SODI 4.0

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Smart Ostrobothnia Digital Industry 4.0

Hankkeen kesto: 1.9.2023 - 28.2.2025

Päätoteuttaja: Novia

Hankepartnerit: VAMK, Centria

Rahoitus: EAKR, Pohjanmaanliitto

Kokonaisbudjetti: 101 454 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Mika Billing, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 312, mika.billing@vamk.fi

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi, Ruotsi

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on luoda osaamista vastaamaan yritystarvetta Teollisuus 4.0:aa varten. Osaamisen kehittämisellä kannustetaan pk-yrityksiä lähestymään Teollisuus 4.0-tasoa osaamisen, tietotaidon sekä tuotannon toteutuksen osalta. Tämä vaatii Technobothnian laitteiston päivittämistä vastaavalla tavalla.

VAMK tuo hankkeeseen ennen kaikkea laajaa robotiikkaosaamista. VAMK hallinnoi Technobothnian robotiikkalaboratoriota sekä käyttää sitä yhdessä Novian ja Vaasan yliopiston kanssa. Toteutettavan robotti-FMS-kokonaisuuden suunnittelu ja rakentaminen eli TP1:n toteutus hankkeessa on VAMKin vastuulla.

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää alueen osaamista Teollisuus 4.0:aa varten niin, että osaaminen vastaa yritysten osaamistarvetta. Näin saamme alueen pk-yritykset ottamaan askeleen ja lähestymään Teollisuus 4.0 -tasoa sekä osaamisen, taitotiedon että tuotannon toteutuksen osalta. SODI4.0-hankkeessa olemme todenneet, että Technobothnian laboratoriolaitteistoa on tarpeen päivittää vastaavalla tavalla. Tämä tehdään suunnittelemalla, mallintamalla, kehittämällä ja rakentamalla robottisolu, joka sisältää robotin ja joustavan materiaalin varastointijärjestelmän (FMS), joka integroidaan yhdessä automaation avulla toimivaksi kokonaisuudeksi, esimerkkinä siitä, miten se voidaan tehdä ja soveltaa teollisuudessa, jotta saavutetaan teollisuus4.0-taso. Robottisolu on voitava varata ja sitä on voitava käyttää etänä ja visualisoida VR-teknologian avulla. Prosessi on dokumentoitava ja jaettava avoimesti teollisuuden ja alueen yritysten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tuotantoprosesseja robottisoluilla ja korkeammalla automaatioasteella, joka sisältää muun muassa IoT-teknologiaa, kameroita ja antureita, turvallisessa ja kyberturvallisessa toimintaympäristössä.

Tulokset

Vuorovaikutuksen kautta luodaan alueella laajempaa tietämystä robottisoluteknologiasta sekä yrityksissä että ammattikorkeakouluissa. Technobothniassa luodaan fyysinen robottisolu. Luodaan virtuaalinen robottisolu, jota voidaan tarkastella VR-lasien avulla. Luodaan varausjärjestelmä, jossa voi varata aikaa robottisolun käyttöön joko paikallisesti tai etänä. Kyberturvallinen käyttöliittymä, joka mahdollistaa robottisolun turvallisen käytön paikallisesti ja etänä. Technobothnian laboratorion tiloihin valmistuneen robottisolun on tarkoitus olla jatkuvassa käytössä ja usein käytössä.

Tämä suosii yhteistyötä alueella seuraavien tahojen välillä: – ammattikorkeakoulut ja yritykset sekä – ammattikorkeakoulut itse. Technobothnia-laboratorion näkyvyyttä sekä laitteiden ja tilojen käyttöä lisätään. Se lisää mahdollisuuksia tarjota kursseja yrityksille ja niiden henkilöstölle, joilla on suurempia robotiikkakokonaisuuksia, kuten robottisoluja, sekä luo paremmat edellytykset opiskelijoille päästä työmarkkinoille halutuilla robotiikan ja tuotantoautomaation taidoilla, mukaan luettuna korkeampi turvallisuusajattelu, jossa keskitytään nykyaikaisiin kyberturvallisuusratkaisuihin, -ajatteluun ja -tietoisuuteen.

Vamk logo

Yrkeshögskolan novia logo.svg