Yhdessä kumppaneidemme kanssa etsimme sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tutkimusalusta vastaa sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla yhteiskunnallisiin haasteisiin digitalisaatiota, talousosaamista ja palvelumuotoilua hyödyntäen.

Logo sw 1

Tutkimusalustalla luodaan ja kehitetään

yhteistyössä kumppaneidemme kanssa kustannustehokkaita, saavutettavia ja vaikuttavia palveluita, joissa palveluintegraatio toteutuu.

Logo sw 1

Toiminnalla vahvistetaan

verkosto- ja palveluohjausosaamista, edistetään potilas- ja asiakasturvallisuutta ja tuetaan painopisteen siirtymistä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

Logo sw 1

Käytännön kehittämistyössä hyödynnetään

palvelumuotoilua ja yhteiskehittämistä, joilla pyritään palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen sujuvuuteen hyödyntäen asiakkaiden kokemuksia sekä teknologian mahdollisuuksia.

Ota yhteyttä

Tule mukaan yhteistyöhön, ja vaikuta alueesi tulevaisuuteen kanssamme.

Riku niemistö pyorea tki 250px

Riku Niemistö

Smart Well-Being -TKI alustan vetäjä

riku.niemisto@vamk.fi
+358 207 663 396

Marja riitta vest pyorea tki 250px

Marja-Riitta Vest

TKI-johtaja

marja-riitta.vest@vamk.fi
+358 207 663 500

Sw

Smart Well-Being:n kehittämistyön teemoja

Saavutettavuus: Psykososiaalinen, digitaalinen ja fyysinen

Monitoimijuus: Tiimityö, monitoimijainen arviointi, palvelupolut ja -kokonaisuudet

Ennaltaehkäisevä työ: SOTE -sivistys yhdyspinta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiakas- ja potilasturvallisuus: VSHP kansallinen erityistehtävä, osaamisen varmistaminen

Palveluohjaus: Eri tasot: oma-apu, neuvonta, intensiivinen palveluohjaus, digitaalset palvelut

Kliinisen- ja asiakastyön osaamisen syventäminen: Palveluinnovaatiot, kansainvälinen yhteistyö – hyvät käytännöt, simulointiosaaminen

 

Riku puinkkitausta

Riku Niemistö tunnetaan laaja-alaisena hyvinvointipalveluiden kehittäjänä

Hän on ollut mukana maakunnallisten sote-palveluiden suunnittelussa muun muassa lapsi- ja perhepalveluiden järjestämisessä.
Sosiaali- ja terveysalan yliopettajana Niemistö on nähnyt, miten arvokasta monialaisuus on sekä alan ammattilaisten että asiakkaan näkökulmasta.

”Hyvinvoinnin ongelmat ovat usein kompleksisia. Varsinkin paljon palveluita käyttävien asiakkaiden kohdalla tarvitaan monialaista työotetta. Yhteinen alusta helpottaa ihmisen kohtaamista kokonaisuutena ja ongelmien ratkomista monialaisesti.”

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa otetaan huomioon entistä enemmän ongelmien ennaltaehkäisy ja saavutettavuus. Siinä myös digipalvelut voivat olla apuna.

Smart Well-Being -alustan hankkeet

Hanke
Ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle

Ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle

Hankkeen kesto

1.1.2024 - 31.12.2026

Hanke
PK-yritysten TKI-polku

PK-yritysten TKI-polku

Hankkeen kesto

1.1.2024 - 31.12.2025

Hanke
INCREDIT

INCREDIT

Hankkeen kesto

1.5.2023 - 31.7.2024

Hanke
Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti

Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti

Hankkeen kesto

12.5.2022 - 28.2.2025

Hanke
MYRSKY

MYRSKY

Hankkeen kesto

1.11.2022 - 31.12.2023

Hanke
LuontoMieli

LuontoMieli

Hankkeen kesto

19.12.2022 - 31.12.2024

Hanke
Takaisin kotiin

Takaisin kotiin

Hankkeen kesto

30.6.2022 - 31.12.2024

Hanke
UUDO

UUDO

Hankkeen kesto

1.1.2021 - 30.9.2023

Hanke
Digivisio

Digivisio

Hankkeen kesto

1.1.2021 - 31.12.2024

Tutustu myös muiden TKI-alustojen toimintaan

Smart Industry

Smart Industry

edistää älykkäitä ratkaisuja ja tukee vihreää ajattelua teollisuudessa. Tutkimusalustalla paneudutaan innovaatioihin energiansäästössä sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseen kaikissa teollisissa prosesseissa.

Smart Business

Smart Business

keskittyy liiketoiminnan innovaatioiden ja kestävän kasvun edistämiseen. Tutkimusalustalla yhdistetään uusimmat teknologiat ja liiketoimintaosaaminen, tukien yrityksiä niiden kehitys- ja muutosprosesseissa.

Smart City

Smart City

paneutuu älykkään kaupungin kehittämiseen  ja elinympäristön kestävään kehitykseen. Tutkimusalustalla suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä fiksuja ratkaisuja kaupunkien ja kaupunkilaisten elinympäristöön.