Vetyteknologian fysiikkaa

Kuvaus Opettajat

Hyödyt

Tällä opintojaksolla saat laajan ymmärryksen vetyteknologiaan liittyvistä fysikaalisista laskuista ja analyyseistä, mikä auttaa sinua ymmärtämään vetyteknologiaan liittyvää problematiikkaa syvällisemmin.

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Opintojakso sopii työelämässä oleville insinööreille ja insinööriopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää insinöörifysiikan ja -matematiikan perusteiden tuntemusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

 • Tiedät, mitkä fysiikan sisällöt liittyvät nykyaikaiseen vetyteknologiaan 
 • Ymmärrät tärkeimmät vetyteknologiaan liittyvät fysiikan teoriat 
 • Osaat käyttää fysiikan teorioita ja laskukaavoja vetyteknologiaan liittyvien ongelmien matemaattiseen ratkaisemiseen 
 • Opit soveltamaan osaamistasi erilaisten vetyteknologiaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa 

Sisältö

 • Alkuräjähdys, universumi ja vety 
 • Vetyatomin ja -molekyylin rakenne sekä rakenneosasten fysikaaliset ominaisuudet 
 • Vedyn tiheys eri paine- ja lämpötilaolosuhteissa 
 • Vedyn eri isotoopit 
 • Vety fuusioenergian lähteenä, ITER 
 • Vedyn palamisreaktio 
 • Vedyn käyttö polttomoottorissa ja -kennossa 
 • Polttokennon ja akun vertailua 
 • Vedyn valmistaminen, vedyn värit 
 • Vedyn varastointiin ja kuljettamiseen liittyvät seikat 
 • Vedyn polttamisen ilmastovaikutukset 

Opetusmuoto- ja menetelmät

Etäluennot Zoom-yhteyden välityksellä 2*2 h viikossa + lopputentti 20.6.2023. Opetustunteja yht. 28 h ja päälle 2 h lopputentti.

Opiskelumateriaali

 • Hiukkasen vedystä -artikkeli 
 • Opettajan laatima materiaali 
 • Opettajan opintojakson aikana tekemät laskelmat 

Arviointi

Numeerinen arviointi 0-5 perustuen lopputenttiin.

Aikataulu ja paikka

 • Kunkin viikon tiistai- ja torstai-iltaisin luennot Zoomissa klo 16:15-17:45
 • Lopputentti 20.6.2023

Vetyteknologian fysiikkaa

75,00 

5 op
40 osallistujaa