Hiilineutraali yhteiskunta, tradenomi ylempi AMK

Haluatko ohjata yhteiskuntaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta?

Rgb hiilineutraali yhteiskunta väri purppura

Hiili- ja elinkaarilaskenta

Opit hiili- ja elinkaarilaskennan ja osaat soveltaa niitä suunnittelussa ja johtamisessa.

Rgb hiilineutraali yhteiskunta väri purppura

Projektijohtaminen

Opit johtamaan ympäristöprojekteja kestävän yhteiskunnallisen murroksen eri osa-alueilla.

Rgb hiilineutraali yhteiskunta väri purppura

Asiantuntijuuden vahvistaminen

Opit toimimaan ja menestymään energia-alan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Kierrätys

Ryhdy edelläkävijäksi, jonka työllä on kestävä vaikutus

Haluatko toimia edelläkävijänä alalla, joka hyödyttää koko maapalloa?  Voit olla varma, että sinulla ja työlläsi on vaikuttavuutta ja suurempaa merkitystä, kun opiskelet ja työskentelet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja se tarvitsee huippuluokan vihreitä osaajia. Kestävä kehitys on alkanut näkyä yhä enenevissä määrin sijoittajien päätöksissä ja yritysten pörssikursseissa, minkä vuoksi myös yhä useampi yritys on kiinnostunut panostamaan ammattilaisiin, jotka ymmärtävät tätä muutosta ja pystyvät muuttamaan tulevaisuuden uhkatekijät uusiksi mahdollisuuksiksi. Opi vihreämmän tulevaisuuden avaintaidot ja varmista, että yrityksesi kasvu on kestävällä pohjalla.

Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Päivitä osaamisesi tehokkaasti, työn ohessa

Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka:

 • haluaa ymmärtää syvällisesti ja kehittää tulevaisuuden energiateknologioita sekä niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia
 • tarvitsee työssään entistä laajempaa osaamista energia-alan tulevaisuudennäkymistä
 • tulee suunnittelemaan ja johtamaan erilaisia ympäristöprojekteja ja
 • katsoo maailmaa asiakkaasi silmin ja ymmärtää syvällisesti, kuinka yrityksesi palveluiden arvoa voi entisestään kasvattaa.

Opintoihin voit hakea, mikäli:

 • olet suorittanut Tradenomi(AMK)-tutkinnon tai liiketalouden alan ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ennen 2000-lukua) tai vastaavan yliopistotutkinnon.
 • sinulla on kahden vuoden työkokemus alalta valmistumisesi jälkeen.
Yamk

YAMK-koulutuksen hyödyt

 • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen Master-tason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
 • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna.
 • Opi hyödyntämään liiketoiminnassa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja ja rakentamaan tulevaisuus varmemmalle pohjalle.
 • Tukee urasi kehitystä kohti erilaisia johtotehtäviä.
 • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.
Workshop

Opintojen toteutus

Opiskelussa painotetaan vuorovaikusta ja tiimityötä: opintojen aikana voitkin jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot nivotaan lähelle omia työtehtäviäsi, jolloin oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työnantajaorganisaatiotasi tai projektiasi. Laadit opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

Lähiopetuksen tunnit pidetään perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin korkeintaan kerran kuukaudessa.

 • Hiilineutraali yhteiskunta -koulutus kestää 1–2 vuotta.
 • Koulutus suoritetaan työn ohessa verkkototeutuksena.
 • Verkossa tapahtuvaa etäopetusta 2-3 luentokertaa/vkossa arki-iltaisin klo 16-18 ja silloin tällöin lauantaisin. Luennot myös nauhoitetaan
 • Ajankäyttöön nähden tehokas ja käytännönläheinen koulutus!

 

Opintojen sisältö

koulutus antaa valmiudet ympäristöprojektien johtamisesta kestäviin energiaratkaisuihin

Työelämälähtöisissä opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että syvennät opintojen aikana projektityötaitojasi ja laajennat perspektiiviäsi kokonaisuuksien tarkasteluun.

Hiilineutraalin yhteiskunnan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ohjelmassa saat muun muassa:

 • oppia hiilineutraaliudesta eri tapauksissa, kuten tuotteiden, yritysten ja kuntien kohdalla
 • hyödyntää liiketoiminnassa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja
 • hyödyntää kiertotalousajattelua tuotteiden suunnittelussa tuotteen koko elinkaari huomioiden
 • laskea hiilijalanjäljen tuotteille ja yrityksille
 • tunnistaa tehokkaiden päästövähennysten kohteita organisaatio- ja tuotetasolla sekä
 • oppia hiilinieluista ja päästöjen kompensoinnista.

Ensimmäisenä vuonna opiskelet perusopintoja (25 opintopistettä) ja vapaastivalittavia opintoja (5 opintopistettä). Toisena vuonna paneudut opinnäytetyöhön (30 opintopistettä).

Perusopinnot

 • Hiilineutraalius 5 op
 • Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta, 5 op
 • Kiertotalousprojekti, 5 op
 • Kestävät energiaratkaisut, 5 op
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät, 5 op

Liiketaloudelliset opinnot

 • Organizational Development, 5 op
 • International Marketing, 5 op
 • Energy Business, 5 op
 • Leadership and Management, 5 op
 • Lean Six Sigma, 5 op

Lisäksi:

 • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
 • Opinnäytetyö, 30 op
Digijohtaminen

Teknologiayritysten kanssa yhdessä kehitetty koulutus

Toisin kuin monissa muissa jatko-opinnoissa ja kursseissa me tarjoamme hyödyllisyystakuun. Saat takuuhyödyn työhösi ja urallesi, koska:

 • Hiilineutraali yhteiskunta -opinnot täyttävät modernin, nopeasti kehittyvän yrityselämän vaatimukset, sillä ne on alusta lähtien kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa.
 • Pääset hyödyntämään oppimaasi heti ja kasvat asiantuntijana jo opintojen aikana, sillä suoritat opinnot ja lopputyön tiiviissä yhteistyössä työnantajasi kanssa.
Toni Lustila energiatekniikka

Huippumentorimme – Toni Lustila

Toni Lustila työskentelee VAMKissa energia- ja ympäristötekniikan lehtorina. Master Schoolissa hän opettaa Hiilineutraali yhteiskunta – opintokokonaisuutta sekä toimii 2022 aloittaneiden ryhmänohjaajana.

”Opiskelijat saavat valtavasti aiheita erilaisiin tehtäviin ja harjoitustöihin suoraan työelämästä, joten koulutus on mielekästä ja motivoivaa, kun voi kokea, että opintoja ei suoriteta ainoastaan opintopisteiden tai tutkinnon vuoksi.”

Lue Tonin koko tarina

Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun