Takaisin kotiin

Jotpa suomi

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Takaisin kotiin - Paluu hoitotyöhön

Hankkeen kesto: 30.6.2022 - 31.12.2024

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: Jotpa

Kokonaisbudjetti: 65 770 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Päivi Autio, Lehtori (Sosiaali- ja terveysala)

puh. +358 207 663 308, paivi.autio@vamk.fi

Hankekoodi: 116/1459/2022 (OPH)

Alusta: Smart Well-Being

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hanke etsii rohkeasti terveysalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon omaavia henkilöitä, jotka eivät ole työllisessä työvoimassa. He voivat olla alanvaihtajia, työmarkkinoilta poissaolevia, kuten perhevapaalla tai työttömänä työnhakijana olevat, joilla on pätevyys, mutta eivät ole työmarkkinoiden käytössä. Hanke saavutetaan hyödyntäen digipedagogiikkaa ja paikallisia oppimisympäristöjä, jolloin koulutukseen hakeutumisen kynnys madaltuu. Hanke tunnustaa ja tunnistaa kynnyksen, joka tähän voi liittyä, jos on ollut poissa sosiaali- ja terveysalalta.

Hankkeeseen osallistuu 30 sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja – tai kätilökoulutuksen saanutta henkilöä, jotka ovat nyt poissa sosiaali- ja terveysalan työllisestä työvoimasta. He voivat työskennellä muulla alalla tai he voivat esimerkiksi olla perhevapaalla ja tarvitsevat rohkaisua palata sosiaali- ja terveysalan työhön. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, joilla on jo alan koulutus, mutta haluavat vahvistusta suomen kielen käyttöön.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja testata skaalautuva, saavutettava, digitaalinen alalle paluu koulutuskokonaisuus, joka on monistettavissa kaikille sosiaali- ja terveysalan tutkinnoille. Tavoitteena on viedä koulutus myös pienille paikkakunnille. Koulutus ei edellytä toiselle paikkakunnalle muuttamista tai muita investointeja vaan koulutus viedään henkilön luo. Useilla pienillä paikkakunnilla on vakava pula hoitohenkilöstöstä ja jokaisen työpanos olisi erittäin arvokas, jotta palvelut voidaan turvata jatkossakin

Koulutus rakentuu 30 opintopisteen kokonaisuudesta, jossa teoriaopintoja on verkossa 10 op, harjoittelua 15 op omalla kotipaikkakunnalla etäohjattuna ja simulaatio-opetuksesta 5 op, joka toteutuu Vaasassa intensiivijaksona verkkosimulaatiopedagogiikkaa hyödyntäen. Näin ollen opiskelijalle tulee vain muutamia käyntejä Vaasassa ja koulutukseen voidaan osallistua ainakin Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Tampereen alueilta. Säde on noin 300 – 400 km Vaasasta, jonka kokemuksemme mukaan henkilö on valmis kulkemaan esimerkiksi monimuotokoulutukseen. Tässä säde voi olla suurempikin, koska lähiopetusta on vain vähän.

Tulokset

Koulutuksen käytyään henkilö kiinnostuu työskentelystä sosiaali- ja terveysalalla ja hakeutuu työskentelemään sinne. Konkreettinen tulos on sosiaali- ja terveysalalle vuoden sisällä koulutuksesta työllistynyt opiskelija, joka on suorittanut koulutuksen. Tätä seurataan opinnäytetöiden avulla. Koulutuksen aikana opinnäytetöitä arvioidaan aktiivisesti, parannetaan suoritusta sekä valmistaudutaan aloittamaan uusi pilotti seuraavalla lukukaudella suunnaten sitä tarvittaessa koulutuksen aikana saadun palautteen perusteella

Vamk logo