Lähtiessä liikkuvuusjaksolle VAMKin partnerikorkeakouluun sinun ei pääsääntöisesti tarvitse maksaa lukukausimaksua.

Mikäli poikkeuksia kuitenkin on, niistä tiedotetaan. On kuitenkin hyvä huomioida, että liikkuvuusjaksoon saattaa sisältyä muita pienempiä pakollisia kuluja esim. opiskelijajärjestön maksu, kurssikirjat, hallinnollisia maksuja jne. Nämä vaihtelevat korkeakouluittain.

Sinun on hyvä suunnitella ja laskea liikkuvuusjaksosi kuluja ja niiden rahoittamista etukäteen. On hyvä huomioida, että eri maiden elinkustannukset vaihtelevat. Toisissa maissa eläminen ja asuminen on kalliimpaa kuin Suomessa, toisissa taas halvempaa. Monet partnerikoulut ilmoittavat kotisivuillaan arvioita keskimääräisistä kuluista. Tärkeimmät ja suurimmat kustannukset aiheutuvat matkakuluista, asumis- ja elämiskuluista sekä vakuutuskuluista ja mahdollisista rokotuskuluista. Yleensä suurimmat kustannukset kohdistuvat liikkuvuusjakson alkuun. On myös hyvä varautua yllättäviin kuluihin, joita liikkuvuusjakson aikana saattaa tulla eteen.

Katso SAMOKin Erasmus+ -apurahaa korkeakouluvaihtoon ja -harjoitteluun video ja nappaa vinkit käyttöön!

Apurahan hakeminen

Apurahaa haetaan täyttämällä alla olevat dokumentit ja liitteet:

1. Grant application – varsinainen apurahahakemus
2. Hyväksymiskirje tai –sähköposti tai VAMKin harjoittelusopimus (sekä harjoittelusta vastaavan opettajan että harjoittelupaikan edustajan allekirjoittamana ja hyväksymänä) JA joku seuraavista (3a, 3b tai 3 c)

Toimita apurahahakemus liitteineen kv-liikkuvuuspalveluihin: international@vamk.fi .

Apuraha pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, ja maksamaan pankkitilillesi noin kahden viikon kuluttua käsittelystä. Apurahojen maksatusta ei tapahdu heinäkuussa kesälomien aikana. Mikäli apurahakemuksesi hylätään, siitä tulee sinulle tieto.

Apuraha maksetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa apurahasta maksetaan ennen liikkuvuusjakson alkua. Toinen osa (noin 200 €) maksetaan liikkuvuusjakson jälkeen, kun olet toimittanut kv-liikkuvuuspalveluihin seuraavat dokumentit ja tehnyt vaadittavat toimenpiteet:

 • Ennen vaihtoa tehty Learning Agreement (Before Mobility)
 • Muutos Learning Agreement (During Mobility), mikäli muutoksia on ollut
 • Vaihtoraportti englanniksi
 • Erasmus liikkuvuusjaksolla olleet täyttävät EU Survey -kyselyn (sähköpostikutsu)
 • Erasmus liikkuvuusjaksoon osallistuvat tekevät OLS kieliarvioinnin ennen liikkuvuusjaksoa (sähköpostikutsu)
 • Todistus liikkuvuusjaksosta lopullisine päivämäärineen

Erasmus+ apurahan suuruus määritellään liikkuvuusjakson keston mukaan. Lopullinen kesto tarkistetaan liikkuvuusjakson jälkeen pohjautuen saatuun todistukseen. Mikäli tämän perusteella opiskelija on ollut liikkuvuusjaksolla lyhyemmän ajan kuin alun perin arvioitiin, apuraha on pienempi ja siten maksettava toinen osuus pienenee. Mikäli liikkuvuusjakso on huomattavasti pienempi ja lopullinen apuraha pienempi kuin jo maksettu osuus, joudutaan erotus laskuttamaan.

Huom! Apurahan saajana opiskelijalta vaaditaan raportti liikkuvuusjaksolta kuukauden kuluessa, muuten apuraha voidaan perua. Muita apurahan perumisen syitä ovat opiskelijan huono käytös tai selvä opintojen laiminlyönti liikkuvuuden aikana.

Erasmus+ apuraha Eurooppaan (lukuvuosi 2023/2024), VAMK maksaa

Huomioitahan, että kategoriat ja summat voivat vaihdella vuosittain. Toistaiseksi apurahat ovat joko pysyneet samoina tai hieman kasvaneet.

