Kulttuurihyvinvointi

Lainaus2

”Kulttuurihyvinvointi -opintojaksolla oli hyvä rakenne ja kokonaisuus tuli selväksi. Opintojakson aikana minulle selventyi kulttuurihyvinvoinnin merkitys. Yllätyin, kuinka suppea ajatukseni kulttuurihyvinvoinnista oli ennen opintojaksoa. Nyt osaan hyödyntää kulttuurihyvinvointia ihan arkipäiväisessä työssä tehokkaammin, sekä ottaa sitä enemmän huomioon myös hankesuunnittelussa.”

-Työssäkäyvä opiskelija

Kuvaus

Hyödyt

 • Opintojakson avulla saat kulttuurihyvinvoinnin käsitteen selkeämmäksi
 • Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan omaa toimintaasi kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneet SOTE-alan ammattilaiset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Ymmärrät kulttuurihyvinvoinnin käsitteen
 • Ymmärrät, kuinka voit edistää kulttuurihyvinvointia työssäsi osana arkea
 • Osaat suunnitella ja toteuttaa sekä arvioida kulttuurihyvinvointia edistäen tapahtuman tai hoitotyön tilannetta jne.

Sisältö

 • Kulttuurihyvinvoinnin käsite
 • Kulttuurihyvinvointi arjessa
 • Kulttuurihyvinvoinnin muotoilu

Opetumuoto ja menetelmät

Verkko-opetus ja tehtävät.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty.

Aikataulu ja paikka

Itsenäinen työskentely Moodle-verkkoympäristössä.

Kulttuurihyvinvointi

30,00 

2 op
60 osallistujaa