Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Web vamk 2021 kasper dalkarl 14

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Kaikkien opiskelijoiden tulee ilmoittautua kerran lukuvuodessa joko läsnä- tai poissaoleviksi opiskelijoiksi. Opintojaan jatkavat ilmoittautuvat ennen syyslukukauden alkamista. Ilmoittautuminen koskee aina koko lukuvuotta. Ne, jotka eivät ole ilmoittautuneet, menettävät opiskeluoikeutensa. Opinto-oikeusajan ylittänyt opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Lukuvuoden 2024 – 2025 ilmoittautumisaika on 1.4. – 6.9.2024.

  • Opintojaan jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat opiskelijan työpöydän (PAKKI) kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee päivittää omat yhteystietonsa ja sähköpostiosoitteensa PAKISSA.

Ilmoittaudu PAKISSA

  • Tutkinnon ohjeellisen suoritusajan ylittäneet opiskelijat ilmoittautuvat tarvittaessa opintotoimistossa.
Rgb sosionomi nega

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi OILI-palvelussa opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä!

Poissaolevaksi ilmoittautunut: Poissaolon lakisääteisen syyn todistavat dokumentit tulee toimittaa hakijapalveluihin kahden viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä. Mikäli dokumentteja ei ole esitetty määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi.

Ehdollisesti paikan vastaanottanut: pääset ilmoittautumaan lukuvuodelle vasta, kun opiskelupaikka on sitovasti vastaanotettu.

Poissaolon lakisääteisen syyn todistaminen koskee keväällä 2015 ja sen jälkeen hakeneita, aikaisemmin opiskeluoikeuden saaneiden ei tarvitse ilmoittaa poissaolon syytä.

Poissaolo-oikeus

Poissaolo-oikeus

Poissaolo-oikeutta koskevat säännöt määräytyvät sen mukaan milloin olet vastaanottanut opiskelupaikan Vaasan ammattikorkeakoulusta. Jos olet ottanut paikan vastaan ennen 1.8.2015 alkaneesta koulutuksesta, voit ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä korkeintaan kahdeksi lukuvuodeksi (neljäksi lukukaudeksi) opintojen aikana. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.

Jos olet hyväksytty opiskelijaksi keväällä 2015 tai sen jälkeen voit ilmoittautua poissaolevaksi yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi. Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolo on mahdollista vain

  • asevelvollisuuden
  • siviilipalveluksen
  • naisten vapaaehtoisen asepalveluksen
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan
  • sairauden tai vamman vuoksi.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa se kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta opiskeluoikeusaikaa.

Opiskeluoikeusajan ylittänyt opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Poissaolevalla opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa opintoja siinä korkeakoulussa, johon hän on ilmoittautunut poissaolevaksi, eikä saada suoritusmerkintöjä opintosuoritusrekisteriinsä poissaolon aikana.  Poissaolevalla opiskelijalla ei ole oikeutta opintotukeen, YTHS- terveyspalveluihin, ateriatukeen, matka-alennuksiin eikä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin.

Poissaolo / Läsnäoloilmoituksen muuttaminen

Poissa-/läsnäoloilmoittautumista voi muuttaa vain ilmoittautumisaikana tai lukukauden vaihtuessa.