Kohti kestävämpää tulevaisuutta

  Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK)

  60 op | Monimuotototeutus | Aloituspaikat: 30


  Haluatko ohjata yhteiskuntaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta?

  ikoni-hiilineutraali-200x135.png
  Hiili- ja elinkaarilaskenta

  Opit hiili- ja elinkaarilaskennan ja osaat soveltaa niitä suunnittelussa ja johtamisessa.

  ikoni-hiilineutraali-200x135.png
  Projektijohtaminen

  Opit johtamaan ympäristöprojekteja kestävän yhteiskunnallisen murroksen eri osa-alueilla.

  ikoni-hiilineutraali-200x135.png
  Asiantuntijuuden vahvistaminen

  Opit toimimaan ja menestymään energia-alan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

  Ryhdy edelläkävijäksi, jonka työllä on kestävä vaikutus

  Haluatko toimia edelläkävijänä alalla, joka hyödyttää koko maapalloa?  Voit olla varma, että sinulla ja työlläsi on vaikuttavuutta ja suurempaa merkitystä, kun opiskelet ja työskentelet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

  Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja se tarvitsee huippuluokan vihreitä osaajia. Kestävä kehitys on alkanut näkyä yhä enenevissä määrin sijoittajien päätöksissä ja yritysten pörssikursseissa, minkä vuoksi myös yhä useampi yritys on kiinnostunut panostamaan ammattilaisiin, jotka ymmärtävät tätä muutosta ja pystyvät muuttamaan tulevaisuuden uhkatekijät uusiksi mahdollisuuksiksi. Opi vihreämmän tulevaisuuden avaintaidot ja varmista, että yrityksesi kasvu on kestävällä pohjalla.

   

  Kevään yhteishaussa on tarjolla jopa 30 aloituspaikkaa uuteen Hiilineuraalin yhteiskunnan koulutusohjelmaan!

  Päivitä osaamisesi tehokkaasti, työn ohessa

  Koulutus sopii sinulle, joka

  • haluaa ymmärtää syvällisesti ja kehittää tulevaisuuden energiateknologioita sekä niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia
  • tarvitsee työssään entistä laajempaa osaamista energia-alan tulevaisuudennäkymistä
  • tulee suunnittelemaan ja johtamaan erilaisia ympäristöprojekteja ja
  • katsoo maailmaa asiakkaasi silmin ja ymmärtää syvällisesti, kuinka yrityksesi palveluiden arvoa voi entisestään kasvattaa.


  Opintoihin voit hakea, mikäli:

  • olet suorittanut Insinööri(AMK)-tutkinnon tai tekniikan alan ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ennen 2000-lukua) tai vastaavan yliopistotutkinnon.
  • sinulla on kahden vuoden työkokemus alalta valmistumisesi jälkeen.

   


  Opintojen sisältö: ympäristöprojektien johtamisesta kestäviin energiaratkaisuihin

  Työelämälähtöisissä opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että syvennät opintojen aikana projektityötaitojasi ja laajennat perspektiiviäsi kokonaisuuksien tarkasteluun.

  Hiilineutraalin yhteiskunnan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ohjelmassa saat muun muassa:

  • oppia hiilineutraaliudesta eri tapauksissa, kuten tuotteiden, yritysten ja kuntien kohdalla
  • hyödyntää liiketoiminnassa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja
  • hyödyntää kiertotalousajattelua tuotteiden suunnittelussa tuotteen koko elinkaari huomioiden
  • laskea hiilijalanjäljen tuotteille ja yrityksille
  • tunnistaa tehokkaiden päästövähennysten kohteita organisaatio- ja tuotetasolla sekä
  • oppia hiilinieluista ja päästöjen kompensoinnista.

   

  Ensimmäisenä vuonna opiskelet perusopintoja (25 opintopistettä) ja vapaastivalittavia opintoja (5 opintopistettä). Toisena vuonna paneudut opinnäytetyöhön (30 opintopistettä).

  Perusopinnot

  • Hiilineutraalius 5 op
  • Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta, 5 op
  • Kiertotalousprojekti, 5 op
  • Kestävät energiaratkaisut, 5 op
  • Kehittyvä yhteiskunta, 5 op

  LISÄKSI:

  • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
  • Opinnäytetyö, 30 op

   

  Hiilineutraali yhteiskunta -opetussuunnitelma

   


  Teknologiayritysten kanssa yhdessä kehitetty koulutus

  Hyotytakuu_web2.png

  Toisin kuin monissa muissa jatko-opinnoissa ja kursseissa me tarjoamme hyödyllisyystakuun.
  Saat takuuhyödyn työhösi ja urallesi, koska:

  • Hiilineutraali yhteiskunta -opinnot täyttävät modernin, nopeasti kehittyvän yrityselämän vaatimukset, sillä ne on alusta lähtien kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa.
  • Pääset hyödyntämään oppimaasi heti ja kasvat asiantuntijana jo opintojen aikana, sillä suoritat opinnot ja lopputyön tiiviissä yhteistyössä työnantajasi kanssa.

  Opintojen toteutus

  Opiskelussa painotetaan vuorovaikusta ja tiimityötä: opintojen aikana voitkin jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot nivotaan lähelle omia työtehtäviäsi, jolloin oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työnantajaorganisaatiotasi tai projektiasi. Laadit opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

  Lähiopetuksen tunnit pidetään perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin korkeintaan kerran kuukaudessa.

  • Hiilineutraali yhteiskunta -koulutus kestää 1,5–2 vuotta. Mahdollisuus myös nopeampaan valmistumiseen!
  • Koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina.
  • Tunnit järjestetään sekä etä- että lähiopetuksena. Lähiopetus toteutetaan perjantai- ja lauantaipäivisin. Lähiopetusta järjestetään enintään kerran kuukaudessa.
  • Ajankäyttöön nähden tehokas ja käytännönläheinen koulutus!

  YAMK-koulutuksen hyödyt

  • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen Master-tason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
  • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna.
  • Opi hyödyntämään liiketoiminnassa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja ja rakentamaan tulevaisuus varmemmalle pohjalle.
  • Tukee urasi kehitystä kohti erilaisia johtotehtäviä.
  • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

  Hae opintopolussa

  Hae Hiilineutraali yhteiskunta koulutukseen Opintopolussa

  Siirry opintopolkuun