Erikoistumiskoulutus

Syvennä osaamistasi erikoistumiskoulutuksella

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja opintokokonaisuuksia. Erikoistumiskoulutukset tarjoavat työelämässä toimiville asiantuntijoille ja asiantuntijoiksi tähtääville osaamista korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisosaamiselle perustuvalla koulutuksella.

Erikoistumiskoulutuksia säädellään lailla ja niillä vastataan ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhdessä määrittämiin työelämän osaamistarpeisiin. Opintomaksu on enintään 120 €/opintopiste.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

  1. kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä määritellyllä työelämän osa-alueella
  2. saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan
  3. osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin
  4. kykenee toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana
Aitous

Kenelle?

Korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja kaipaavat ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

Vuorovaikutteisuus

Miksi?

Saat omaa työyhteisöä laajemman näkökulman kohdata työelämässä vastaan tulevia haasteita ja kehittämistarpeita. Opit hyödyntämään tieteellistä tutkimustietoa erikoisalasi ammatillisten käytäntöjen analysoinnissa ja kehittämisessä.

Avoimuus 1

Miten?

Erikoiskoulutukset vastaavat yhteiskunnallisesti merkittävään pysyväisluonteiseen ja syvälliseen asiantuntijuuden kehittämistarpeeseen. Ne ovat vähintään 30 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia ja eroavat nopeasti muuntuvista ja lyhyemmistä täydennyskoulutuksista.

Erikoistumiskoulutustarjonta

Erikoistumiskoulutus 2 op
Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen

Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen

27.8. - 31.10.2024

Ilmoittautuminen

Opintojakso tulee toteutukseen seuraavan kerran syksyllä 2025

  • Hybriditoteutus
Hinta 100,00€
Hakuasi vastaavia tuloksia ei löytynyt.

Mennyt erikoistumiskoulutustarjonta

Erikoistumiskoulutus 30 op
Kotihoidon teknologia

Kotihoidon teknologia

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Erikoistumiskoulutus 30 op
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Toteutustapa

Verkkototeutus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Erikoistumiskoulutus 30 op
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Toteutustapa

Monimuotototeutus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Erikoistumiskoulutus 30 op
Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

Toteutustapa

Monimuotototeutus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt