Lomakkeet

Sähköinen tilauslomake

Kela:n ateritukikortin
VR:lle toimitettavan opiskelutodistuksen tilaamiseksi
Tilaukset käsitellään aikajärjestyksen mukaisesti. Toimitusaika 1-7 pv ruuhkasta riippuen.

HUOM! Opintosuoritusote ja läsnäolotodistus ovat saatavilla VAMK:n sähköisellä allekirjoituksella, opiskelijan työpöydän (PAKKI) kautta.

Opiskeluoikeuteen liittyvät hakemukset

Opintojen hyväksiluku

Täytä hakemus huolellisesti, vaillinaista hakemusta ei oteta käsittelyyn.

Vapautus kieliopinnoista

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Opinnäytetyö

Opinto-ohjaus

Työharjoittelu

Tutkintotodistusanomus

Valviran laillistamishakemukset