Koulutusalat

Web vamk 2021 kasper dalkarl 21

VAMKissa voit opiskella kolmella eri alalla: tekniikassa, liiketaloudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla

Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja.

Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet. Opiskelijoita on noin 3250 ja henkilöstöä 200. VAMK painottaa koulutuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

Koulutusvaihtoehtoja on yhteensä 12, joista kaksi on englanninkielistä. Opiskella voit AMK- tai ylemmän AMK -tasoisena.