Kyberturvan perusteet

Kuvaus Opettajat

Hyödyt

Puutteet kyberturvallisuuden hallinnassa aiheuttavat merkittäviä riskejä yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Tällä opintojaksolla opit tärkeimmät kyberturvallisuuden perusteet ja käytännöt.

Kohderyhmä

 • Opintojakso sopii esim. tietotekniikan opiskelijoille ja/tai tietoturvan parissa työskenteleville
 • Opintojakso sopii kaikille kyberturvallisuudesta kiinnostuneille

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, osaat:

 • Tietoturvan perusteet
 • Suojautua tietoturvauhilta
 • Ymmärrät kyberturvaan liittyvät riskit

Sisältö

 • Kyberturvan perusteet
 • Hyökkäystyypit
 • Tekninen ympäristö
 • Salausteknologiat
 • Autentikointi ja pääsynvalvonta
 • Riskeihin varautuminen ja parhaat käytännöt
 • Tietoturvan lailliset ja eettiset kysymykset
 • Tietoturvan nykyiset trendit ja tulevaisuuden kehitysnäkymät
 • Yhteenveto

Opetusmuoto- ja menetelmät

Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-alustalla.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Antti Mäkitalo

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

+358 207 663 390

Tero Ulvinen

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

+358 207 663 644

Kyberturvan perusteet

45,00 

3 op
60 osallistujaa