Tekniikan opetuksen vihreä siirtymä

Tekniikan opetuksen vihreä siirtymä

Hiilineutraalius, uusiutuva energia ja akkuteknologia – näistä on vihreän siirtymän ja uusien rekrytointien myötä tullut Vaasan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opetuksen keihäänkärkiä.

Yhteiskuntamme on matkalla kohti hiilineutraaliuden aikaa. Tämä näkyy myös VAMKin toiminnassa ­– tavoitteena on tuottaa vastuullisia osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä sekä työelämässä että yhteiskunnassa.

VAMKin tekniikan yksikössä vihreä siirtymä on vahvasti näkyvillä.

– Rekrytointien ja koulutustarjontaan tehtyjen muutosten myötä hiilineutraalin yhteiskunnan tarpeet ovat entistä keskeisempi osa tekniikan koulutusta, sanoo VAMKin tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen.

Tuomisen mukaan energia- ja ympäristötekniikan osaajien kysyntä on kasvanut työelämässä merkittävästi.

– Ennen ympäristöteknologian insinöörit saivat töitä lähinnä kunta- ja kaupunkiorganisaatioista sekä jätteenkäsittely-yhtiöistä. Nyt he kiinnostavat kaikkia yrityksiä. Esimerkiksi vientiyritykset panostavat hiilijalanjäljen minimointiin sekä elinkaariajatteluun, ja tämä on huomioitu myös koulutustarjonnassamme.

Energia- ja ympäristötekniikan opettajien uusi sukupolvi

Tekniikan yksikön energia- ja ympäristötekniikan tiimi sai elokuussa 2021 riveihinsä sekä tuulivoima- että akkuekspertin. Kaavoitusinsinöörinä ja tuulivoimakonsulttina aiemmin toiminut lehtori Toni Lustila on itse vanha vamkkilainen – hän valmistui ympäristötekniikan insinööriksi vuonna 2010.

– Maailma on muuttunut lyhyessä ajassa paljon, ja nykyään ympäristötietoisuus sekä kyky kehittää kestäviä ratkaisuja ovat edellytyksiä työelämässä pärjäämiselle ja yritysten kilpailukyvylle, kertoo Lustila.

Akkuteknologian asiantuntija, yliopettaja Juho Heiska väitteli vuonna 2021 tekniikan tohtoriksi. Pian sen jälkeen alkoi hänen uransa VAMKilla.

– Akut, energian varastointi ja kemia ovat sydäntäni lähellä. Akkuosaamisen merkitys kasvaa vihreän siirtymän edetessä, ja tulevaisuudessa meidän on valmistettava yhä ympäristöystävällisempiä akkuja, Heiska toteaa.

Energia- ja ympäristötekniikan opettajien uutta sukupolvea edustaa myös hiilijalanjälkilaskennan ja päästöasioiden asiantuntija, lehtori Asseri Laitinen. Laitinen päätyi virkaansa vuonna 2017 valmistuttuaan filosofian maisteriksi. Opinnoissaan hän keskittyi uusiutuvaan energiaan, ympäristötieteeseen ja teknologiaan sekä kemian ja fysiikan opetukseen.

– Pk-yritykset ovat heräilemässä ympäristö- ja päästöasioihin, ja tarve esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennalle on lisääntynyt. Vuonna 2021 valmistuikin useita opinnäytetöitä aiheeseen liittyen, sanoo Laitinen.

Uusilla kursseilla suuret osallistujamäärät

Tekniikan yksikkö alkoi vuonna 2021 tarjoamaan useita uusia opintojaksoja. Lustilan avoimen ammattikorkeakoulun puolella vetämä Tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi -kurssi käynnistyi ensimmäistä kertaa syksyllä.

– Kurssilla oli mukana 90 osallistujaa erilaisista taustoista. Toista kertaa toukokuussa 2022 alkavalle ilmaiselle kurssille on jo 226 ilmoittautunutta. Tuulivoima-ala kasvaa nopeasti, ja kilpailu työntekijöistä on kovaa. Tuulivoima onkin alkanut kiinnostamaan esimerkiksi alanvaihtajia, kertoo Lustila.

Syksyllä 2021 käynnistyi myös uusi Laitisen luotsaama, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama viiden kurssin opintokokonaisuus Hiilineutraali teollisuus. Suosittu teollisuuden työntekijöille kohdistettu opintokokonaisuus järjestettiin VAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa ilmaiseksi.

– Opintokokonaisuus keräsi 130 osallistujaa. Tavoitteena oli vahvistaa alueen yritysten kilpailukykyä opettamalla esimerkiksi hiilijalanjälkilaskentaa ja kiertotalousajattelua tuotesuunnittelussa, sanoo Laitinen.

– Tämän opintokokonaisuuden myötä syntyi laajempi ylemmän ammattikorkeakoulun Hiilineutraali yhteiskunta -koulutusohjelma, jossa hyödynnetään myös Tonin ja Juhon erikoisosaamista. Ohjelma alkaa syksyllä 2022, hän lisää.

Heiska alkoi valmistella syksyllä 2021 uusia tutkinto-opiskelijoille suunnattuja akkuteknologian kursseja, joista ensimmäinen käynnistyi keväällä 2022.

– Olen käynyt keskustelua esimerkiksi Wärtsilän kanssa liittyen asioihin, joita akkukursseilla kannattaisi käsitellä työelämätarpeiden näkökulmasta. Kontakteja on myös niin kotimaisiin akkuasiantuntijoihin kuin ulkomaisiin akkuvalmistajiinkin, joiden kanssa opintojaksoilla pyritään tekemään tiivistä yhteistyötä, Heiska kuvailee.

Merkittäviä energiahankkeita käynnistettiin

Tekniikan yksikkö on vahvasti mukana VAMKin hanketoiminnassa. Heiska ja Lustila osallistuvat VAMKin ja Novian yhteiseen FESIO-energiateknologiahankkeeseen (Flexible Energy Systems Integration and Optimization). Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2021 hankkeelle 750 600 euron rahoituksen.

– Uusiutuvien energialähteiden käytön nopea lisääntyminen vaatii suuria muutoksia energiajärjestelmään. Hankkeessa etsitäänkin uusia keinoja esimerkiksi energiajärjestelmän hallintaan sekä energian varastointiin. Tutkimuskohteina ovat muun muassa konttiakut ja merituulivoima, kertoo Heiska.

Syyskuussa 2021 käynnistyi VAMKin johtama vihreän vedyn H2 Ecosystem Roadmap -hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Hankenin ja Novian kanssa. Lustila on mukana myös tässä hankkeessa.

– Tarkoituksena on muun muassa rakentaa vihreästä vedystä kiinnostuneiden pohjanmaalaisten toimijoiden verkosto sekä tukea vetyratkaisujen kehittämistä energiantuotantoa varten, sanoo Lustila.

Tunnisteet

hiilineutraaliustekniikan koulutusvuosikertomus