FESIO-hankkeelle merkittävä rahoitus

FESIO-hankkeelle merkittävä rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö (UKM) myöntää Novia-ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteiselle energiateknologian FESIO-hankkeelle 750 600 euroa valtion rahoitusta. Korkeakoulujen tulee vastata energiajärjestelmien globaaliin kestävyyden haasteeseen tekoälyn, digitalisaation ja teollisen johtajuuden avulla.
Energia-alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on Novialle ja VAMKille tärkeää. Flexible Energy Systems Integration and Optimization -hankkeen (FESIO) avulla tietoa vahvistetaan entisestään hiilidioksiditehokkaan yhteiskunnan saavuttamiseksi uusiutuvien energiajärjestelmien avulla.

OKM korostaa yhteyttä korkeakoulujen strategiaan ja strategisesti ankkuroituun TKI-toimintaan sekä sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti tai ekologisesti kestävän kehityksen vaikutuksia korkeakoulun omaan toimintaan tai alueelle.

OKM myönsi TKI-toimintaan yhteensä viisi miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui 20, joista seitsemän hyväksyttiin, mukaan lukien Novian ja VAMKin yhteinen.

– Novia toimii hiilineutraalin yhteiskunnan puolesta. Uusiutuvan energian, teollisuuden johtajuuden, energian varastointiratkaisujen ja älykkäiden järjestelmien asiantuntijamme ovat eturintamassa tukemassa siirtymistä uusiutuvan energian ratkaisuihin. Olemme myös erittäin iloisia yhteistyöstä VAMKin kollegojemme kanssa, sanoo Novian ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Örjan Andersson. Energiateollisuus on murroksessa. Innovatiivista tutkimusta tarvitaan, jotta voidaan luoda edellytykset hiilitehokkaammalle liiketoiminnalle. FESIO vahvistaa TKI-toimintaa ja kilpailukykyä tieteidenvälisyydellä ja yritysyhteistyöllä.

VAMKin rehtori ja toimitusjohtaja Kati Komulainen pitää hankerahoitusta osoituksena siitä, että korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä pystytään saavuttamaan merkittäviä tuloksia sekä alueellisesti että kansallisesti.

– On hienoa, että molempien ammattikorkeakoulujen osaamisen kärjet tukevat toisiaan. Tämä on myös merkittävä kädenojennus ministeriöltä Vaasan seudulle ja täysin maakuntastrategian mukainen. Pelaamme alueella yhteistä peliä ja samaan maaliin.

Komulainen kiittelee myös ministeriön kykyä nähdä, että vihreä siirtymä tarvitsee toteutuakseen ammattikorkeakoulujen soveltavaa tutkimusta.

– Vastaamme rohkeasti paitsi käytännönläheisen tutkimuksen, myös osaavan työvoiman tarpeisiin.

FESIO-hanke alkaa vuonna 2022. Tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia energiajärjestelmän hallintaan ja optimointiin tekoälyn (AI) tukemana. FESIO vahvistaa myös alueellista osaamista energian varastoinnin ja integroinnin tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovaatioissa. Ammattikorkeakoulujen yhteishanke FESIO on Novia-ammattikorkeakoulun vetämä, ja se toteutetaan yhteistyössä alueen yritysten kanssa ja tukee niiden kehitystarpeita. Vaasa on Pohjoismaiden johtava energiaklusteri ja hanke vahvistaa entisestään alueellista osaamista.

OKM:n lehdistötiedote

 

Tunnisteet

alueellinen yhteistyökestävä kehitysokm rahoitustkitutkimusalustat