Haluatko oppia auttamaan ihmisiä luontevasti halki elämän kirjon?

Rgb sosionomi väri

Ihmisten tukemista

Sosionomin koulutuksessa opit oman luonteesi vahvuudet ihmisten tukemisessa.

Rgb sosionomi väri

Vahva käytännön pohja

Sosionomin koulutuksessa opit käytännön työn lähiopetuksen ja mielenkiintoisten harjoittelupaikkojen avulla.

Rgb sosionomi väri

Monikulttuurisesti

Sosionomin koulutuksessa opit toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisen korkeakoulukampuksen ja halutessasi myös ulkomaanjaksojen kautta.

Sosionomiopiskelijat Jimi ja Samu kertovat videolla omista opinnoistaan.

Sosionomi

Sosionomin koulutukseen sisältyy…

monikulttuurisuutta, varhaiskasvatusta, sosiaaliohjausta ja kuntouttavaa työtä tukevia opintoja. Työtä tehdään ihmisten arjessa ja usein eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa. Työelämään lähdetään osaajina, sillä noin viidennes opinnoista on työharjoittelua alan organisaatioissa ja yrityksissä.

Sinustako sosionomi?

Sosionomi auttaa4

Sosionomi auttaa elämän solmukohdissa

Sosionomina vahvistat ihmisten elämänhallintataitoja sekä tuet asiakkaiden sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Asiakkaina voi olla taustoiltaan hyvinkin monenlaisia ihmisiä haastavissa elämäntilanteissa, jolloin valttina työssä on ammattitaidon lisäksi oma persoonasi.

VAMKin sosionomikoulutuksessa painotetaan monikulttuurisuuden oppimista.

VAMKissa saat hyvän pohjan sosiaalialan kasvatustyöhön ja ennaltaehkäisevään työhön.

Koulutuksessa:

 • perehdyt yksilö- ja ryhmäohjaukseen
 • opit ohjaamaan ja organisoimaan projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyötä
 • kartutat varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista
Sosionomi koulutus

Uskoa omaan osaamiseen

Sosionomikoulutukseen kuuluu neljä laajaa työharjoittelua, eli olet harjoittelussa noin viidenneksen koko opiskeluajasta. Harjoittelua on mahdollista suorittaa joko kotipaikkakunnallasi, opiskelukaupungissa tai ulkomailla.

Harjoittelujen myötä näet, mitä työ käytännössä on, ja pystyt valitsemaan itsellesi sopivimman suuntautumisvaihtoehdon.

Sosionomikoulutuksessa opit taitoja, joiden avulla edistetään eri kulttuureista tulevien ihmisten tasa-arvoista vuorovaikutusta, rinnakkaiseloa ja kotoutumista. Vaasa on Suomen kansainvälisimpiä kaupunkeja, joten pääset harjoittelemaan myös monikulttuurisissa työympäristöissä.

Sosionomikoulutuksen sisältö

VAMKin sosionomikoulutuksessa harjoittelet alan ammattilaiseksi ryhmissä. Tiimissä opit sosionomin ammatissa tärkeitä taitoja, kuten itsepohdintaa, myötäelämistä ja erilaisten tilanteiden hallintaa.

Panostamme lähiopetukseen koska ilman sitä ei synny osaavia sosionomeja.

Erilaisissa projekteissa ja hankkeissa opiskellaan alan teorioita sekä niiden soveltamista käytännön työhön. Projekteissa opit tiimitaitoja ja tutustut alan työnantajiin. Työnantajat arvostavat sosionomeja, joilla on alan teoreettisten tietojen ja taitojen soveltamisen lisäksi kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Asiakkaina on niin iältään, persoonallisuudeltaan kuin kulttuuriltaan erilaisia ihmisiä, joita on osattava tukea tasapuolisesti kuuntelemalla ja keskustelemalla. Työssä on osattava tehdä vaativiakin ratkaisuja. Myös ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden tiedon omaksuminen on tärkeää.

Koulutuksessa voit suuntautua tiettyjen asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön:

 • varhaiskasvatus lasten parissa
 • oppilashuolto
 • lastensuojelu
 • vanhustyö
 • päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö
 • rikosseuraamusalan työ
 • nuorisotyö
 • vammaistyö

 

Web vamk 2021 kasper dalkarl 14

Tarpeellisia taitoja maailmalta

Työnantajien arvostamia taitoja on mahdollista opiskella myös ulkomailla. Koko lukukauden kestävien vaihto-opintojen lisäksi voit osallistua lyhyemmille opintojaksoille, jolloin opiskelet viikon ajan valittua teemaa kohdemaan opiskelijoiden kanssa. Myös VAMKin opettajat tekevät tiiviisti yhteistyötä eurooppalaisten kollegoiden kanssa, joten omalla kampuksella vierailee opettajia ja opiskelijoita yhteistyökouluista.

Opiskelijat ovat osallistuneet intensiiviopintojaksoille esimerkiksi Tsekeissä, Englannissa ja Espanjassa.

Sosionomi auttaa2

Sosiaalialan asiantuntijaksi

Sosionomina työskentelet asiakkaan arjessa, erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnan muuttuvissa tilanteissa. Olet myötäelävä, vastuuntuntoinen ja osaat kuunnella.

Innovatiivisuutta, yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja tarvitset erilaisten asiakkaiden ja tilanteiden hallintaan. Pystyt hahmottamaan kokonaisuuksia, ja osaat tehdä johtopäätöksiä sekä kyseenalaistaa.

Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • perhetyöntekijä
 • sosiaaliohjaaja
 • lastensuojelun ohjaaja
 • kotipalvelun ohjaaja
 • kehitysvammaistenohjaaja
 • projektijohtaja

 

Opiskelijatarinoita

opiskelijatarina
Alisa Mansikka-Aho

Alisa Mansikka-Aho

"Joukkueurheilussa on hyvin paljon samaa kuin sosionomin opinnoissa. Kummassakin ympäristössä tarvitaan hyviä kommunikointitaitoja sekä on osattava toimia osana monenlaisia ja erilaisia ryhmiä."

Lue koko tarina
opiskelijatarina
Sofia Koskela

Sofia Koskela

Sosionomiopiskelija Sofia Koskela arvostaa ammattikorkeakoulun tapaa yhdistää teoriaopintoihin paljon käytännön harjoittelua.

Lue koko tarina

Opiskele tutkinto työn ohessa

Kuulostaako itsenäisyys ja joustavuus hyvältä? Voit opiskella tutkinnon myös monimuoto-opintoina.

Kiinnostuitko monimuoto-opinnoista

Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun AMK