UUDO

Okm tunnus fi 2r vaaka sininen l100 cmyk

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: UUDO - Uusille Urapoluille Digisoteosaamisella

Hankkeen kesto: 1.1.2021 - 30.9.2023

Päätoteuttaja: Laurea

Hankepartnerit: HAMK, VAMK, Metropolia, Savonia, LAB, SAMK, DIAK, TAMK, OAMK, SeAMK, TurkuAMK, Novia, Lapin AMK

Rahoitus: OKM

Kokonaisbudjetti: 1 597 037 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Sanna Saikkonen, Lehtori (Sosiaali- ja terveysala)

puh. +358 207 663 303, sanna.saikkonen@vamk.fi

Hankekoodi: OKM/316/522/2020

Alusta: Smart Well-Being

Kieli: Suomi

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesti hyödynnettävä erikoistumiskoulutus. Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä UUDO-hanke on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville ammattilaisille, joita ovat muun muassa

  • Työelämässä olevat sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavat ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat, sosionomit sekä fysioterapeutit
  • Sote-alalla työskentelevät, muiden alojen ammattilaiset, kuten digitalisaation, muotoilun ja IT-alan sekä liike-elämän ammattilaiset
  • Työttömuusuhan alla olevat työntekijät
  • Alanvaihtoa pohtivat henkilöt
  • Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavat sekä sote-alan muiden ammattiryhmien työttömät työnhakijat

Tavoitteet

UUDO -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa sote-alan ammattilaisten sotedigi-osaamista digitalisaation tuoman muutoksen seurauksena. Sotedigi-osaamisen vahvistuminen laajentaa työelämässä toimivien uramahdollisuuksia sekä antaa mahdollisuuden työelämän ulkopuolella olevien ammattilaisten kiinnittymiseen takaisin työelämään. Erikoiskoulutuksen avulla nostetaan sote-alan kiinnostavuutta sekä alalla jo toimivien että alasta kiinnostuneiden toimijoiden keskuudessa sote-alan työvoimapulan helpottamiseksi.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on toteutettava erikoistumiskoulutus, jonka kesto on vuosi. Koulutuksen suorittaminen tapahtuu suomen kielellä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja se on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut ja tiedonhallinta, 10 op
  • Palvelumuotoilu, 5 op
  • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
  • Kehittämistehävä, 10 op

Erikoistumiskoulutuksen käynyt pystyy toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveysalan palvelujen suunnittelu- sekä kehittyämistehtävissä.

Vamk logo

Hamk

Metropolia

Savonia

Lab

Samk

Turku amk

Diak

Tamk

Oamk

Seamk

Novia vari

Lapin amk