E4IoT

Vipuvoimaaeu 2014 2020Eakr

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: E4IoT - Energy for IoT and Other Electrical Devices

Hankkeen kesto: 1.9.2020 - 31.12.2022

Päätoteuttaja: Vaasan Yliopisto

Hankepartnerit: VAMK

Rahoitus: EAKR

Kokonaisbudjetti: 298 519 €

Hankekoodi: S22708

Alusta: Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Teollisuudessa on suuri tarve päästä eroon paristoista, akuista ja sähköjohdoista. Sensorien ja elektroniikan tarvitsema energia on kuitenkin mahdollista tuottaa myös paikallisesti toimintaympäristöstä energian harvestoinnin avulla, jolloin voidaan radikaalisti vähentää johtojen ja vaihdettavien paristojen määrää. Näin saadaan energia-autonomisia ratkaisuja, ja tällä tekniikalla voidaan asentaa sensoreita myös sellaisiin paikkoihin, joihin ei voida asentaa sähköjohtoja tai käydä asentamassa paristoja. Harvestointitekniikan kasvun uskotaan olevan eksponentiaalista.

Tavoite

Hankkeen päätavoitteema on kehittää ja demonstroida geneerisiä energian harvestointiin ja varastointiin perustuvia energia-autonomisia ratkaisuja erilaisiin teollisuuden sovelluksiin. Tutkimus toteutetaan tarvelähtöisesti tiiviissä yhteistyössä teollisuusyritysten kanssa. Teollisuuden odotetaan käynnistävän omia tuotekehityshankkeita jo hankkeen aikana sekä sen jälkeen. Muita tavoitteita hankkeille ovat yritysten välisen ja yritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä Vaasan korkeakoulujen tätä teknologia-aluetta koskevan osaamisen ja palvelukyvyn kehittäminen (IoT-osaamisalusta). Hanke toteutetaan Vaasan yliopiston johdolla julkisena yhteishankkeena Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa vuosina 2020-2022. Tulokset ovat kaikkien yritysten hyödynnettävissä.

Hankkeessa kehitetään osaamista yhdistäen teknologia-alueet, energian harvestoinnin ja IoT:n. Päätavoite on kehittää ja demonstroida geneerisiä energian harvestointiin ja varastointiin perustuvia energia-autonomisia ratkaisuja erilaisiin teollisuuden sovelluksiin. Tutkimus toteutetaan tarvelähtöisesti tiiviissä yhteistyössä kaikkien kiinnostuneiden teollisuusyritysten kanssa. Muita tavoitteita hankkeelle ovat yritysten välisen ja yritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä Vaasan korkeakoulujen tätä teknologia-aluetta koskevan osaamisen ja palvelukyvyn kehittäminen.

Tulokset

Hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan elektroniikka- ja IoT-laitteita, jotka toimivat itsenäisesti ilman vaihdettavia paristoja tai sähköjohtoja. Kehitettävät prototyypit ovat geneerisiä mutta yritysten tarpeiden pohjalta kehitettyjä, joten yritysten on helppo hyödyntää niitä. Hankkeen päättyessä useat yritykset ovat alkaneet soveltaa tai suunnittelevat soveltavansa kehitettyä tekniikkaa omissa T&K-hankkeissaan. Hankkeen tuloksena yhteistyö yritysten välillä sekä yritysten ja korkeakoulujen kesken lisääntyy, mikä näkyy syntyneiden T&K-hankkeiden volyymissä. Hankkeen tuloksena myös vaasalaisten korkeakoulujen osaaminen ja palvelukyky on lähtötilannetta merkittävästi parempi, mikä osaltaan kehittää alueen innovaatiokeskittymän T&K-toiminnan mahdollisuuksia. Yhteistyö realisoituu tutkimuskeskus Technobothnialla, jonka yhteistyöalusta IoT Testing and Learning Hub kehittyy ja saa julkisuutta hankkeen ansiosta. Alusta tarjoaa jatkossa monipuolisemmat mahdollisuudet IoT-tekniikan testaamiseen, kehittämiseen ja opetuskäyttöön.

Vamk logo Vaasan yliopisto logo