Tule osaksi osaamistamme

VAMK on 3700 opiskelijan kansainvälinen, yhteisöllisyydestään kuulu sympaattinen ammattikorkeakoulu. Tavoitteemme on saada parhaat työnantajat ja tulevaisuuden ammattilaiset kohtaamaan toisensa.

Vaasan seutu tunnetaan ympäri maailmaa energiateknologia-alan osaamisestaan. Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä on täynnä innovatiivisia yrityksiä ja työelämäverkostoja, ja meillä on vahva sitoutuminen koulutuksen, sekä tutkimuksen ja kehityksen edistämiseen.

Lisätietoa rekrytointiprosessistamme:

Anna Sjöholm

HR- ja työsuojelupäällikkö

Korkeakoulupalvelut | Henkilöstöpalvelut

anna.sjoholm@vamk.fi | +358 207 663 368

Vamk rekrykuva

Perehdytysopas

Perehdytysoppaaseemme on koottu tärkeitä ohjeita uudelle työntekijälle sekä tietoa työsuhde-eduista.

Lue lisää

Avoimet työpaikat

Työnantaja: Vaasan ammattikorkeakoulu

Työsuhteen alku: 1.6.2024 - 30.6.2026

Haku päättyy: 13.5.2024 23:59

Tehtävän ala: Kehittämis- ja projektitehtävät

Määräaikainen kokoaikatyö, sijainti Vaasa

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Lue hakuilmoitus: Asiantuntija, biotalous

Avoin työpaikka Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVAssa

Asiantuntija, biotalous - Expert in bioeconomy

Muotoilukeskus MUOVA on Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilun yksikkö, joka on vuodesta 1988 lähtien tukenut yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin.

Vahvuusalueitamme ovat teollinen palvelumuotoilu, kestävien tuote-palvelujärjestelmien muotoilu sekä muotoiluajattelu yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisessä. Yhdistämme poikkitieteellisen tutkimuksen luovaan kehittämiseen yritysten innovaatiotoiminnassa ja liiketoiminnan uudistamisessa. Monialainen tiimimme koostuu kokeneista muotoilun ja liiketoiminnan asiantuntijoista ja tutkijoista. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten kanssa kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla.

Etsimme tiimiimme biotalouden asiantuntijaa kestävien ratkaisujen muotoiluun. Asiantuntija hyödyntää kestävän kehityksen, biopohjaisten materiaalien ja ympäristöjohtamisen osaamista. Asiantuntija toteuttaa monialaisessa tiimissä Massikka-hanketta, joka kehittää koulutusohjelmaa biotalouden liiketoimintamahdollisuuksista. Lisäksi asiantuntija osallistuu DesignPSS-hankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään kestäviä teollisuusjärjestelmiä yhdessä yritysten kanssa. Kyseessä on määräaikainen tehtävä 30.6.2026 saakka.

Päävastuualueet:
• Hankkeiden tutkimus- ja kehittämistehtävät
• Yhteistyö yritysten ja TKI-kumppaneiden kanssa
• Hankkeen viestintä- ja julkaisutoiminta

Pätevyydet:
• Soveltuva korkeakoulututkinto
• Kokemus projektitoiminnasta
• Vastuullinen, innovatiivinen ja yhteistyökykyinen tapa toimia

Neuvoteltavissa oleva aloituspäivä 1.6.2024.
Hae lähettämällä hakemuksesi ja CV:si Kuntarekryyn 13.5.2024 mennessä.
Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.
Sopimuksen mukainen palkka työehtosopimuksen mukaan 3018 €-3500 €/kk.

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Työnantaja: Vaasan ammattikorkeakoulu

Työsuhteen alku: 2.5.2024 - 31.8.2025

Haku päättyy: 30.4.2024 23:59

Tehtävän ala: Kehittämis- ja projektitehtävät

Määräaikainen kokoaikatyö, sijainti Vaasa

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Lue hakuilmoitus: Projektipäällikkö, Ready for Talents -hanke

Haemme Vaasan ammattikorkeakouluun määräaikaista projektipäällikköä VAMKin TKI-palveluihin sijoittuvalle Ready for Talents -hankkeelle aikavälille 2.5.2024-31.8.2025.

Kansainvälisten opiskelijoiden määrää Suomessa on tavoitteena kasvattaa merkittävästi. Näistä osaajista valtaosan toivomme työllistyvän ja kotoutuvan Suomeen ja erityisesti Pohjanmaalle. Wasa Future Festivalin osana vuosittain järjestettävässä Young Talk -tapahtumassa aiheena 2023 oli kansainvälisten osaajien työllistyminen erityisesti pk-yrityksiin. Ready for Talents- hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yritysten valmiuksia kansainvälisten osaajien rekrytointiin liittyen sekä lisätä kansainvälisten osaajien kykyä tunnistaa pk-yritysten tarjoamia työllistymismahdollisuuksia jo opintojen aikana.

Hankkeessa kehitetään Vaasan ammattikorkeakoulun ja 10 pilotti-pk-yrityksen kanssa kansainvälisten osaajien houkutteluun, rekrytointiin ja asettautumiseen liittyvä kyvykkyyksien ja valmiuksien testausmalli ja tarvelähtöinen valmennusohjelma, johon osallistuvat kansainväliset osaajat ja yritysverkosto yhdessä. Valmennuksen jälkeen pilottiyritykset sitoutuvat testaamaan valmiuksiaan kansainvälisen osaajan harjoittelu- tai muuhun rekrytointiin. Ready for Talents -ohjelman tueksi tuotetaan podcast-sarja, jonka toteuttavat pääosin kansainväliset opiskelijamme edustaen eri korkeakouluja.

Projektipäällikkönä tehtävänäsi on vastata Ready for Talents - hankkeen menestyksekkäästä toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti.

Sinulla on

- Kokemusta työskentelystä kansainvälisten osaajien parissa
- Vahvaa tuntemusta Pohjanmaan vientirannikon pk-yrityskentästä sekä kokemusta työskentelystä pk-yrittäjien kanssa
- Näyttöä projektien menestykkäästä toteuttamisesta
- Soveltuva korkeakoulututkinto
- Hyvät tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot
- Itsenäinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa
- Suomen ja englannin kielen sujuva hallinta, monipuolinen muu kielitaito on etu

Arvostamme

- Uutta luovaa, kokeilevaa otetta sekä digitalisaatiokyvykkyyttä
- Kokemusta korkeakoulusektorilta tai laajemmin koulutusalalta toiminnasta, joko koulutuksen tai tai TKI-toiminnan kautta

Tarjoamme innostavan ja kehittyvän työyhteisön sekä joustavat työskentelymahdollisuudet. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin tarjoamalla esimerkiksi kattavat työterveyshuollon palvelut, mahdollistamalla työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen, sekä kannustamalla monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Työskentelemme joustavasti lähi-/etätyötä tehden. Huomioithan kuitenkin, että tehtävä edellyttää säännöllistä läsnäoloa Vaasassa.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen mukaisesti. Sopimuspalkka 4000 €. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekryn kautta viimeistään 30.4.2024. Toivottu aloitusajankohta toukokuun alku.

Lisääthän hakemuksesi liitteeksi CV:n ja linkin LinkedIn -profiiliisi.

