Kevään toinen yhteishaku alkaa 15.3. – VAMK tarjoaa tutkinto-ohjelmia liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalalla

Kevään toinen yhteishaku alkaa 15.3. – VAMK tarjoaa tutkinto-ohjelmia liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalalla

Vaasan ammattikorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden osaajia erityisesti elinvoimaisen Vaasan alueen ja Pohjanmaan energiateknologian klusterin yritysten tarpeisiin. Yhteishaussa 15.3.-30.3.2023 on mahdollista hakea VAMKin suomenkielisiin AMK- ja YAMK-koulutusohjelmiin opiskelemaan erilaisia kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoja. Opinnot alkavat elokuussa 2023.

Korkeakoulukaupunki Vaasa tarjoaa opiskelijoille kansainvälisen opiskeluympäristön ja sympaattisen kokoisen kampuksen. VAMKin asema keskellä Pohjoismaiden suurinta energiakeskittymää antaa huippumahdollisuudet suorittaa opintoihin kuuluva harjoittelu, ja työllistyä jo opintojen aikana, alueen globaaleissa energiatekniikan alan yrityksissä. VAMKin opiskelijoiden työllistymisaste valmistumisen jälkeen onkin huippuluokkaa.

Vaasan ammattikorkeakoulussa on tarjolla 695 aloituspaikkaa ja 14 AMK-tutkinto-ohjelmaa sekä neljä YAMK-tutkinto-ohjelmaa. Haku tapahtuu Opintopolku.fi:ssä.  Tarkemmin VAMKin toisen yhteishaun tarjontaan voi tutustua verkkosivuilla.

Opinnot tähtäävät tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseen

VAMKin AMK-tutkinto-ohjelmat valmentavat osaajia, joille on kysyntää Vaasan seudun teknologiateollisuuden lisäksi julkisella sektorilla. Liiketaloudessa on kevään toisella hakukierroksella tarjolla kaksi tradenomin tutkintoa; liiketalous ja tietojenkäsittely. Liiketaloudessa oikeushallinnon ja kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehdot toteutetaan täysin etäopetuksena.

Sosiaali- ja terveysalalla koulutetaan moniammatillisia ja yhteistyökykyisiä tulevaisuuden asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää uusia teknologioita sekä omaavat työelämää kehittävän asenteen. Tällä hakukierroksella VAMK tarjoaa kolme suomenkielistä AMK-tutkintoa; sairaanhoitaja, sosionomi sekä joka toinen vuosi järjestettävä terveydenhoitaja.

Tekniikan alalla VAMK tarjoaa seitsemän AMK-insinööritutkintoa kuten esimerkiksi energia- ja ympäristötekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka sekä ympäristöteknologia. Insinöörin opintoja voi suorittaa perinteisenä päivätoteutuksena tai monimuotototeutuksena, riippuen opintokokonaisuudesta.

AMK-tutkinnot vastaavat yliopistossa suoritettuja kandidaatin tutkintoja ja antavat saman pätevyyden kuin ne. Noin kolmen vuoden päätoiminen opiskelu sisältää perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelujakson sekä opinnäytetyön.

VAMK Master School syventää työelämässä olevien asiantuntijuutta

VAMK Master Schoolissa voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kätevästi töiden ohessa. Tarjolla on tutkintoja niin tekniikan alalla kuin sosiaali- ja terveysalalla. Uutena ohjelmana tarjonnassa on kehittyneet sähköenergiajärjestelmät (YAMK),  joka antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää ja kehittää tulevaisuuden energiateknologioita ja niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Ylempiä ammattikorkeakouluopintoja tarjotaan verkko- ja monimuoto-opetuksena ja yhteensä tarjonnassa on neljä YAMK-tutkintoa. Koko haussa olevaan tarjontaan voi tutustua VAMK Master Schoolin verkkosivulla.

YAMK-opintojen sisällöt ovat suunniteltu aikaa säästäviksi ja koulutus on käytännönläheistä. Oppiminen tapahtuu työpaikalla ja täydentyy luento-opetuksella. Täysin verkko-opetuksena toteutetaan digitalisaation kehittäminen ja johtaminen sekä teollisuusrobotiikka.

Ajankohtaista osaamista käytännön tarpeisiin työelämälähtöisesti

VAMKin Master School opettajilla on mentorisuhde opiskelijoihin, ja he tuntevat jokaisen opiskelijan nimeltä. YAMK-opiskelijoista 100 % tulee työelämästä, heillä on paljon työkokemusta ja he ovat toimineet merkittävissä tehtävissä. He ovat profiililtaan asiantuntijuuden syventäjiä.

Master School opettajilla on vahva työelämäyhteys, ja he tuntevat alueen toimijat ja avainhenkilöt. He ovat myös aktiivisesti mukana alueen kehityshankkeissa. Tiivis yhteistyö yritysten kanssa kehittääkin edelleen osaamista ja asiantuntijuutta.

Mika Billing on yksi Master School opettajista ja hän opettaa täysin verkossa toteutettavaa syksyllä alkavaa teollisuusrobotiikan YAMK-opintokokonaisuutta. Billing on itsekin opiskellut työn ohessa, joten hän tietää minkälaista opiskelu hektisen työelämän rinnalla voi olla.

Billingillä on viesti työn ja opiskelun yhdistämisen mahdollisuuksia pohtiville: ” Meiltä saa ajankohtaista osaamista käytännön tarpeisiin työelämälähtöisesti. Etäluennot lisämateriaaleineen ja simulaattoreiden avulla tehtävät harjoitukset pystytään tekemään ajasta ja paikasta riippumattomasti!”

Lisätietoja antaa Juha Vierola, opiskelijapalveluiden päällikkö, VAMK.

Tunnisteet

korkeakouluopinnotyhteishakuAMK-tutkintoYAMK-tutkinto