Master School

Masters only – Avaa oven uusiin mahdollisuuksiin

Opiskele ylempi ammattikorkeakoulututkinto VAMKin Master Schoolissa! Voit hakea YAMK -opintoihin, kun olet suorittanut AMK- tai kandidaatin tutkinnon ja kerryttänyt kahden vuoden alan työkokemuksen valmistumisesi jälkeen. Tutustu tutkintotarjontaamme ja hae opiskelemaan VAMKiin!

Selvitä minne oma polkusi vie

Seuraava haku 3.1.-17.1.2024

Web vamk 24102022 22 2

VAMKissa me tunnemme sinut aidosti

Tunnemme VAMK Master School opiskelijamme hyvin. Opiskelijamme ovat asiantuntijuuden syventäjiä.

 • Opiskelijoistamme 100 % tulee työelämästä ja heillä on paljon työkokemusta ja he ovat toimineet merkittävissä tehtävissä.
 • Opiskelijamme ovat innostuneita, erittäin motivoituneita ja osaavia ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita kehittämis- ja/tai johtamistehtävistä.
 • Opiskelijamme hyödyntävät omia taitojaan ja työkokemustaan siten, että he heijastavat ja peilaavat aiheita omien kokemustensa kautta.
Web vamk 24102022 37 2

Miksi VAMK Master School?

Huippumentorit

 • Työelämäyhteys opettajillamme vahvaa ja he tuntevat alueen toimijat ja avainhenkilöt. He ovat aktiivisesti mukana alueen kehityshankkeissa.
 • VAMK Master Schoolin innostunut, osaava henkilökunta saa opiskelijat aktivoitumaan.
 • Tiivis yhteistyö yritysten kanssa kehittää edelleen osaamista ja asiantuntijuutta.
 • Opettajamme toimivat mentoreina Master School -opiskelijoillemme.

Työssäoppiminen 2.0 – aikaa säästävä ja käytännönläheinen koulutus

Arvostamme aikaasi, joten varmistamme, että:

 • Opetussuunnitelma on selkeä ja työhösi sopiva.
 • Opiskelut ovat suoraan sovellettavissa ja räätälöitävissä omaan työhösi.
 • Opinnäytetyö liittyy oman työsi kehittämiseen.

Pedagogiikka – yhteisöllinen oppiminen ja työelämälähtöisyys

 • Työssä oppiminen 2.0 käytäntö: oppiminen tapahtuu työpaikalla ja täydentyy luento-opetuksella.
 • Opettajan rooli mentorina
 • Vertaisoppiminen
 • Ongelmalähtöinen oppiminen (pbl)
 • Ryhmähenki ja vertaistuki
 • Opinnot suoritetaan suomeksi tai englanniksi. (tutkintokohtainen)
 • Toteutustapoina monimuoto, hybridi tai verkko-opinnot. (tutkintokohtainen)

Oppimisprosessi koostuu luennoista, itsenäisestä työstä, etäopiskelutehtävistä ja kehitysprojekteista. Opintojakson painopiste on vuorovaikutuksessa ja ryhmätyöissä: opintojen aikana voit jakaa osaamistasi muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot liittyvät läheisesti omiin työtehtäviisi, joten oppimistehtävien ja opinnäytetyön kehittämisprojektin avulla sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työtäsi, työnantajaorganisaatiota tai projektia.

VAMK Master School brändivideo

Ylemmät AMK-koulutukset VAMKissa

YAMK-tutkinto 60 op
Cloud-Based Software Engineering

Cloud-Based Software Engineering

Toteutustapa

Blended Learning

Seuraava haku

3.1.2024 -

klo 08:00

17.1.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 60 op
Project Management, Engineering

Project Management, Engineering

Toteutustapa

Blended Learning

Seuraava haku

3.1.2024 -

klo 08:00

17.1.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 90 op
Project Management, Business

Project Management, Business

Toteutustapa

Blended Learning

Seuraava haku

3.1.2024 -

klo 08:00

17.1.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 90 op
International Business Management

International Business Management

Toteutustapa

Blended Learning

Seuraava haku

3.1.2024 -

klo 08:00

17.1.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 90 op
Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen, tradenomi ylempi AMK

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen, tradenomi ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 60 op
Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen, insinööri ylempi AMK

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen, insinööri ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

28.8.2024 -

klo 08:00

11.9.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 60 op
Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät, ylempi AMK

Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät, ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 90 op
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Toteutustapa

Monimuotototeutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 90 op
Hyvinvoinnin asiantuntija, ylempi AMK

Hyvinvoinnin asiantuntija, ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

28.8.2024 -

klo 08:00

11.9.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 60 op
Energiavarastointi, ylempi AMK

Energiavarastointi, ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

28.8.2024 -

klo 08:00

11.9.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 60 op
Hiilineutraali yhteiskunta, insinööri ylempi AMK

Hiilineutraali yhteiskunta, insinööri ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

28.8.2024 -

klo 08:00

11.9.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 90 op
Hiilineutraali yhteiskunta, tradenomi ylempi AMK

Hiilineutraali yhteiskunta, tradenomi ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

28.8.2024 -

klo 08:00

11.9.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 60 op
Teollisuusrobotiikka, ylempi AMK

Teollisuusrobotiikka, ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

Haussa aikaisintaan 2025

VAMKin YAMK-tutkinnot voi jakaa toteutustavoiltaan kahteen

Meillä VAMKissa voit opiskella YAMK-tutkinnon joustavasti monimuotototutuksissa ja täysin paikkavapaasti verkkototeutuksissamme.

