Monialainen kehittyvä korkeakoulu

Kestävän tulevaisuuden puolesta

Kestävän tulevaisuuden puolesta

VAMKin strategisena tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Innovatiivisia ratkaisuja kehitetään kestävämmän tulevaisuuden puolesta yhteistyössä laajan kumppaniverkostomme kanssa.

Saavutettavuus VAMKissa

Saavutettavuus VAMKissa

Suomessa koulutuksen saavutettavuudella, yhdenvertaisuudella, tasa-arvolla, osallisuudella ja moninaisuudella on vahva yhteiskunnallinen merkitys. Koulutus on yksi keskeisimmistä tasa-arvoa luovista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta mahdollistavista instituutioista. Koulutus voi paradoksaalisesti olla myös yhteiskunnallista eriarvoisuutta luova tekijä. Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan on kirjattu tavoite Suomesta tasa-arvon kärkimaana. Tasa-arvoisen yhteiskunnan yhtenä tavoitteena on, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua.

Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

Tule osaksi osaamistamme. Tavoitteemme on saada parhaat työnantajat ja tulevaisuuden ammattilaiset kohtaamaan toisensa.

Digivisio 2030

Digivisio 2030

Valtakunnallinen Digivisio 2030 -hankke keskittyy tulevaisuuden kestävän osaamisen ekosysteemin rakentamiseen, ja digipedagogiikan jatkuvaan kehittämiseen ja laadukkaisiin oppimissisältöihin.