Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut

Jotpa suomi

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Energiatuotannon rakennemuutoksen tuomat osaamistarpeet: Vetytalous

Hankkeen kesto: 1.8.2023 - 31.12.2024

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: Turku AMK

Rahoitus: Jotpa

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Ossi Koskinen, Yliopettaja (Liiketalous)

puh. +358 207 663 607, ossi.koskinen@vamk.fi

Hankekoodi: OPH-3911-2022

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Koulutuksella vastataan työmarkkinoiden uusiin osaamistarpeisiin, joita tarvitaan vihreässä siirtymässä. Opinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus perustuu aiemmissa TKI-hankkeissa (esim. H2 Ecosystems for Ostrobothnia, Virtuaalinen vedyn ja ammoniakin testausalusta – VIVA) hankittuun tietoon vetytaloudesta sekä ymmärrykseen teollisuuden koulutustarpeista. Koulutustarve on noussut esille myös strategisten partnerien, yrityskumppaneiden ja neuvottelukuntien kanssa tehdyssä yhteistyössä.

Tavoitteet

Tavoitteena on muodostaa 30 opintopisteen opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus muodostuu kuudesta opintojaksosta, jotka toteutetaan kolme kertaa:

  1. Vedyn valmistus, 5 op
  2. Sähköenergian tuotanto ja hankinta, 5 op.
  3. Vedyn kuljetus ja varastointi, 5 op
  4. Vedyn käyttö, 5 op
  5. P2X; Synteettiset polttoaineet vedystä, 5 op
  6. Hydrogen Business and Environment, 5 op

Tulokset

Yhteensä 30 opintopistettä (VAMK 15 op + Turun AMK 15 op). Kokonaisuus muodostuu 6 opintojaksosta, jotka ovat laajuudeltaan 5 opintopistettä (opiskelijan työmäärä 135 h/opintojakso). Yhteen opintojaksoon voidaan ottaa mukaan 50 opiskelijaa. Minimi opiskelijamäärä per opintojakso on 5 opiskelijaa. Koulutus järjestetään kolmena toteutuksena. Tarjottavat opintojaksot ovat vaatimustasoltaan sellaisia, että ne voidaan hyväksi lukea alempaan korkeakoulututkintoon.

Koulutus on suunnattu työssäkäyville tai työmarkkinoiden ulkopuolella oleville henkilöille. Opetus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena ja/tai ohjattuina verkko-opintojaksoina. Kohdealueena on koko Suomi. Yhtä opintopistettä kohden on 4 oppituntia ja opiskelijan työmäärän pääpaino on työelämälähtöisissä soveltavissa vetytalouden tehtävissä ja itseopiskelumateriaaleissa. Tavoitteena on, että koulutusjaksossa hankittu vetyosaaminen on laajasti skaalattavissa eri toimialoille. Osallistujat voivat osallistua yhteen tai useampaan opintojaksoon tai suorittaa halutessaan koko opintokokonaisuuden.

Video: Mitä vety on?

Vamk logo

Turku amk