Liiketalous, tradenomi AMK

Haluatko oppia navigoimaan varmalla kädellä kansainvälistyvän kaupan virroissa?

Rgb liiketalous väri

Globaali liike-elämä

Liiketaloudessa opit kansainvälisten yritysten haasteet ja toimintatavat.

Rgb liiketalous väri

Yritysten kanssa oppimista

Liiketaloudessa opit modernia liiketoimintaa monipuolisten opetusmenetelmien ja yritysprojektien avulla.

Rgb liiketalous väri

Kasvat kansainvälisyyteen

Liiketaloudessa opit toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisen korkeakoulukampuksen ja ulkomaanjaksojen kautta.

Liiketalouden opiskelijat Timo ja Annukka kertovat videollaan omista opinnoistaan.

Liiketalous

Liiketalouden tradenomi opiskelee esimerkiksi…

markkinointia, kansainvälistä kauppaa, taloushallintoa tai oikeushallintoa. Koulutuksessa panostetaan kansainvälisyyteen, kielitaitoon ja aitoihin työelämäprojekteihin. Mikäli kansainvälisyys on juttusi, voit opiskella liiketalouden tutkinnon kokonaan englanniksi.

Kimi kv vaihdossa koreassa

Miltä kuulostaisi viettää lukukausi vaikkapa Saksassa, Hollannissa, Thaimaassa tai Ranskassa?

VAMKissa kansainvälistyt lähes itsestään, sillä osa liiketalouden opinnoista pidetään englanniksi. Koulun käytävilläkin kansainvälistä vilinää riittää: VAMKissa opiskelee väkeä 45 eri maasta. Maailmalle kannattaa lähteä myös vaihtoon tai työharjoitteluun.

Kun perustiedot alalta ovat hallussa, opiskelijat menevät testaamaan opittuja teorioita työharjoitteluun. Työharjoittelu kestää liiketalouden alalla viisi kuukautta. Loppuhuipennuksena suoritettavan opinnäytetyön lisäksi koulutukseen sisältyy vapaavalintaisia opintoja, joita voi valita oman kiinnostuksen mukaan.

Liiketalous on kansainvälisyyttä, kielitaitoa ja aitoja työelämäprojekteja

Liiketalous avaa ovia moneen eri ammattiin. Se sopii hyvin monenlaisille ihmisille, suuntaumisvaihtoehdosta riippuen.

VAMKin liiketalouden koulutus on suunniteltu yhteistyössä työnantajien kanssa: näin kerrytät osaamista, jota alan työtehtävissä tarvitaan. Koska Vaasassa sijaitsee Suomen suurin energiatekniikan yrityskeskittymä, keskitytään opinnoissa erityisesti tietoihin ja taitoihin, joita tarvitset kansainvälisten vientiyritysten asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Ensimmäisen vuoden jälkeen valitaan suuntautuminen:

  • kansainvälinen kauppa
  • markkinointi
  • taloushallinto
  • oikeushallinto (suuntaavat opinnot etäopetuksena)

Tutustu suuntautumisvaihtoehtoihin

Ensimmäisenä vuonna liiketalouden opiskelijat paneutuvat alan perusteisiin, jolloin opintoihin sisältyy esimerkiksi yrittäjyyttä, viestintää, kieliopintoja, kirjanpitoa ja sopimusoikeutta. Toisena opiskeluvuonna opiskelijat saavat valita yhden neljästä eri suuntautumisvaihtoehdosta:

AMK-tutkinto 210 op
Liiketalous, tradenomi AMK, kansainvälinen kauppa

Liiketalous, tradenomi AMK, kansainvälinen kauppa

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

Suuntautuminen
AMK-tutkinto 210 op
Liiketalous, tradenomi AMK | Markkinointi
AMK-tutkinto 210 op
Liiketalous, tradenomi AMK, oikeushallinto

Liiketalous, tradenomi AMK, oikeushallinto

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

Suuntautuminen
AMK-tutkinto 210 op
Liiketalous, tradenomi AMK | Taloushallinto
Web vamk 2021 kasper dalkarl 80

Teoriat todeksi

Liiketalouden opinnoissa tehdään paljon erilaisia projekteja ja case-harjoituksia. Projektit tehdään usein pienemmissä ryhmissä, jossa jokainen ryhmän jäsen saa toimia omien vahvuuksiensa mukaan vaikkapa markkinointi- tai projektipäällikkönä. Ryhmätöissä pääsee hyödyntämään tunneilla opetettuja asioita ja teoriatkin tulevat tutummiksi.

