Terveydenhoitaja, AMK

Haluatko oppia ehkäisemään sairauksia jo ennen kuin ne syntyvät?

Rgb terveydenhoitaja väri

Yksilö, perhe ja yhteisö

Terveydenhoitajan koulutuksessa opit terveydenhoitotyön yksilön, perheen ja yhteisön näkökulmasta.

Rgb terveydenhoitaja väri

Vahva käytännön pohja

Terveydenhoitajan koulutuksessa opit käytännön työn lähiopetuksen ja mielenkiintoisten harjoittelupaikkojen avulla.

Rgb terveydenhoitaja väri

Monikulttuurisesti

Terveydenhoitajan koulutuksessa opit toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisen korkeakoulukampuksen ja halutessasi myös ulkomaanjaksojen kautta.

Sote2

Terveydenhoitajaopiskelijat perehtyvät muun muassa…

terveydenedistämiseen, perheiden hyvinvointiin ja lasten terveyteen. Opiskelijat saavat myös sairaanhoitajan pätevyyden. Työelämään ei lähdetä keltanokkina, sillä opinnoista lähes puolet on harjoittelua.

Sinustako terveydenhoitaja?

Lastenhoitotyo

Terveyden edistäjä

Terveydenhoitaja on mukana ihmisten arjessa vauvasta vaariin. Monipuolisessa ammatissasi pääset kannustamaan ja osallistamaan ihmisiä oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Tehtäviisi voivat kuulua esimerkiksi neuvolavastaanotot, kotikäynnit sekä asiakkaiden terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta. Pääset tukemaan äitejä ja isiä vanhemmuudessa sekä järjestämään tilaisuuksia, jotka voivat liittyä laihduttamiseen, liikuntaan, tupakoinnin lopettamiseen, sukupuolivalistukseen tai ihmissuhdekasvatukseen.

Terveydenhoitajana teet myös hallinnollisia tehtäviä, esimiestöitä sekä terveydenhoitotyön suunnittelua ja kehittämistä. Työssäsi toimit usein myös yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

Terveydenhoitajana työskentelet lähellä ihmisen ja yhteisöjen arkea.

Terveydenhoitajakoulutuksen sisältö

VAMKin terveydenhoitajakoulutuksen painopistealueina ovat yksilön, perheen sekä yhteisön terveydenhoitajatyö. Tavoitteena on, että saat valmiudet hoito- ja terveydenhoitotyön asiantuntijatehtäviin. Terveydenhoitajana osaat myös kehittää hoitotyötä niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Tutkinnon suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi myös sairaanhoitajana.

Harjoitusluokat ovat tärkeä osa opintoja, koska siellä voidaan simuloida ja demonstroida aitoja hoitotilanteita. Sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Aleresta löytyy viihtyisät opiskelutilat ja paljon erilaisia käytännön harjoitteluun soveltuvia luokkia.

Koulussa tehtävien käytännön harjoitusten lisäksi opiskeluun kuuluu paljon harjoittelua työelämässä – lähes puolet koulutuksen sisällöstä! Opintojen aikana voit suorittaa harjoitteluja esimerkiksi:

 • äitiys- ja lastenneuvolassa
 • kouluterveydenhuollossa
 • työterveyshuollossa
 • hoitajan vastaanotolla

Olet harjoittelussa osa työyhteisöä: pääset tekemään ammattialasi töitä ohjattuna ja turvallisesti omien taitojesi mukaan.

 

Terveydenhoitaja tyossaan2

Harjoittelijasta ammattilaiseksi

Koulussa tehtävien käytännön harjoitusten lisäksi opiskeluun kuuluu paljon harjoittelua työelämässä – lähes puolet koulutuksen sisällöstä! Opintojen aikana voit suorittaa harjoitteluja esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja hoitajan vastaanotolla.

Olet harjoittelussa osa työyhteisöä: pääset tekemään ammattialasi töitä ohjattuna ja turvallisesti omien taitojesi mukaan.

Vaasa on Suomen kansainvälisimpiä kaupunkeja, jossa on tuleville terveydenhoitajille erinomaiset lähtökohdat monikulttuuriseen hoitoympäristöön perehtymiseen ja ammatillisten valmiuksien omaksumiseen. Mikäli haluat oppia ruotsia opintojen aikana, on Vaasa siihen paras mahdollinen paikka.