 

 

Maat

 

Opiskelu-apuraha
(€/kuukausi)

 Opiskelu-apuraha/päivä
(kuukausi = 30 vrk)

 Harjoittelu-apuraha
(€ /kuukausi)

 Harjoittelu-apuraha/päivä
( kuukausi = 30 vrk 30 days)

Ryhmä 1

Ohjelmamaat,
joissa kalliimmat
asumiskustannukset

Tanska, Islanti, Irlanti, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi 540  18  690  23
Ryhmä 2
Ohjelmamaat,
joissa kohtalaiset
tai alhaiset asumiskustannukset
Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsekki, Kypros, Viro, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espanja, Turkki, Pohjois-Makedonia 490  16,33  640 21,33

 

Erasmus apuraha maksetaan perustuen ensin kokonaisiin kuukausiin (1 kuukausi = 28-31 päivää). Täyden kuukauden ylimenevät päivät lisätään sen jälkeen. Esimerkki: Opiskelija lähtee opiskelemaan Belgiaan. Hän aloittaa opinnot 15.9. ja viimeinen tenttipäivä on 20.12. Kuukausittainen apuraha maksetaan ajalle 15.9. – 14.12. (3 kk) ja päivittäinen apuraha lisätään tähän ajalta 15.12. – 20.12 (6 päivää). Koko apuraha on siten 3 kuukautta X 420€ + 6 päivää X 14 € = 1344€.
Erasmus apurahan maksamisen alkamispäiväksi lasketaan ensimmäinen päivä kun opiskelijan pitää olla paikalla esim. orientaatio. Samaten viimeinen päivä on se päivä, kun vielä tulee olla paikalla (esim. viimeinen tenttipäivä).

 

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto

Vaihtoon lähtevä opiskelija voi tarvita esteettömyyspalveluita vamman, sairauden tai esimerkiksi oppimisvaikeuden takia. Yksilöllisten järjestelyjen tarkoituksena on tukea vaihtoon lähtijän opiskelua ja arjen sujumista: asumista, liikkumista, vapaa-ajan osallistumismahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia. Tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, samoin myös ratkaisut.

Tuen selvittäminen ja järjestäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Vaihtoon lähtevä opiskelija on avainasemassa oman tarpeensa esille tuomisessa koskien esteettömyyttä ja sitä koskevia järjestelyitä.

Listassa esitetyt asiat ovat suosituksia, korkeakoulut ja vaihdon osapuolet voivat käyttää ja muokata listaa omien tarpeidensa mukaan.

Käytännön ohjeita vaihtoon lähtijälle

 • Ota yhteyttä jo vaihtoa suunnitellessasi oman korkeakoulusi kansainvälisten asioiden koordinaattoriin tai esteettömyysyhteyshenkilöön. Aloittakaa valmistelut noin 6 kuukautta ennen lähtöä.
 • Tutustu kohdemaan korkeakoulujen tai valitun korkeakoulun esteettömyystilanteeseen ja -palveluihin esim. korkeakoulujen verkkosivuilla tai HEAG-tietokannan avulla.  Voit olla jo hyvissä ajoin ennen vaihtoa myös suoraan yhteydessä kohdekorkeakoulun esteettömyys- tai vammaisasioiden koordinaattoriin.
 • Jos käytät vammaispalvelulain mukaisia palveluja tai saat säännöllistä kuntoutusta: ota hyvissä ajoin yhteyttä kotikuntasi sosiaalitoimeen ja kuntoutuksen osalta kuntoutuksen kustannuksista vastaavaan tahoon (esim. Kelaan, vakuutusyhtiöön tai sosiaalitoimeen).
 • Jos käytät apuvälineitä: selvitä niiden vakuutusten voimassaolo ulkomailla.
 • Jos sinulla on lääkitys: on suositeltavaa hankkia tarvittava lääkitys koko vaihdon ajalle Suomesta mukaan. Tarkista kuitenkin ensin lentoyhtiöstä ja kohdemaasta lääkkeiden tuontiin ja kuljetukseen liittyvät säännöt ja rajoitukset.
 • Jos tarvitset vaihdon aikana vammaan tai sairauteen liittyviä erityisjärjestelyjä: tarkista kohdekorkeakoululta millaisia asiantuntijalausuntoja he edellyttävät. Käytännöt voivat vaihdella korkeakouluittain ja maittain. Hanki tarvittavat lausunnot, käännätä ne englanniksi ja toimita korkeakoululle 2–3 kuukautta ennen vaihtojaksosi alkamista.
 • Kun vaihto varmistuu: sovi yhteydenpidon työnjaosta oman korkeakoulusi kanssa.

Käytännön ohjeita lähettävälle korkeakoululle

 • Aloittakaa valmistelut vaihtoon hakevan opiskelijan kanssa noin 6 kuukautta ennen lähtöä
 • Huomioi opiskelijan oma arvio vaihtoon lähdön edellytyksistä ja yksilöllisistä tarpeista
 • Monissa vaihto-ohjelmissa on mahdollisuus hakea erillistä esteettömyystukea. Ota hyvissä ajoin yhteyttä OPH:n esteettömyystuen hakuun liittyvissä asioissa.
 • Tutustu kohdemaan korkeakoulujen esteettömyystilanteeseen. Soveltuvia korkeakouluvaihtoehtoja voi selvittää mm. HEAG-tietokantaa sekä henkilöstön ja opiskelijoiden tietoja aiempia kokemuksia hyväksi käyttäen.
 • Ota yhteyttä kohdemaan korkeakouluun ja selvitä opiskelijan tarpeen mukaan
  • sen esteettömyys (tilat, käytännöt, palvelut ja henkilöstön osaaminen)
  • mahdollisuus opiskelun erityisjärjestelyihin (esim. lisäaika tenteissä)
  • mahdollisuudet esteettömään asumiseen ja liikkumiseen sekä näihin liittyviin palveluihin
  • opiskelijan terveyspalvelujen saatavuus vaihdon aikana
  • Vaihto-opiskelijoille suunnatut vapaa-ajan toiminnat ja opiskelijajärjestöjen toiminta
 • Jos opiskelija tarvitsee vaihdon aikana vammaan tai sairauteen liittyviä erityisjärjestelyjä, muistuta että opiskelijan pitää tarkistaa kohdekorkeakoululta millaisia asiantuntijalausuntoja he edellyttävät. Käytännöt voivat vaihdella korkeakouluittain ja maittain. Opiskelijan pitää hankkia tarvittavat lausunnot, käännättää ne englanniksi ja toimittaa vaihtokorkeakoululle 2–3 kuukautta ennen vaihtojakson alkamista.
 • Nimeä yhteyshenkilö(t), johon (joihin) vaihtoon lähtevä opiskelija ja vastaanottava korkeakoulu pitävät yhteyttä ennakkovalmistelujen (ja tarpeen mukaan vaihtojakson) aikana
 • Kun vaihto varmistuu: sovi yhteydenpidon työnjaosta opiskelijan kanssa.

Käytännön ohjeita vastaanottavalle korkeakoululle

 • Huolehdi ja tiedota korkeakoulun yleisestä saavutettavuudesta ja palveluista myös opiskelijavaihdon yhteydessä
  • saavutettavuutta koskeva tieto on helposti löydettävissä korkeakoulun verkkosivuilla
  • tieto on esteettömässä muodossa
  • tieto on saatavilla myös englanniksi
 • Selvitä lähettävän korkeakoulun kysymysten ja saamiesi tietojen perusteella korkeakoulusi ja alueesi mahdollisuudet tukea opiskelijaa
  • opiskelua koskevissa järjestelyissä
  • asumisessa ja liikkumisessa
  • terveyspalvelujen saannissa
  • vaihto-opiskelijoille suunnatun vapaa-ajan toiminnan saavutettavuudessa
 • Tiedota aktiivisesti korkeakoulusi käytännöistä esteettömyysasioissa
 • Selvitä ja kerro, mitä asiakirjoja oma korkeakoulusi vaatii saapuvalta opiskelijalta, jotta hänen tarvitsemansa erityisjärjestelyt voidaan taata.
 • Pyydä tarvittaessa lisäselvityksiä lähettävältä korkeakoululta.
 • Nimeä yhteyshenkilö(t), johon (joihin) vaihtoon tuleva opiskelija ja lähettävä korkeakoulu pitävät yhteyttä ennakkovalmistelujen ja vaihtojakson aikana.

Hyödyllisiä lähteitä

Erasmus + apurahan lisätuki opiskelijalle, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia -Yksilötuen kiinteä korotus

Yksilötuen kiinteä korotus

Opiskelijat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua liikkuvuuteen ja jotka kuuluvat kansallisesti määriteltyihin ryhmiin voivat saada kiinteitä yksilötuen korotuksia normaaliin Erasmus+ -apurahaansa. Suomessa näitä ryhmiä ovat lukuvuodesta 2022 – 2023 alkaen:

Sosiaaliset esteet (Social obstacles):

 • perheelliset (alaikäisiä lapsia huollettavanaan; tuki myönnetään vaikka lapsi/lapset jäisivät Suomeen)
 • omaishoitajana toimivat (sopimus omaishoidosta kunnan kanssa)

Vammat (Disabilities):

Terveysongelmat (Health obstacles):

Maahanmuuttajatausta (Migrant background):

Pitkäkestoisessa liikkuvuudessa korkeakoulu maksaa 250 euroa/kk lisäapuraha lähteville opiskelijoille, jotka kuuluvat yllä mainittuihin ryhmiin. Sekä opiskelija-että harjoittelijavaihtoon lähteville erillisapuraha lasketaan normaalin kuukausiapurahan päälle ja harjoittelussa opiskelija saa myös harjoittelun lisäapurahan (150 euroa/kk). Harjoitteluun lähtevä opiskelija saa siis sekä harjoittelun lisäapurahan että muita vähemmän mahdollisuuksia omaavan kiinteän yksilöapurahan korotuksen.

Lyhytkestoisessa liikkuvuudessa yllämainittuihin ryhmiin kuuluville opiskelijoille maksetaan vaihdon keston mukaan kiinteä 100 euron (kesto 5–14 pv) tai 150 euron (kesto 15–30 pv) lisäapuraha.

Tuen saadakseen opiskelijan tulee täyttää erillinen ilmoituslomake ja palauttaa sen tarvittavine liitteineen apuraha-anomuksen mukana:

Todellisiin kustannuksiin perustuva osallisuustuki Erasmus+ -ohjelmassa

Kiinteän yksilötuen korotuksen lisäksi Erasmus+ -ohjelmassa on erikseen haettavissa todellisiin kustannuksiin perustuvaa osallisuustukea, mikäli liikkujalla (opiskelija tai henkilökunta) on henkilökohtaisesta, fyysisestä, psyykkisestä tai terveydentilasta, oppimisvaikeudesta tai muusta vastaavasta syystä liikkuvuuteen liittyviä ylimääräisiä kustannuksia. Hakuaika on jatkuva. Lisätietoa ja hakulomakkeet ovat omalla sivullaan.

Erasmus+ esteettömyys-/osallisuustuen hakulomake liikkujalle 

 

 

Erasmus+ Vihreä matkustaminen

Vihreän matkustamisen vakuus

Mikäli liikkuja valitsee vihreän matkustustavan (polkupyörä, juna, bussi, kimppakyyti autolla) ja enemmistö matkan pituudesta on matkustettu vihreästi, hän on oikeutettu vihreän matkustamisen lisätukeen ja enintään neljään päiväkohtaiseen apurahaan oikeuttavaan ylimääräiseen matkustuspäivään. Liikkuja ja korkeakoulu/konsortio osoittavat oikeuden vihreän matkustamisen tukeen vakuuslomakkeella:

 

Vihreän matkustamisen vakuus

 

VAMKin oma apuraha Euroopan ulkopuolelle (lukuvuosi 2023/2024)

Liikkuvuusjakson pituus kuukausina

(koko apuraha Eur)

2 kk  1200 €
3 kk  1300 €
4 kk  1400 €
5 kk  1500 €
6 kk  1600 €
7 kk  1700 €
8 kk  1800 €
9 kk  1900 €
10 kk  2000 €
11 kk  2100 €
12 kk  2200 €

 

Nordplus ohjelman apuraha (Pohjoismaat, perustuu erillisiin Nordplus sopimuksiin, hoitotyön opiskelijat)
 • Apuraha 200 Eur / kuukausi, 70 Eur/viikko (max. summat)
 • Matka-apuraha 330 Eur (määräytyy kohteen mukaan)
KELAn tuet:

Opiskelijana voit saada KELAlta opintoetuuksia myös liikkuvuusjakson ajalta, mikäli opinnot/harjoittelu ovat osa opintojasi, ne ovat VAMKissa hyväksyttyjä ja olet muutenkin oikeutettu KELAn tukiin. Ulkomaanjaksosta on kuitenkin tehtävä KELAan olosuhteenmuutosilmoitus. Helpoiten teet ne KELAn sähköisessä asiointipalvelussa. KELAn kotisivuilta näet myös tarkemmat tiedot maksettavista etuuksista ja maksettavat tukisummat.

Lisätietoa

Muita rahoitusmahdollisuuksia

Muita rahoitusmahdollisuuksia

Rahoitusta voi hakea myös erilaisilta järjestöiltä, säätiöiltä ja yrityksiltä. Joitakin linkkejä: