Sairaanhoitaja, AMK

Haluatko kasvaa hoitotyön asiantuntijaksi jatkuvasti kehittyvässä maailmassa?

Rgb sairaanhoitaja väri

Modernit oppimismenetelmät

Sairaanhoitajan koulutuksessa opit hoitotyön modernien oppimismenetelmien kuten simulaation avulla.

Rgb sairaanhoitaja väri

Vahva käytännön pohja

Sairaanhoitajan koulutuksessa opit käytännön työn lähiopetuksen ja mielenkiintoisten harjoittelupaikkojen avulla.

Rgb sairaanhoitaja väri

Monikulttuurisesti

Sairaanhoitajan koulutuksessa opit toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisen korkeakoulukampuksen ja halutessasi myös ulkomaanjaksojen kautta.

Sairaanhoitaja opiskelijat Riku ja Jemina kertovat videolla omista opinnoistaan.

Sote

Sairaanhoitajia koulutetaan työhön ihmisten kanssa

Ammattilaiseksi kasvat aidossa ympäristössä, sillä meillä on muun muassa leikkaussali sekä kirurgisen- ja psykiatrisen hoitotyön luokat. Kolmasosa opinnoista on harjoittelua, mikä kehittää tietoja, taitoja ja vuorovaikutuskykyä. Meiltä valmistuneet sairaanhoitajat omaavat loistavat kädentaidot, joita työelämä arvostaa.

Sinustako sairaanhoitaja?

Lastenhoitotyo

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija ja kehittäjä, joka tekee monipuolista ja vastuullista työtä

Sairaanhoitajana suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa sekä erilaisia hoitotoimenpiteitä. Teet myös tutkimuksia ja huomioit jokaisen potilaan yksilölliset tarpeet vaativissakin tilanteissa.

Panostamme lähiopetukseen, koska ilman sitä ei synny osaavia sairaanhoitajia.

Lisäksi työhön kuuluu potilaan läheisten ohjausta, neuvomista ja tukemista. VAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa pääset harjoittelemaan erilaisia hoitotilanteita aina leikkaussaleista ensiapuun ja äitiyshoitotyöhön.

Sairaanhoitaja testimonial 23 10

Harjoittelijasta ammattilaiseksi

Sairaanhoitajat ovat harjoittelussa noin kolmasosan opiskeluajastaan. Harjoittelujaksoilla pääset osaksi työyhteisöä: harjoittelet työtä ohjattuna ja turvallisesti omien taitojesi mukaan. Samalla näet, mitä työelämä käytännössä on ja voit varmistua siitä, että olet oikealla alalla. Harjoittelun kautta voit saada myös työtarjouksia keikkatyöhön tai pidempiaikaisiin sijaisuuksiin opintojen ohessa.

Pääset tutustumaan monipuolisesti tulevaan ammattiisi ennen työelämään astumista.

Vaasa on Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki, jossa pääset harjoittelemaan myös monikulttuurisissa työympäristöissä. Samalla saat työskennellä eri maista tulevien asiakkaiden kanssa ja opit joustavuutta sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, joita työnantajat arvostavat. Jos haluat parantaa myös kielitaitoasi opintojen ohessa, Vaasa on siihen paras mahdollinen paikka.

Sairaanhoitajakoulutuksen sisältö

Sairaanhoitajan opintoihin kuuluu erilaisia projekteja sekä tilaisuuksien ja tempauksien järjestämistä. Samalla opit ammatissa tarvittavia tiimityöskentely- ja organisointitaitoja.

Tulevat sairaanhoitajat ovat olleet mukana muistikaveritoiminnassa, jolloin muistisairas saa kaverin opiskelijasta, ja opiskelija tärkeää kokemusta muistisairaiden kohtaamisesta. Opiskelijat ovat päässeet myös opettamaan ensiaputaitoja kaupunkilaisille, järjestämään verenluovutustapahtumia sekä olleet mukana erilaisissa terveyttä edistävissä kampanjoissa.

Perusteista erikoistumiseen

Sairaanhoitajakoulutus koostuu yleisistä perusopinnoista ja ammattiopinnoista sekä niiden lomaan sijoittuvista käytännön harjoittelujaksoista.  Perus- ja ammattiopintojen jälkeen valitaan suuntaavat opinnot, joissa syvennetään hoitotyön osaamista. VAMK:ssa voit syventää asiantuntijuuttasi:

 • Akuuttihoitotyössä
 • Perioperatiivisessa hoitotyössä
 • Lasten ja nuorten hoitotyössä
 • Psykiatrisessa hoitotyössä
 • Palliatiivisessa hoitotyössä

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja, jotka voit valita mielenkiintosi mukaan sekä opinnäytetyö, jolla osoitetaan näyttöön perustuvan tiedon ja kokonaisvaltaisen ajattelun hallintaa.

Sote4

Opiskelua huippuympäristössä

Hoitoalan opiskelijoilla on käytössään viihtyisät tilat oppimiskeskus Aleressa, josta löytyy monipuolisesti harjoitusluokkia, esimerkiksi:

 • Leikkaussali
 • Lastenhoitotyön luokka
 • Kirurgisen hoitotyön luokka
 • Sisätautien hoitotyön luokka
 • Perussairaanhoidon luokka
 • Ensiavun luokka
 • Äitiyshoitotyön luokka
 • Avoterveydenhuollon luokka
 • Anatomian ja fysiologian luokka
 • Psykiatrisen hoitotyön luokat

Harjoitusluokat ovat tärkeä osa sairaanhoitajien opintoja, koska siellä voit simuloida ja demonstroida aitoja hoitotilanteita. Koulussa tehtävien käytännön harjoitusten lisäksi opintoihin kuuluu paljon työharjoittelua hoitoalan tehtävissä.

Lue lisää

Img 0385 p

Sairaanhoitaja töissä

Työnantajat arvostavat sairaanhoitajia, joilla on alan teoreettisten tietojen ja taitojen soveltamisen lisäksi kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Asiakkaina on niin iältään, persoonallisuudeltaan kuin kulttuuriltaan erilaisia ihmisiä, joita on osattava tukea tasapuolisesti kuuntelemalla ja keskustelemalla. Työssä on osattava tehdä vaativiakin ratkaisuja. Myös ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden tiedon omaksuminen on tärkeää.

Sairaanhoitajakoulutuksessa saat valmiudet työskennellä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisissä hoitolaitoksissa. Sairaanhoitajana voit toimia myös potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Lisäksi voit työskennellä opetus-, suunnittelu-, projekti- tai asiantuntijatehtävissä. Suomalaisia hoitotyön osaamista arvostetaan myös ulkomailla, joten sairaanhoitajia työskentelee paljon myös kansainvälisissä tehtävissä.

Sairaanhoitajana työpaikkasi voi olla esimerkiksi:

 • Poliklinikka
 • Terveyskeskus
 • Vuodeosasto
 • Kotisairaanhoito
 • Vanhainkoti
 • Sairaalat
Yanan li 190402 0218 copy crop

Queen Silvia Nursing Award 2019 myönnettiin VAMKin sairaanhoidon opiskelijalle Maiju Björkqvistille

Sairaanhoitoalan Nobel-palkinnoksi kutsuttu Queen Silvia Nursing Award 2019 myönnettiin VAMKin sairaanhoidon opiskelijalle Maiju Björkqvistille. Hänen kilpailutyönsä käsitteli dementiapotilaille tarkoitettua aktivointihuonetta. (Kuva: Yanan Li)

Opiskelijatarinoita

opiskelijatarina
Michaela Vuorenmaa

Michaela Vuorenmaa

Työn merkityksellisyys ja viihtyvyys painoivat vaakakupissa niin paljon, että valmis tradenomi aloitti uuden alan opinnot VAMKissa.

Lue koko tarina
sairaanhoitaja
Anniina Sihto

Anniina Sihto

Anniina Sihto lähti työharjoitteluun Keniaan 2019. Kolmen kuukauden aikana Anniina kerkisi tutustua maan kulttuuriin, hoitoalaan sekä työskentelemään muun muassa pienessä köyhässä Orongon kylässä.

Lue koko tarina
monimuoto
Tuula Jokinen

Tuula Jokinen

Tuula Jokinen toteutti haaveensa ja lähti opiskelemaan sairaanhoitajaksi parinkymmenen vuoden lähihoitajauran jälkeen.

Lue koko tarina
opiskelijatarina
Matias Nissinen

Matias Nissinen

Matias Nissinen muutti Vaasaan jo yläkoulun jälkeen lukiota varten. Lukion ja armeijan jälkeen hän aloitti sairaanhoitajan opinnot Vaasan ammattikorkeakoulussa

Lue koko tarina
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun