Strategia 2035 – kohti hyvinvointitaloutta

Vamk strategiakuva korjattu

 

Visio:

Osaamisen tärkein kumppani

Visionamme on olla osaamisen tärkein kumppani työelämälle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneillemme. Edistämme parhaita käytäntöjä, jotka perustuvat vahvasti työelämän tarpeisiin niin koulutuksessa kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

 

Missio:

Luomme kilpailuetua keskeisille työelämän toimijoille valmentamalla tulevaisuuden osaajia ja tuottamalla edelläkäyvää näkemystä, jonka avulla voidaan löytää ratkaisuja kohti hyvinvointitaloutta.

Arvomme

Arvot sympaattisuus

Sympaattisuus

Sympaattisuus on supervoimamme. VAMK-yhteisö on sympaattinen ja lämmin. Toimintamme ytimessä on ymmärrys, kunnioitus ja ystävällisyys.

Arvot edelläkävijyys

Edelläkävijyys

Yhdessä uskallamme innostua, innostaa, kokeilla ja olla luovia. Kehitämme osaamistamme ja asiantuntemustamme tavoitteellisesti ja tulevaisuushakuisesti.

Arvot asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys

Ennakoimme ja kuuntelemme opiskelijoiden ja työelämän tarpeita ja odotuksia. Kehitämme omaa toimintaamme sekä innovatiivisia ratkaisuja niin alueellisiin, kansallisiin kuin kansainvälisiinkin haasteisiin.

Arvot avoimuus

Avoimuus

Olemme kohtaava korkeakoulu ja tunnemme toisemme. Yhteisömme on avoin ja moninainen. Avoimuutemme rakentaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja vuorovaikutusta.

Vamk profiloituu hyvinvointitalouden edistäjäksi

VAMK profiloituu hyvinvointitalouden edistäjäksi

Vaasan ammattikorkeakoulun koulutus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta rakentavat osaamista, jonka avulla voidaan löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin kohti hyvinvointitaloutta.

VAMKissa yhdistyy tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä muotoilun osaaminen. Eri alojen synergia synnyttää innovaatiota ja luo opiskelijoille monialaisia oppimisympäristöjä sekä lisää heidän valmiuksiaan vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Luomme lisäarvoa monialaisuudella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

Hyvinvointitalouden osaamisen keskiössä on:

 • energiamurros, älykäs digitalisaatio ja vihreä siirtymä
 • kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja logistiikka
 • ratkaisut hyvinvoinnin murrokseen

 Hyvinvointitaloudella tavoitellaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää taloutta investoimalla ihmisten hyvinvointiin, kuten osaamiseen.

Vahvuusalat

Olemme kestävän kehityksen ja energiamurroksen kansainvälinen edelläkävijä. Tavoitteenamme on parhaat työelämälähtöiset ratkaisut niin koulutuksessa kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassakin. Vastaamalla yhteiskunnallisiin haasteisiin pyrimme kohti hyvinvointitaloutta.

Vahvuusalat vihreä siirtymä ja energiamurros

Energiamurros, älykäs digitalisaatio ja vihreä siirtymä

 • Robotiikka, uudet tuotantoteknologiat ja projektijohtaminen ovat toimintamme keskiössä, samoin älykäs sähkötekniikka, digitaalisuus ja vihreät teknologiat.
 • Tekniikan alan tutkinnot tukevat alueen yritysten työelämälähtöisiä osaajatarpeita.
Vahvuusalat innovatiivinen liiketoimintaosaaminen

Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen ja logistiikka

 • Profiloidumme alueellemme tärkeään kestävään ja innovatiiviseen liiketoimintaosaamiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä.
 • Liiketalouden alan erityisosaamistamme on etenkin kansainvälisen kaupan logistiikan kehittyvät ratkaisut.
Vahvuusalat ratkaisuja hoivan murrokseen

Ratkaisuja hyvinvoinnin murrokseen

 • Laadukkaan koulutuksen kautta vastaamme monikielisen alueen työvoima- ja väestönkehityksen aiheuttamiin tarpeisiin.
 • Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutuksen keskiössä on hyvinvointipalveluiden digitalisaatioon liittyvä nopea kehitys.
Vahvuusalat muotoiluajattelu ja ekosysteemien muotoilu

Muotoiluajattelu ja ekosysteemien muotoilu

 • Vastuullisen muotoiluajattelun avulla luomme kestäviä järjestelmiä, joiden avulla voidaan vastata globaaleihin haasteisin.
 • Muotoilukeskus MUOVAn keskeisiä osaamisaloja ovat teollinen palvelumuotoilu ja kestävä tuotekonseptointi sekä ekosysteemien muotoilu.

 

V vamk profiloituu hyvinvointitalouden edistäjäksi

Strategiset tavoitteet

 

1. Opiskelijoiden menestyminen tukee kiinnittymistä työelämään ja yhteiskuntaan

Tavoitteenamme on, että opiskelijoistamme suurin osa on ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittavia. Huomioimme nuorten ikäluokkien haasteet monialaisessa opintojen tukemisessa ja niiden kehittämisen tarpeissa.

Strateegiset tavoitteet 1 1 opiskelijamme ovat tyytyväisiä

Opiskelijamme ovat tyytyväisiä opetuksen laatuun

 • He voivat hyvin ja kiinnittyvät opintoihinsa ja korkeakouluumme niin kampuksella kuin verkko-opetuksessakin.
 • Opintoihimme on sujuvia polkuja ja väyliä ja ammattikorkeakoulustamme työllistytään erittäin hyvin.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden kokemus ammattikorkeakoulustamme on laadukas ja opintomme tukevat alueelle ja yhteiskuntaan kiinnittymistä.
 • Opiskelijakunnalla on merkittävä rooli ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämisessä.
Strateegiset tavoitteet 1 2 laadukas ohjaus

Laadukas ohjaus ja opiskelijoiden tukeminen

 • Monialainen, yksilöllinen ohjaustoimintamme ja oppimisen tuen palvelumme kannattelevat opiskelijoitamme opintojen aikana ja valmentavat heitä muuttuvan työelämän tarpeisiin.
 • Opettajillamme ja ohjauksen asiantuntijoillamme on vankkaa osaamista jatkuvan oppimisen ja kohtaavan verkkopedagogiikan toteuttamiseksi.
 • Opetuksen tuen ja kehittämisen palvelumme mahdollistavat opettajien jatkuvan osaamisen kehittämisen ja rohkeat pedagogiset kokeilut tuetusti.
Strateegiset tavoitteet 1 3 oppiva yhteisö

Houkutteleva ja tunnettu, hyvinvoiva oppiva yhteisö

 • Olemme houkutteleva ja tunnettu oppiva yhteisö, johon halutaan kiinnittyä ja jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.
 • Yhteisömme on tasa-arvoinen ja hyvinvoiva sekä turvallinen ja monimuotoinen.
 • Toimintamme perustana on eettinen toimintaohjeisto, joka pohjautuu vastuullisuuteen, yhteisesti jaettuihin arvoihin sekä innostavaan, tavoitteelliseen ja oikeudenmukaiseen johtamiseen.2. TKI-volyymin ja vaikuttavuuden kasvattaminen uudistaa ja luo elinvoimaa

TKI-toimintamme keskittyy strategisille painoalueille tiiviisti alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen innovaatioekosysteemiin kiinnittyen.

Strateegiset tavoitteet 2 1 ilmiö ja tarvelähtöinen dynaaminen kehittäminen

Ilmiö- ja tarvelähtöinen dynaaminen kehittäminen

 • Tutkimusalustat tutkimusryhmineen mahdollistavat ilmiö- ja tarvelähtöisen dynaamisen kehittämisen eri alojen asiantuntemuksen ja toimijat ennakkoluulottomasti yhdistäen.
 • Vaikutamme aktiivisesti globaaliin kehitykseen edelläkäyvällä TKI-toiminnallamme ja toimien työelämän osaamisen tärkeimpänä kumppanina jatkuvan oppimisen korkealaatuisen tarjonnan myötä.
Strateegiset tavoitteet 2 2 edelläkäyvä näkemys

Edelläkäyvä näkemys työelämän tapeisiin

 • Vahvistamme TKI- ja palveluliiketoimintaamme strategisesti ja kestävästi vastaten asiakkaiden ja työelämän tarpeisiin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • Lisäämme merkittävästi yhteistyötä elinkeino- ja työelämän kanssa tuoden edelläkäyvää näkemystä ja korostaen tulosten vaikuttavuutta yrityksissä ja yhteiskunnassa.
Strateegiset tavoitteet 2 3 avoin ja vastuullinen tki toiminta

Avoin ja vastuullinen TKI-toiminta

 • Olemme sitoutuneet avoimeen ja vastuulliseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.
 • Panostamme niin laadukkaaseen julkaisutoimintaan kuin monikanavaiseen avoimeen viestintään.3. Osaamisen tärkein kumppani nyt ja tulevaisuudessa

Ainutlaatuinen asemamme Pohjoismaiden suurimman energiakeskittymän sydämessä antaa meille erinomaiset valmiudet luoda edelläkäyvää osaamista ja innovaatioita kohti hyvinvointitaloutta.

