Kyberturvan perusteet

Tämä opintojakso tarjoaa sinulle hyvän mahdollisuuden oppia tunnistamaan kyberturvallisuuden hallinnassa piilevät riskit, jotka voivat vaarantaa yritysten ja organisaatioiden toimintaa.  Saat kattavan käsityksen kyberturvallisuuden tärkeimmistä perusteista ja tehokkaista käytännöistä. Tämä kurssi on suunnattu erityisesti tietotekniikan opiskelijoille ja/tai tietoturvan parissa työskenteleville, mutta se sopii myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kyberturvallisuudesta. Rakenna osaamistasi kyberturvallisuuden alalla ja varmista organisaatiosi turvallisuus. Liity nyt mukaan joukkoomme ja opi kyberturvallisuuden salat!

Selkeys

Hyödyt

Puutteet kyberturvallisuuden hallinnassa aiheuttavat merkittäviä riskejä yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Tällä opintojaksolla opit tärkeimmät kyberturvallisuuden perusteet ja käytännöt. 

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Opiskelet esimerkiksi tietotekniikkaa ja/tai työskentelet tietoturvan parissa. Tämä opintojakso sopii kaikille kyberturvallisuudesta kiinnostuneille, eikä osallistuminen edellytä aikaisempia opintoja.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät kyberturvaan liittyvät riskit ja tietoturvan perusteet sekä osaat suojautua tietoturvauhilta.

 • Kyberturvan perusteet
 • Hyökkäystyypit
 • Tekninen ympäristö
 • Salausteknologiat
 • Autentikointi ja pääsynvalvonta
 • Riskeihin varautuminen ja parhaat käytännöt
 • Tietoturvan lailliset ja eettiset kysymykset
 • Tietoturvan nykyiset trendit ja tulevaisuuden kehitysnäkymät
 • Yhteenveto

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Itsenäinen verkko-opiskelu.

Opiskelumateriaali

 • Opettajan kokoama materiaali.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu.

Kyberturvan perusteet

0,00 

3 op
60 osallistujaa