Mentorit - Energiatekniikka

Toni Lustila energiatekniikka

Toni Lustila

Energia- ja ympäristötekniikan lehtori Toni Lustila opettaa Hiilineutraali yhteiskunta - opintokokonaisuutta sekä toimii ryhmänohjaajana Master Schoolissa.

Esittelyssä huippumentorimme – Toni Lustila

Toni Lustila työskentelee VAMKissa energia- ja ympäristötekniikan lehtorina. Master Schoolissa hän opettaa Hiilineutraali yhteiskunta – opintokokonaisuutta sekä toimii 2022 aloittaneiden ryhmänohjaajana.

”Opiskelijat saavat valtavasti aiheita erilaisiin tehtäviin ja harjoitustöihin suoraan työelämästä, joten koulutus on mielekästä ja motivoivaa, kun voi kokea, että opintoja ei suoriteta ainoastaan opintopisteiden tai tutkinnon vuoksi.”

Kerro lyhyesti itsestäsi ja mikä roolisi on VAMKin Master Schoolissa?

Olen Toni Lustila, energia- ja ympäristötekniikan lehtori, ja toimin kouluttajana Hiilineutraali yhteiskunta -YAMK-koulutusohjelmassa. Omaan kokemusta julkiselta sektorilta maankäytön suunnittelun saralta sekä yksityiseltä sektorilta tuulivoima-alan konsulttitehtävistä.

Parhaillaan ensimmäistä kertaa käynnissä oleva Hiilineutraali yhteiskunta YAMK-koulutus on pitkälti kollegani Asseri Laitisen ja minun suunnittelema. Koulutusohjelmassa vastaan uusiutuvaan energiaan, erityisesti tuulivoimaan liittyvästä opetuksesta sekä tutkimusmenetelmäopetuksesta.

Toimin myös vuonna 2022 koulutuksen aloittaneiden ryhmänohjaajana. Tässä roolissa tehtäväni on varmistaa opiskelijoiden opintojen sujuva eteneminen ja auttaa heitä löytämään omat vahvuutensa.

Miten näet oman roolisi VAMK Master School opettajana? Mikä on paras osa työtäsi? Millaista palautetta olet saanut opiskelijoilta?

Luulen, että yksi vahvuuksistani on hyvä organisointikyky, jota opettajan tehtävässä vaaditaan yllättävänkin paljon. Kurssien täytyy olla mielenkiintoisia ja ajankohtaisia, mutta myös opintojen käytännön asioiden täytyy toimia.  Olen itsekin opiskellut YAMK-tutkinnon ja olen hyödyntänyt kokemusta opintojen suunnittelussa.

Myönteinen kirjallinen palaute lämmittää aina mieltä, mutta oma lukunsa on myönteisellä suullisesti muiden opiskelijoiden läsnä ollen annetulla palautteella. Tästä yksi esimerkki on Kestävät energiaratkaisut -kurssi, jonka aloitusluennolla pidimme yhdessä kollegoideni Juho Heiskan ja Asseri Laitisen kanssa lyhytluennot kurssin tulevista aihepiireistä. Luennon lopussa eräs opiskelijoista kommentoi kutakuinkin seuraavanlaisesti: ”Olen toiminut energia-alalla jo vuosikymmenen verran, mutta voin todeta, että varastitte huomioni.”

Millaisia pedagogisia periaatteita ja ratkaisuja käytät?

Koska kyseessä on ylempi korkeakoulututkinto, vaadin opiskelijoilta systemaattista ja ammattimaista otetta joka perustuu tutkittuun tietoon ja työelämäkokemukseen. Vastapainona opiskelijat saavat paljon vapauksia esimerkiksi harjoitustöiden aihevalintojen kanssa. Pyrin siihen, että kaikkiin opintojaksoihin sisältyy tietty määrä valinnaisuutta, jotta opiskelijat voivat motivoitua.

Pyrin hyödyntämään monipuolisia ja vaihtelevia opetusmenetelmiä, ja haluan kehittää opiskelijoiden vaikuttamis- ja esiintymistaitoja. YAMK-opiskelijat toimivat asiantuntija- ja johtotehtävissä, jossa tulee osata asiansa, mutta myös asian vakuuttava esittäminen. Siksi järjestämme muun muassa harjoitustöiden esitysseminaareja.

VAMK Master Schoolissa tehdään paljon yhteistyötä työelämän kanssa. Millaisia konkreettisia esimerkkejä voit antaa työelämäyhteistyöstä?

Master School -opiskelijat tulevat työelämästä, joten jokaisen opiskelijan kohtaaminen on kohtaaminen työelämän kanssa. Opiskelijat saavat valtavasti aiheita erilaisiin tehtäviin ja harjoitustöihin suoraan työelämästä, joten koulutus on mielekästä ja motivoivaa, kun voi kokea, että opintoja ei suoriteta ainoastaan opintopisteiden tai tutkinnon vuoksi. Hiilineutraali yhteiskunta -koulutusohjelmassa olemme tehneet lisäksi yritysvierailuja ja saaneet myös vierailijoita luennoillemme.

Miksi kannustaisit potentiaalisia hakijoita valitsemaan juuri VAMK Master Schoolin?

Olemme sopivan kokoinen korkeakoulu sopivan kokoisessa kaupungissa. Tämä tarkoittaa sitä, että VAMKissa on hyvä opiskella ja Vaasassa elää. Siksi haluamme, että myös ulkopaikkakuntalaiset opiskelijamme tutustuvat kampukseen, kaupunkiin ja omaan ryhmäänsä erilaisten kontaktipäivien merkeissä.

Ammattikorkeakoulumme opettajat ovat asiansa osaavia ja helposti lähestyttäviä ja koulutuksemme on tasokasta. Ei siis ole mitään syytä miksi et valitsisi VAMKin Master Schoolia!

Lue lisää Tonin ajatuksista