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Työnantaja: Vaasan ammattikorkeakoulu

Työsuhteen alku: 1.5.2024 - 30.9.2025

Haku päättyy: 26.4.2024 23:59

Tehtävän ala: Kehittämis- ja projektitehtävät

Määräaikainen kokoaikatyö, sijainti Vaasa

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Työnantaja: Vaasan ammattikorkeakoulu

Työsuhteen alku: 1.8.2024

Haku päättyy: 30.4.2024 09:00

Tehtävän ala: Rehtorit

Vakinainen kokoaikatyö, sijainti Vaasa

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Työnantaja: Vaasan ammattikorkeakoulu

Työsuhteen alku: 1.8.2024

Haku päättyy: 30.4.2024 23:59

Tehtävän ala: Korkeakouluopettajat

Vakinainen kokoaikatyö, sijainti Vaasa

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Työnantaja: Vaasan ammattikorkeakoulu

Työsuhteen alku: Sopimuksen mukaan

Haku päättyy: 31.7.2024 23:59

Tehtävän ala: Korkeakouluopettajat

Määräaikainen tuntityö, sijainti Vaasa

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Työnantaja: Vaasan ammattikorkeakoulu

Työsuhteen alku: Sopimuksen mukaan

Haku päättyy: 31.7.2024 23:59

Tehtävän ala: Korkeakouluopettajat

Määräaikainen tuntityö, sijainti Vaasa

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Työnantaja: Vaasan ammattikorkeakoulu

Työsuhteen alku: Sopimuksen mukaan

Haku päättyy: 31.7.2024 23:59

Tehtävän ala: Korkeakouluopettajat

Määräaikainen tuntityö, sijainti Vaasa

Lue lisää ja hae Kuntarekryssä

Englanninkieliset rekrytoinnit

Ei avoimia työpaikkoja juuri nyt.

Ilmoittaudu VAMKin tuntiopettajapankkiin

Haluatko olla mukana kouluttamassa tulevaisuuden osaajia ja kokeilla opetustyötä? Ilmoittaudu VAMKin tuntiopettajapankkiin!

Tuntiopettajia hyödynnetään Vaasan ammattikorkeakoulun eri koulutusten sijaistarpeissa, sekä osana laajempien kurssikokonaisuuksien opetusta. Tuntiopettajan tehtävään kuuluu opetuksen lisäksi opintojakson suunnittelu ja arviointi. Tuntiopettajan työstä maksetaan koulutustason mukaan muodostuva tuntipalkka.

Edellytämme tuntiopettajilta vähintään alempaa korkeakoulututkintoa, sekä opetettavan kurssin osalta relevanttia asiantuntemusta ja osaamista. Tarvittaessa voidaan keskustella opetuksen hoitamisesta myös etänä.

Lähiaikoina tarvitsemme tuntiopettajia erityisesti seuraavien alojen osaajista:

 • Kansantalous
 • Ohjelmointi
 • Mielenterveyden hoitotyö
 • Matemaattiset aineet
 • Tietotekniikka
 • Teollisuuden ja voimalaitoksen sähköjärjestelmät
 • Tehoelektroniikka
 • Lujuusoppi, perusteet ja syventävä osaaminen (AMK -taso)
 • PLC ja soluohjaimet  (AMK-taso)
 • Automaation ohjausjärjestelmät (YAMK -taso)

Ilmoita hakemuksessa minkä erityisalojen kursseja olisit kiinnostunut opettamaan, sekä miten kauan hakemuksesi on käytettävissämme.

Linkit hakemuksen jättämiseen (Kuntarekryssä):

Lisätietoja:

 • Jukka Niittykoski, jukka.niittykoski@vamk.fi, tel. 040 011 3956 (liiketalous, tietojenkäsittely)
 • Riitta Häyry, riitta.hayry@vamk.fi, tel. 050 410 1418 (sosiaali- ja terveysala)
 • Riitta Niemelä, riitta.niemela@vamk.fi, tel. 020 7663 392  (konetekniikka, energiatekniikka, ympäristöteknologia, Project Management)
 • Seppo Mäkinen, seppo.makinen@vamk.fi, tel. 020 7663 388  (sähkötekniikka, tietotekniikka)

Avoimet työhakemukset

Oletko kiinnostunut tulemaan meille töihin. Voit lähettää avoimen työhakemuksen täyttämällä sähköisen työhakulomakkeen.

Täytä sähköinen hakemus tästä

Lisätietoja:

HR-päällikkö Anna Sjöholm

anna.sjoholm@vamk.fi