Strateegiset tavoitteet 3 1 jatkuvan oppimisen

Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ja tukeminen

 • Jatkuvan oppimisen strategiamme mukaisesti koulutamme koko Suomea vahvuusalojemme mukaisissa teemoissa.
 • Vastaamme monimuotoistuvan työvoiman kehittämisen tarpeisiin ja tuemme elinkeinoelämän uudistusta.
 • Rakennamme osaamista täydentäviä kokonaisuuksia työelämässä jo toimivien asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseksi.
Strateegiset tavoitteet 3 2 digitalisaation ja tekoälyn

Digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen vastuullisesti

 • Rakennamme sujuvia reittejä toiselta asteelta ja työelämästä tutkinto-opintoihin sekä avaamme formaalia ja non-formaalia tarjontaamme Digivision Opin.fi-tarjottimelle ja ristiinopiskeluun.
 • Digitaalisuuden ja tekoälyn hyödyntäminen opetuksessa ja soveltavassa tutkimuksessa ovat esimerkkejä konkreettisista keinoista, joilla tuemme Suomen edellytyksiä hyötyä globaalista vihreän siirtymän investointiaallosta.
Strateegiset tavoitteet 3 3 opiskelijoiden tukeminen

Opiskelijoiden tukeminen työmarkkinoille kiinnittymisessä

 • Parannamme entisestään opiskelijoiden kiinnittymistä alueen työmarkkinoille.
 • Opintojamme kehitetään ja toteutetaan vahvassa työelämäyhteistyössä.
 • Opintoihin sisältyvät työelämäprojektit, lisääntyvä kotimaisten kielten tarjonta ja harjoittelumahdollisuudet lisäävät kiinnostusta ja mahdollisuuksia työllistyä Suomessa valmistumisen jälkeen.4. Yhteistyön syventäminen Vaasan yliopiston kanssa vahvistaa alueen kasvua

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteistyön tuloksena on vetovoimainen, kansainvälinen korkeakoulukonserni, joka lisää uutta osaamista mahdollistaen vahvaa kasvua ja kehitystä alueen vientirannikolle, Pohjoismaiden suurimmalle energiaklusterille ja siten koko Suomelle.

Strateegiset tavoitteet 4 1 alueen osaamispohjan lisääminen

Alueen osaamispohjan lisääminen

 • Syventyvän koulutus- ja tutkimusyhteistyön tavoitteena on vahvistaa alueen osaamista ja osaavan työvoiman saatavuutta.
 • Korkeakoulujen välisen yhteistyön syventäminen vahvistaa alueemme osaamiskeskittymää.
 • Yhteistyöopinnoilla haetaan synergiaetua, pedagogista monimuotoisuutta ja erinomaisuutta. Niitä suunnitellaan laajennettavan tekniikan ja liiketalouden alalla.
Strateegiset tavoitteet 4 2 asiantuntijuuden kasvattaminen

Asiantuntijuuden kasvattaminen

 • Tiivistyvän yhteistyön kautta on mahdollista kehittää sujuvia opintopolkuja korkeakoulujen välillä. Kokonaisuus on vetovoimaisempi ja luo edellytykset opiskelijamäärien kasvuun ja vahvistuvaan TKI-toimintaan.
 • Laadukkaat ja ajantasaiset oppimisympäristöt sekä monipuolinen koulutustarjontamme edistävät opiskelijoidemme entistä joustavampaa asiantuntijuuden kasvua.
Strateegiset tavoitteet 4 3 kansainvälisyyden lisääminen

Kansainvälisyyden lisääminen

 • Kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin osalta tehdään tiiviimpää yhteistyötä Vaasan tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi sekä alueen osaajapulan haasteiden ratkaisemiseksi.
 • Yhteistyötä suunnitellaan lisättävän erityisesti kansainvälisen koulutusportfolion kehittämisessä kuin TKI-toiminnassakin.
 • Yhteistyöstä haetaan lisäksi kehittyviä ja osaavia tukipalveluita.Strategia 2030 -esite

Voit lukea strategia-esitteemme pdf:nä tai issuu-palvelusta

VAMK Strategia 2030 -esite (pdf)

Selaa issuu-esitettä

Tutustu myös