordjobb.net

Muita harjoittelumahdollisuuksia:

Paikalliset TE-toimistot tarjoavat EURES- palvelua, jonka kautta välitetään työpaikkoja EU- ja ETA-maihin.

Muita linkkejä:

Kielitodistus

Joissakin partnerikouluissa vaaditaan saapuvilta vaihto-opiskelijoilta todistus kielitaidosta. Sen todentamiseksi heillä voi olla valmis lomake täytettäväksi, muussa tapauksessa käytetään VAMKin kielitodistuspohjaa, johon VAMKin kieltenopettaja tekee kieliarvioinnin. Ihanteellisinta olisi kääntyä oman kieltenopettajan puoleen, joka kenties tuntee sinut jo ennestään. Kielitestiin varataan opettajalta sopiva ajankohta arviota varten. Joihinkin paikkoihin voidaan kuitenkin vaatia laajempia ja virallisempia kielitestejä (esim. USA). Tällaisia kielitestejä ovat esimerkiksi:

 • Englanti: TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), CAE (Cambridge Certificate in Advanced English), CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English)
 • Saksa: ZdaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache), KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)
 • Ranska: DELF 1 and 2 (Diplome Elemetaire de Langue Francaise), DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise)

Vaihtoon lähtiessä on suositeltavaa valmistautua myös kielellisesti. Erasmusvaihtoon lähtevillä on esimerkiksi mahdollisuus ottaa ilmainen online kielikurssi. Usein on myös mahdollista suorittaa kielikursseja ennen vaihtoa tai sen aikana.

Opinnot ja opintopisteet

Ulkomailla suoritetut opinnot ja harjoittelut tulee sisällyttää osaksi opintoja ja VAMKin tutkintoa. Siitä syystä asioista sopiminen etukäteen on tärkeää. Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan sisällyttää ammattiopintoihin, pakollisiin harjoitteluihin tai vapaasti valittaviin opintoihin. On kuitenkin hyvä huomioida, että vapaasti valittavien opintojen laajuus on suhteellisen pieni, yleensä 10 op. Vaihto-opintojen aikana on hyvä tutustua paikalliseen kieleen ja kulttuuriin, mutta toisaalta on tärkeää ottaa huomioon, että opintoihin sisältyy enimmäkseen omaan opiskelualaan liittyviä kursseja. Kurssivalinnassa kannattaa huomioida myös se, ettei valitse sellaisia kursseja, joita on jo aiemmin suorittanut VAMKissa.