Siirtohaku

Opiskelijavalinta

Vaasan ammattikorkeakouluun voidaan ottaa erillisvalinnan kautta suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa hakija, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • Siirto-opiskelijaksi hakeva on suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija.
 • Hakijan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan tavoitteellisesti. Ammattikorkeakoulututkintoon siirryttäessä etusijalla ovat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään 45 op lukuvuodessa tai 22 op lukukaudessa. Haettaessa siirtoa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon edellytetään vähintään 15 op lukuvuodessa sekä hakukelpoisuus koulutukseen (vaadittu koulutus ja työkokemus).
 • Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot.
 • Siirto-opiskelijalla on riittävät valmiudet suorittaa tutkinto loppuun jäljellä olevan opiskeluajan sisällä.
 • Uuden opiskeluoikeuden tavoitteellisesta suoritusajasta vähennetään siirron perusteena olevaan opiskeluoikeuteen käytetty aika.
 • Siirron edellytyksenä on, että merkittävä osa hakijan suorittamista opinnoista voidaan sisällyttää uuden opiskeluoikeuden mukaiseen tutkintoon. Tutkintonimikkeen muuttuessa ja koulutusalalta toiselle siirtyminen on mahdollista ensimmäisen lukukauden jälkeen.
 • Vaasan ammattikorkeakoulu voi tarvittaessa järjestää valinta/soveltuvuuskokeet.
 • Valinnan edellytyksenä on että, vuosikurssilla/ryhmässä on tilaa.
 • Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden Vaasan ammattikorkeakoulussa, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.
 • Siirto-opiskelijat aloittavat opiskelun aina lukukauden alussa.

Hakijapalvelut tiedottavat siirtohaun tuloksista

 • 30.6. mennessä, kun opinnot alkavat syksyllä
 • 15.12. mennessä, kun opinnot alkavat keväällä

Hakijat näkevät valinnan tulokset ja ottavat paikan vastaan opintopolussa

 • 31.7. mennessä, kun opinnot alkavat syksyllä
 • 31.12. mennessä, kun opinnot alkavat keväällä

Liitteet

Liitteet ladataan suoraan hakulomakkeelle, hakemuksella ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Pakollisina liitteinä tulee toimittaa:

 • viimeisin virallinen (leimalla varustettu tai sähköisesti varmennettu) opintosuoritusote
 • opiskelutodistus

Opiskelupaikka on vahvistettava määräaikaan mennessä

Mikäli siirto-opiskelija vahvistaa siirrossa saamansa opiskelupaikan, hän menettää samalla siirron perusteena olleen opiskelupaikan. Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja siirrosta ja valintaperusteista voit kysyä VAMKin hakijapalveluista hakijapalvelut@vamk.fi

Hae siirtohaussa
1. – 15.5.

Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus.

 

 

Webversio fiiliskuvat 45

Vaasaan on helppo ihastua

Juna vie Vaasaan Helsingistä reilussa kolmessa tunnissa. Vuokrataso on puolet alhaisempi kuin pääkaupunkiseudulla, fillarilla pääset joka paikkaan ja opiskelijoita on Vaasassa yli 14 000. Miksi siis et valitsisi Vaasaa, helppoa onnellisten ihmisten opiskelijakaupunkia?

Lue lisää opiskelukaupunki Vaasasta