The world at home

Internationality

Our students grow internationally through internships and exchange studies abroad, but also on our own campus - even today we have students from 45 different countries! Foreign guest lecturers and international projects develop expertise in their field in a multicultural environment.


Meiltä valmistuu kansainvälisiä osaajia

VAMKin strategian mukaan tavoitteenamme on kouluttaa kansainvälisiä osaajia alueen työelämään. Haluamme, että VAMKista valmistuneilla on opintojen aikana kertynyt sellaista kansainvälistä kokemusta ja tietämystä, joita he pystyvät hyödyntämään tulevaisuuden työpaikoissaan. Tähän päästään tarjoamalla kansainvälistymistä opetuksen, opiskelijaliikkuvuuksien ja yhteisten kansainvälisten opintojaksojen kautta. Mahdollisuuksien mukaan rekrytoimme myös lisää ulkomaalaistaustaista henkilöstöä. Kansainvälisiä TKI-hankkeita pyrimme toteuttamaan erityisesti strategisesti tärkeiden kumppaneiden kanssa.

Maahanmuuttajien valmentavakoulutus

Tulevina vuosina pyrimme myös kehittämään alueen muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa toimintamallin, jonka avulla kehitämme työperäistä maahanmuuttoa ja parannamme ulkomaisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia ja työllistymistä. Tulevaisuudessa olemme mukana tarjoamassa valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille.

The international region requires expertise

Internationality has been a part of VAMK from the very beginning. The Vaasa region is one of the strongest export areas in Finland (12% of total Finnish industrial exports), and there is a great demand for people who understand international business.

eng-vamk22.jpg

At home in the world

Internationality is an integral part of all our activities. Thanks to VAMK's English programmes and international students, the atmosphere on the Vaasa campus is truly international. 

Foreign visitor lecturers and international projects develop the professional skills of your field in a multicultural environment.

It is easy to build international experience on your home campus. International studies, various events and projects as well as foreign guest lecturers from our partner universities also make home internationalisation possible.

Networked in the world

We support the mobility of both our students and staff, and we have 100 partner universities around the world. In addition, we develop and implement double degrees with our European partner universities.