Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät, ylempi AMK

Haluatko hallita tulevaisuuden tärkeintä energiamuotoa, sähköä?

Rgb sähkö ja automaatiotekniikk väri

Tulevaisuuden sähköverkot

Opit tuntemaan tulevaisuuden sähköverkkojen, sähkönjakelun ja sähköntuotannon uusimmat teknologiat.

Rgb sähkö ja automaatiotekniikk väri

Sähköenergiajärjestelmien johtaminen

Opit kehittämään sähköenergiajärjestelmäteknologioita, hyödyntämään uusia menetelmiä sekä johtamaan uusien teknologioiden käyttöönottoprosessia.

 

 

Rgb sähkö ja automaatiotekniikk väri

Sähköenergian varastointi

Opit valitsemaan ja mitoittamaan sopivan sähkön varastointimenetelmän hyödyntäen automaatiota ja erilaisia energian varastointitapoja.

Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät

Haluatko, että työlläsi on kestävä vaikutus? Ryhdy edelläkävijäksi!

Sähkömarkkina on murroksessa ja muuttuu nopeasti. Samaan aikaan sähköenergiajärjestelmät monipuolistuvat ja vaativat tekijöiltä uusia ratkaisuja energiantuotantoon, varastointiin, automaatioon ja tiedon analysointiin liittyen.

Kestävät sähköenergiajärjestelmät tutkinto-ohjelma toteutetaan yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkinnon opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa ja oppimistehtävät sekä opinnäytetyö kytkeytyvät vahvasti oman työpaikan kehittämiseen.

Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi – pääsääntöisesti verkossa työskennellen

Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka:

 • haluavat ymmärtää syvällisesti ja kehittää tulevaisuuden energiateknologioita sekä niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia
 • tarvitsevat työssään entistä laajempaa osaamista energia-alan tulevaisuudennäkymistä
 • haluavat kasvattaa valmiuksia tiimin ja organisaation johto- ja kehittämistehtävissä
 • katsovat maailmaa asiakkaan silmin ja ymmärtävät syvällisesti, kuinka yrityksen palveluiden arvoa voi entisestään kasvattaa

Lue lisää YAMK-tutkintojen hakukelpoisuudesta

Yamk

YAMK-koulutuksen hyödyt

 • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen maisteri-tason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
 • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna.
 • Auttaa sinua hyödyntämään liiketoiminnassa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja.
 • Tukee urasi kehitystä kohti erilaisia johtotehtäviä.
 • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.
Workshop

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena ja opetus tapahtuu tietoverkon kautta toteutettuna etäopetuksena.

Savonia ja Vaasan ammattikorkeakoulu vastaavat koulutuksen toteuttamisesta omien kurssien osalta.

Opintojaksokohtaisesta ohjauksesta ja viestinnästä vastaavat molemmat ammattikorkeakoulut, pääsääntöisesti kurssien vastuuopettajat ja kyseessä olevan koulutuksen koulutuspäälliköt.

 • Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät -koulutus kestää 1-1,5 vuotta.
 • Koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina.
 • Koulutus sisältää syventäviä alakohtaisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja.
 • Ajankäyttöön nähden tehokas ja käytännönläheinen koulutus!

Opintojen sisältö

Koulutus antaa valmiudet  johtaa, kehittää ja uudistaa sähköenergiajärjestelmiä tulevaisuuden tarpeisiin.

Työelämälähtöisissä opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että syvennät opintojen aikana projektityötaitojasi ja laajennat perspektiiviäsi kokonaisuuksien tarkasteluun.

Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ohjelmassa saat valmiuksia:

 • tulevaisuuden sähköverkkojen, hajautettujen sähköenergiajärjestelmien, sähköenergian varastoinnin ja digitaalisen sähköverkon syvälliseen ymmärtämiseen
 • liiketoimintaprosessien johtamiseen, projektien hallintaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä, verkottumiseen ja toimitusketjujen hallintaan.
 • oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssä ja työn kehittämisessä.
 • verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoiden kanssa.

Ensimmäisenä vuonna opiskelet perusopintoja (25 opintopistettä) ja vapaastivalittavia opintoja (5 opintopistettä). Toisena vuonna paneudut opinnäytetyöhön (30 opintopistettä).

Koulutuksen sisältö toteutetaan kuutena, 5 op:n laajuisena kurssina, joista kolme järjestää Vaasan ammattikorkeakoulu ja kolme järjestää Savonia ammattikorkeakoulu.

Perusopinnot syksy 2024 ja kevät 2025

 • Sähkötekniikan automaatioratkaisut 5 op, syksy 2023 (VAMK)
 • Hajautettu sähköenergiajärjestelmä, 5 op, syksy 2023 (VAMK)
 • Digitaalinen sähköverkko, 5 op, kevät 2024 (VAMK)
 • Sähköenergian varastointi, 5 op, syksy 2023 (Savonia)
 • Expertise and Leadership, 5 op, kevät 2024 (Savonia)

Kevät 2025

 • Valinnaiset opinnot (Data-analytiikka sähköenergiajärjestelmissä, Savonia,), 5 op, kevät 2024
 •  Opinnäytetyö 30 op
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun

 

Ota yhteyttä!

Jos herää kysymyksiä tutkinnosta, ota yhteyttä rohkeasti!

Seppo Mäkinen

Koulutuspäällikkö
seppo.makinen@vamk.fi