Sinustako sosionomi?

Rgb sosionomi väri

Ihmisten tukemista

Sosionomin koulutuksessa opit sosiaaliohjauksen keinoin vahvistamaan yksilön ja yhteisöjen hyvinvointia.

Rgb sosionomi väri

Vahva käytännön pohja

Sosionomin koulutuksessa yhdistyy lähiopetuksessa saavutettu teoriatieto työelämäjaksojen kanssa.

Rgb sosionomi väri

Kansainvälisesti

Sosionomin koulutuksessa sinulla on mahdollisuus osallistua opiskelijavaihtoon ulkomailla, lähteä ulkomaille työelämäjaksolle tai osallistua intensiivijaksoille.

Sosionomiopiskelijat Jimi ja Samu kertovat videolla omista opinnoistaan.

Sosionomi

Sosionomin koulutus

Sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa opetus ja oppiminen toteutetaan työelämäläheisesti eri organisaatioiden, järjestöjen, toimijoiden ja yritysten kanssa. Opetuksessa hyödynnetään monia oppimisen tapoja.  Yhteisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia ammatillisia opintoja oman kiinnostuksen mukaan. Valinnaiset ammatilliset opinnot vahvistavat ja suuntaavat opiskelijan ammatillisuutta. Halutessasi voit suuntautua varhaiskasvatuksen sosionomin opintoihin.

Sosionomin tutkinto antaa valmiudet toimia eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyössä sosiaalialalla. Sosiaalialan asiantuntijat vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä sosiaaliohjauksen keinoin julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa koulutuksesta

Sosionomin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin osaamisalueisiin

 • Sosiaalialan eettinen osaaminen
 • Asiakastyön osaaminen
 • Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
 • Kriittinen ja osallistuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen
 • Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
 • Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Päivätoteutus sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa

Päivätoteutus on opiskelijalle päätoimista opiskelua ja yhteisoppimista omassa ryhmässä. AMK-tutkinnon suorittaminen päivätoteutuksessa

 • on sopiva opiskelutapa heille, joilla ei ole tutkinnon alalta työkokemusta tai ammatillista osaamista
 • edellyttää usein myös läsnäoloa opiskelijaryhmässä
 • sisältää yhdessä oppimisen ja ryhmätyöskentelyn lisäksi myös itsenäistä työskentelyä

Monimuoto-opetus jo työelämässä oleville

VAMKissa sosionomin monimuoto-opetus alkaa joka toinen vuosi tammikuussa. Opetus painottuu torstai- ja perjantaipäiviin. Monimuotoryhmä sopii heille, joilla on jo sosiaalialalta työkokemusta.

Työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä pienimuotoisia hankkeita, jotka vahvistavat kohdeorganisaation toimintakäytänteitä ja opiskelijan ammatillisuutta. Opinnäytetyö voi olla teoreettinen tai empiirinen tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtävä. Tai se voi olla toiminnallinen opinnäytetyö.

Projektityöskentely

Opinnot sisältävät pieniä yhteistyöprojekteja työelämän kanssa.

Testimonial sosionomi 2023 20

Oman osaamisen vahvistaminen työelämäjaksoilla

Sosionomikoulutukseen kuuluu neljä laajaa työelämäjaksoa eli olet harjoittelussa noin viidenneksen koko opiskeluajasta. Työelämäjaksot ovat sosiaalialan työkentät, sosiaalialan asiakastyön perusteet ja asiakastyön menetelmät. Viimeinen syventävä harjoittelu on 18 viikon pituinen. Harjoittelua on mahdollista suorittaa valitsemallasi paikassa esimerkiksi kotipaikkakunnallasi, opiskelukaupungissa tai ulkomailla. Voit siis itse vaikuttaa missä ja millaisessa työpaikassa kerrytät työelämäosaamistasi.

Harjoittelujen myötä näet, mitä työ käytännössä on, ja pystyt valitsemaan itsellesi sopivimman suuntautumisvaihtoehdon.

Web vamk 2021 kasper dalkarl 14

Kansanväliset opinnot

Koko lukukauden kestävien vaihto-opintojen lisäksi voit osallistua lyhyemmille opintojaksoille, jolloin opiskelet viikon ajan valittua teemaa kohdemaan opiskelijoiden kanssa. Omalla kampuksellamme vierailee opettajia ja opiskelijoita yhteistyökouluista. Myös työelämäjaksot ovat mahdollisia ulkomailla. Opiskelija voi hyödyntää omia verkostojaan tai oppilaitoksen yhteistyökumppaneita hankkiessaan harjoittelupaikkaa.

Opiskelijat ovat osallistuneet intensiiviopintojaksoille esimerkiksi Tsekeissä, Englannissa ja Espanjassa.

Oheisten linkkien kautta pääset tutustumaan VAMKin sosiaalialan BIP-viikkoihin:

Kevät 2022 Saksan Vechtassa

Kevät 2023 Belgian Antwerpenissä

Syksyllä 2023 Saksan Heilbronissa

VAMKin sote-alan opiskelijat on kutsuttu mukaan Heilbronnin korkeakoulun (Saksa) järjestämään BE A GAME CHANGER – kansainvälisiin intensiiviopintoihin CoiL + BIP. (BIP: blended intensiv program, CoiL: Collaborative Online International Learning.) Suomalaisten ja saksalaisten opiskelijoiden lisäksi mukana on eri alojen opiskelijoita Alankomaista ja Venezuelasta.

Opintojaksolla opiskelijat oppivat perustaidot pelinkehittelyyn, jonka jälkeen he suunnittelevat ja toteuttavat uuden pelin monialaisissa kansainvälisissä opiskelijaryhmissä. Yhteisesti tuotettujen pelien sisällöt tuotetaan monialaisissa, monikulttuurisissa pienryhmissä ja se voidaan opiskelijoiden toimesta suunnata sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla puhuttaviin teemoihin sopiviksi. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää uusi pelimenetelmä omaan menetelmäpankkiin vastaamaan sote-alan työelämän tarpeita!

Sosionomi auttaa2

Sosionomin koulutuksen mahdollistamat erilaiset työtehtävät

Sosionomin työkenttänä on:

 • Varhaiskasvatus
 • Lastensuojelu
 • Perhetyö
 • Nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävät
 • Oppilashuoltotyö
 • Vanhustyö
 • Vammaistyö
 • Päihdetyö
 • Mielenterveystyö
 • Kriminaalityö

Sosionomilla on mahdollisuus toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana.

Sosionomin ammattinimike voi olla sosionomi, sosiaaliohjaaja, ohjaaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, nuorisotyönohjaaja, asumisneuvoja tai -ohjaaja, työvoimaneuvoja tai tiiminvetäjä.

Sosionomin työkenttä on laaja

Mihin Elli haluaisi keskittyä valmistuttuaan? Katso myös Ellin vinkit opiskelusta palautumiseen.

Opiskelijatarinoita

opiskelijatarina
Alisa Mansikka-Aho

Alisa Mansikka-Aho

"Joukkueurheilussa on hyvin paljon samaa kuin sosionomin opinnoissa. Kummassakin ympäristössä tarvitaan hyviä kommunikointitaitoja sekä on osattava toimia osana monenlaisia ja erilaisia ryhmiä."

Lue koko tarina
opiskelijatarina
Sofia Koskela

Sofia Koskela

Sosionomiopiskelija Sofia Koskela arvostaa ammattikorkeakoulun tapaa yhdistää teoriaopintoihin paljon käytännön harjoittelua.

Lue koko tarina
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun