Asiakirjajulkisuuskuvaus

Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) ylläpitää asiakirjajulkisuuskuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja niiden käyttötarkoituksesta tiedonhallintalain (906/2019) mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvaus on osa julkisuusperiaatteen noudattamista. Kuvauksen tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemistä Vaasan ammattikorkeakoululle.

1. Ohjeita tietopyynnön tekemiseen

Yksilöi tietopyyntösi mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Alla tietovarantojen yhteydessä on kuvattu, minkälaisia tietoja tietovarannoissamme käsittelemme. Hakutekijöinä voit käyttää esimerkiksi asian, hankkeen tai henkilön nimiä, tai asian ajankohtaa. Tietopyynnöt tulee lähettää kirjaamoon sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@vamk.fi.

Kirjaamo ohjaa tietopyynnöt oikealle taholle vastattavaksi. Vastaamme tietopyyntöön kahden viikon kuluessa. Mikäli pyyntö koskee laajoja asiakirjakokonaisuuksia, vastaamme pyyntöösi kuukauden kuluessa. Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Henkilötietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt tehdään VAMKin tietosuojavastaavalle, ohjeet löydät Tietosuoja-sivulta.

Tutkimuslupiin liittyvät ohjeet löydät Tutkimuslupa -sivulta.

2. Tietovarannot ja niiden käyttötarkoitukset

Tietovarannolla tarkoitetaan Vaasan ammattikorkeakoululle kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa sekä muun toiminnan yhteydessä syntyvien tietoaineistojen kokonaisuutta. Jokaisen tietovarannon yhteydessä on kuvattu tietovarannon sisältämät tietoaineistot. Osa tietovarannoista sisältää tietoa, joka on julkisuuslain (621/1999) perusteella salassa pidettävää.

Hallintoasiat ja johtaminen

Hallintoasioiden ohjaus, toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen, päätöksenteko ja johtaminen, laadunhallinta, yhteistyö kansallisesti, alueellisesti ja korkeakoulujen välillä.

Henkilöstöpalvelut

Rekrytointi, henkilöstö- ja työsuhdeasiat, palkan ja palkkioiden maksaminen, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työturvallisuus ja työsuojelu, yhteistoiminta.

Taloushallinnon palvelut

Talousasioiden ohjaus, talouden suunnittelu ja seuranta, verotus, kirjanpito ja maksuliikenne, rahoitus ja varainhankinta, omaisuuden hallinta.

Kansainvälisten asioiden palvelut

Kansainvälisen yhteistyön sekä opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden suunnittelu ja toteuttaminen.

Tietojärjestelmäpalvelut

Tietojärjestelmäpalveluiden kehittäminen ja ohjaus, tietojärjestelmien ja laitteistojen asennus, käyttö ja ylläpito sekä tietosuoja ja tietoturva.

Markkinointi- ja viestintäpalvelut

Markkinoinnin sekä ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta.

Kiinteistöpalvelut ja turvallisuus

Toimitilojen käyttö, ylläpito, huolto ja vuokraus, kulunvalvonta, yleinen turvallisuus, valmiussuunnittelu, häiriö- ja erikoistilanteiden käsittely, poikkeusoloihin varautuminen.

Opetuksen ja oppimisen palvelut

Tutkintoon johtavan sekä ei-tutkintoon johtavan koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen, opetuksen käytännön toteutus, opiskelijavalinnat, opiskeluoikeuden hallinta, opintosuoritusten arviointi ja hallinta, tutkintojen myöntäminen.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut (TKI)

TKI-toiminnan ohjaus ja kehittäminen, TKI-hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen, tutkimuseettinen toiminta, tutkimusluvat.