Monialainen perhekeskeinen työ sosiaali- ja terveysalalla

Opintojaksolla perehdyt lapsiperheiden tukemiseen ja ohjaukseen etenkin ongelmatilanteissa. Tiedät, mitä varhainen vuorovaikutus ja eroauttaminen tarkoittavat, sekä mitä tarkoittaa ennakollinen lastensuojeluilmoitus.

Selkeys

Hyödyt

Opintojakso tarjoaa syvällisen ymmärryksen perhetyön prosessista ja lapsiperhetyön menetelmistä. Tämä vahvistaa valmiuksiasi tukea perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Opintojakso antaa myös valmiudet arvioida omaa toimintaasi eettisesti. Tämä on tärkeää sosiaali- ja terveysalalla, jossa eettiset näkökulmat korostuvat asiakastyössä.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti ne, jotka haluavat syventää osaamistaan lapsiperheiden tukemisessa ja ohjauksessa, erityisesti mahdollisissa ongelmatilanteissa. Opintojakso edellyttää, että sinulla on suoritettuna perus- ja aineopinnot sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinnosta.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Suoritettuasi tämän opintojakson hallitset perhetyön prosessin vaiheet, osaat soveltaa lapsiperhetyön menetelmiä, tunnistaa ennaltaehkäisevän lapsiperhetyön palvelurakenteita ja arvioida eettisesti omaa toimintaasi.

Opintojakson sisältöön kuuluvat:

 • ennakollinen lastensuojeluilmoitus
 • vanhemmuuteen kasvu ja varhainen vuorovaikutus
 • eroauttaminen
 • moniammatillinen yhteistyö
 • lasten ja nuorten varhainen tuki

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • verkkoluennot
 • oppimispäiväkirja

Opiskelumateriaali

 • luennot
 • luennoilla jaettava verkkomateriaali

Arviointi

 • Arviointi 0-5 perustuu oppimispäiväkirjan arviointiin.

Aikataulu ja paikka

Verkko-opetusta on 10 kertaa seuraavasti:

 • ti 19.3. klo 16.30-18 Zoomissa
 • to 21.3. klo 16.30-18 Zoomissa
 • ti 26.3. klo 16.30-18 Zoomissa
 • to 28.3. klo 16.30-18 Zoomissa
 • ti 2.4. klo 16.30-18 Zoomissa
 • to 4.4. klo 16.30-18 Zoomissa
 • ti 9.4. klo 16.30-18 Zoomissa
 • to 11.4. klo 16.30-18 Zoomissa
 • ti 16.4. klo 16.30-18 Zoomissa
 • to 18.4.2024 klo 16.30-18 Zoomissa

Lisätietoja opintojaksosta

Tiina Järvelä

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

tiina.jarvela@vamk.fi | +358 207 663 318

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Monialainen perhekeskeinen työ sosiaali- ja terveysalalla

0,00 

3 op
60 osallistujaa