 • Monimuotototeutus:
  Monimuotototeutuksissa on jonkin verran kontaktiopetusta kampuksella, mutta pääpaino opinnoissa on itsenäisessä opiskelussa ja verkko-opinnoissa. Läsnäoloa edellyttävät tapaamiset järjestetään tutkinnosta riippuen arki-iltaisin ja viikonloppuisin, tarkistathan aina tarkat päivämäärät ja kellonajat kunkin toteutuksen omilta sivuilta.
 • Verkkototeutus:
  Verkkototeutuksia on monenlaisia, käytännössä opetus järjestetään paikkavapaasti mutta kaikkiin verkkotutkintoihimme liittyy läsnäoloa vaativaa aikaan sidottua kontaktiopetusta ja ohjausta (Zoomissa) ja itsenäistä tai pienryhmäopiskelua. Tarkistathan aina opetus- ja ohjaustapaamisten tarkat päivämäärät ja kellonajat kunkin toteutuksen omilta sivuilta.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti yhteyshaussa opintopolussa. Ilmoitamme erikseen hakuajat verkkosivuillamme.
Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Ammattikorkeakoulu määrittelee soveltuvan pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen erikseen:

Katso valintaperusteet

Faktoja YAMK-tutkinnosta

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän sekä eurooppalaisen tutkinto- ja osaamiskehyksen (EQF 7) mukainen. Se antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan, jossa vaaditaan ylempikorkeakoulututkinto. YAMK-tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5–3 vuotta. Viimeinen vuosi on varattuna opinnäytetyötä varten.

Ura ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Vaasan ammattikorkeakoulu sijaitsee Vaasan sydämessä, jossa on enemmän energiateknologiaan liittyviä yrityksiä kuin missään muussa Pohjoismaiden kaupungissa. Alueellamme energiatekniikan alalla työskentelee yli 160 yritystä ja noin 25 % Suomen energia-alan työntekijöistä työskentelee täällä. Näiden yritysten kokonaisliikevaihto on noin 5 miljardia euroa vuodessa, ja siksi on perusteltua sanoa, että Vaasa pitää Suomen talouden pyörät pyörimässä! YAMK-tutkinnon suoritettuasi voit harjoittaa vaativampia tehtäviä. Sinulla on pätevyys useisiin ylemmän korkeakoulututkintoa vaativiin töihin. Muiden ammattilaisten kanssa opiskelu tarjoaa myös uusia näkökulmia työhön. Valmistumisen jälkeen voit hakea myös tohtoriopintoihin Suomeen tai ulkomaille.

 

Esittelyssä huippumentorimme

Master School mentori
Mika Billing

Mika Billing

Mika Billing toimii VAMKissa konetekniikan lehtorina. Master Schoolissa hän opettaa teollisuusrobotiikan ylempää AMK-tutkintoa, jota hän on myös ollut kehittämässä.

Lue koko tarina
Master School mentori
Piia Uusi-Kakkuri

Piia Uusi-Kakkuri

Piia Uusi-Kakkuri työskentelee VAMKissa johtamisen yliopettajana ja YAMK-koordinaattorina. Master Schoolissa hän opettaa johtamista sekä sote-alan että liiketalouden opintokokonaisuuksissa.

Lue koko tarina
Master School mentori
Toni Lustila

Toni Lustila

Energia- ja ympäristötekniikan lehtori Toni Lustila opettaa Hiilineutraali yhteiskunta - opintokokonaisuutta sekä toimii ryhmänohjaajana Master Schoolissa.

Lue koko tarina
Master School mentori
Riku Niemistö

Riku Niemistö

Riku Niemistö toimii kehittämisen ja johtamisen YAMK-ohjelman ryhmänohjaajana sekä vastaa useasta sote-alan opintojaksosta.

Lue koko tarina

YAMK opiskelijatarinoita

International Business Management
Jonna Suomela

Jonna Suomela

”Opinnot auttoivat vahvistamaan määrätietoista asennetta. Oman osaamisen kehittäminen, verkostoituminen ja itsensä haastaminen on aina hyvästä!”

Lue koko tarina
Project Management
Risto Hirvelä

Risto Hirvelä

”Tutkinnon suorittaminen tarjosi minulle monipuolisen ja kokonaisvaltaisen kokemuksen ja paljon uusia näkökulmia nykyiseen työhöni.”

Lue koko tarina
Teollisuusrobotiikka
Petri Hakkola

Petri Hakkola

"Halusin oppia ohjelmoinnista ja robotiikasta, erityisesti etäohjelmoinnista, ja tutkinto-ohjelma vaikutti siihen juuri sopivalta."

Lue koko tarina
Sote alan kehittäminen ja johtaminen
Kirsi Vaaranmaa

Kirsi Vaaranmaa

”Elämäni paras päätös”, kuvailee Kirsi valintaansa lähteä opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Moni ovi on avautunut hänen elämässään sen jälkeen.

Lue koko tarina