Opiskelijoiden mielestä parhaimpia ryhmätöitä ovat työelämälle tehtävät aidot projektit, joissa pääsee ratkomaan yritysten oikeita kehittämishaasteita ja samalla tutustumaan mielenkiintoisiin yrityksiin.

Yritysprojektit kannattaa tehdä tosissaan: tuloksena saattaa olla harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikka!

VAMKin liiketalouden opiskelijat ovat olleet monessa mukana: tekemässä liiketoimintasuunnitelmia, laatimassa markkinointitutkimuksia, suunnittelemassa asiakastapahtumia sekä tehneet sissimarkkinointitempauksia.

Vaasan Energiaklusteri tarjoaa töita tradenomeille

Millainen on Vaasan työtilanne opiskelijan näkökulmasta? VAMKissa liiketaloutta opiskeleva Anniina kertoo kokemuksistaan opiskelijana Vaasassa.
Kaupunkikuva: Mika Korsman

89% VAMKin valmistuneista tradenomeista työllistyy vuoden sisällä sekä heillä on kuudenneksi parhaat palkat Suomessa (Yle, 2019: tarkastelussa 21 ammattikorkeakoulua)

Retu vanha perttula fix2

Opiskelija esittelyssä

Retu Vanha-Perttula opiskelee kansainvälistä kauppaa VAMKissa ja työskentelee samalla Wärtsilässä. Opinnot ja työ täydentävät toisiaan vastavuoroisesti.

– Myös koulussa opituista asioista on ollut paljon hyötyä työssä. Esimerkiksi englanninkieliset kurssit ovat rohkaisseet vieraan kielen puhumiseen, ja se on helpottanut englanninkielisessä työympäristössä.

Retu kertoo, että työpaikalla perehdyttäjät ovat kiitelleet, kun harjoittelija tuntee jo alan käytäntöjä opintojen ansiosta. Tuotannon johtamisen, markkinoinnin ja logistiikan kurssit ovat olleet käytännönläheisiä ja selventäneet, mitä eri työvaiheiden takana on.

Lue Retu koko tarina

Webversio fiiliskuvat 5

Liiketalouden ala ja ammatit

Energiatekniikan insinöörinä hallitset energiatekniikan kokonaisuuden ja energiakaupan pelisäännöt. Työskentelet energia-alan kansainvälisissä projektinhallintatehtävissä: tehtävänäsi voi olla vaikkapa suunnitella tai rakentaa voimalaitoksia. Voit toimia myös myyntitehtävissä tai kansainvälisten vientiyritysten asiantuntijatehtävissä ulkomailla.

Työnantajat arvostavat kielitaitoa ja kansainvälistä kokemusta.

Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • vientiassistentti
  • kirjanpitäjä
  • henkilöstökonsultti
  • markkinointiassistentti
  • mainospäällikkö
  • käräjäsihteeri
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu opintopolussa

Siirry opintopolkuun

 

Myös nämä saattaisivat kiinnostaa

Opiskelu työn ohessa

Opiskelu työn ohessa

Kuulostaako itsenäisyys ja joustavuus hyvältä? Voit opiskella tutkinnon myös monimuoto-opintoina.

Avoin AMK

Avoin AMK

Ole Avoin! – Oppiminen ei tunne rajoja! Olet sitten lisäkoulutusta tarvitseva ammattilainen tai innokas itsesi kehittäjä, meiltä löytyy monipuolinen valikoima tekniikan, liiketalouden ja sote-alan koulutuksia. Tutustu kesätarjontaammme ja ilmoittaudu avoimen AMK:n opintoihin, vain taivas on rajana. Ilmoittautuminen kesän opintoihin on auki 2.5.2023 asti.