Opiskelu- tai kotikaupungin lisäksi harjoitteluita on mahdollista suorittaa ulkomailla. Opiskelijoitamme on ollut harjoittelussa muun muassa Afrikassa.

VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Työelämäyhteistyömme tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkojen lisäksi mielenkiintoisia opinnäytetöiden aiheita. Usein hyvin hoidetut harjoittelut edesauttavat saamaan myös lyhyempiä keikkatöitä tai sijaisuuksia.

Työelämäyhteistyötä tehdään myös erilaisissa projekteissa ja tempauksissa. Niissä opit ammatissa tarvittavia organisointi- ja tiimitaitoja.

 

Sote4

Opiskelua huippuympäristössä

Hoitoalan opiskelijoilla on käytössään viihtyisät tilat oppimiskeskus Aleressa, josta löytyy monipuolisesti harjoitusluokkia, esimerkiksi:

 • leikkaussali
 • lastenhoitotyön luokka
 • kirurgisen hoitotyön luokka
 • sisätautien hoitotyön luokka
 • perussairaanhoidon luokka
 • ensiavun luokka
 • äitiyshoitotyön luokka
 • avoterveydenhuollon luokka
 • anatomian ja fysiologian luokka
 • psykiatrisen hoitotyön luokat

Harjoitusluokat ovat tärkeä osa terveydenhoitajien opintoja, koska siellä voit simuloida ja demonstroida aitoja hoitotilanteita. Koulussa tehtävien käytännön harjoitusten lisäksi opintoihin kuuluu paljon työharjoittelua hoitoalan tehtävissä.

Tutustu lisää

Kaksoistutkinto

Anniina näkee vahvuutena sen, että terveydenhoitajalla on valmistuttuaan myös sairaanhoitajan pätevyys. Entä mitkä ovat vuoden parhaat opiskelijatapahtumat?

Terveydenhoitaja tyossaan

Terveydenhoitaja töissä

Terveydenhoitaja on hoitotyön moniosaaja ja terveydenhoitotyön asiantuntija. Terveydenhoitajan ammatti on monipuolinen ja edellyttää kykyä toimia eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutustaitojen lisäksi avoimuus ja aloitteellisuus ovat terveydenhoitajalle ominaisia piirteitä.

Terveydenhoitajana voi työpaikkasi olla esimerkiksi:

 • Lastenneuvolassa
 • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa
 • Aikuis- ja vanhustenneuvoloissa
 • Kotihoidossa
 • Työterveydessä
 • Voit toimia myös yrittäjänä ja tuottaa mm. kotisairaanhoidon, vanhusten ja vammaisten hoiva- ja asumispalveluja.

Terveydenhoitajana edistät ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta terveyteen erilaisista elämäntilanteista ja lähtökohdista riippumatta.

 

Opiskelijatarinoita

opiskelijatarina
Michaela Vuorenmaa

Michaela Vuorenmaa

Työn merkityksellisyys ja viihtyvyys painoivat vaakakupissa niin paljon, että valmis tradenomi aloitti uuden alan opinnot VAMKissa.

Lue koko tarina
sairaanhoitaja
Anniina Sihto

Anniina Sihto

Anniina Sihto lähti työharjoitteluun Keniaan 2019. Kolmen kuukauden aikana Anniina kerkisi tutustua maan kulttuuriin, hoitoalaan sekä työskentelemään muun muassa pienessä köyhässä Orongon kylässä.

Lue koko tarina
monimuoto
Tuula Jokinen

Tuula Jokinen

Tuula Jokinen toteutti haaveensa ja lähti opiskelemaan sairaanhoitajaksi parinkymmenen vuoden lähihoitajauran jälkeen.

Lue koko tarina
opiskelijatarina
Matias Nissinen

Matias Nissinen

Matias Nissinen muutti Vaasaan jo yläkoulun jälkeen lukiota varten. Lukion ja armeijan jälkeen hän aloitti sairaanhoitajan opinnot Vaasan ammattikorkeakoulussa

Lue koko tarina
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun