Energiamurroksen johtaminen, ylempi AMK

Haluatko ymmärtää energiamurroksen vaikutuksia ja olla mukana muovaamassa tulevaisuuden sähköntuotantoa?

Rgb sähkö ja automaatiotekniikk väri

Sähköntuotannon johtaminen

Opit hallitsemaan uusiutuvan sähköntuotannon johtamisen keskeiset toiminnot ja periaatteet.

Rgb sähkö ja automaatiotekniikk väri

Tulevaisuuden sähköenergia

Opit tuntemaan uusiutuvan sähköenergiatuotannon ja -liiketoiminnan kehitystrendit ja tulevaisuuden näkymät.

 

 

Rgb sähkö ja automaatiotekniikk väri

Energiamurroksen kehitys

Opit ymmärrärtämään energian tuotannon ja kulutuksen murroksen sekä sen vaikutukset sähköenergiatuotannon kehittymiseen.

Energian varastointi

Ryhdy edelläkävijäksi, jonka työllä on kestävä vaikutus

Energiamarkkinat ovat murroksessa ja kehittyvät nopealla tahdilla. Samalla energiajärjestelmät monipuolistuvat ja edellyttävät tekijöiltä uudenlaisia ratkaisuja, jotka liittyvät energiantuotantoon, varastointiin, automaatioon sekä tiedon analysointiin. Näiden muutosten myötä tarvitaan osaajia, jotka pystyvät vastaamaan energiamurroksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Energiamurroksen johtamisen tutkinto-ohjelma toteutetaan yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkinnon opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa ja oppimistehtävät sekä opinnäytetyö kytkeytyvät vahvasti oman työpaikan kehittämiseen.

Lue lisää korkeakoulujen yhteistyöhankkeesta

Energiamurroksen johtaminen tausta 1920x1080 3

Kehitä sähköenergialiiketoiminnan ja johtamisen taitoja

Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka:

 • haluavat ymmärtää energiamurroksen taustatekijöitä ja sen vaikutuksia sähköenergialiiketoimintaan.
 • ovat kiinnostuneita uusista energiateknologioista, kuten tuuli- ja aurinkovoimasta sekä energian varastoinnista.
 • tarvitsevat työssään syvällistä tietoa energiajärjestelmien kehityksestä ja niiden kestävästä johtamisesta.
 • pyrkivät parantamaan yrityksensä kilpailukykyä ymmärtämällä paremmin energiamarkkinoiden muutoksia ja asiakaslähtöisiä palveluratkaisuja.

Opintoihin voit hakea, mikäli:

 • olet suorittanut Insinööri(AMK)-tutkinnon tai tekniikan alan ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ennen 2000-lukua)
 • sinulla on kahden vuoden työkokemus alalta valmistumisesi jälkeen
Yamk

YAMK-koulutuksen hyödyt

 • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen maisteri-tason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
 • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna.
 • Auttaa sinua hyödyntämään liiketoiminnassa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja.
 • Tukee urasi kehitystä kohti erilaisia johtotehtäviä.
 • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.
Workshop

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena verkossa arki-iltaisin (pääsääntöisesti kerran viikossa 3 h).

 • Energiamurroksen johtaminen -koulutus kestää 1,5 vuotta.
 • Koulutukseen sisältyy myös opiskelijaryhmätoimintaa, itsenäistä opiskelua, harjoitustöitä, ohjelmistoharjoituksia ja yritysvierailuja.
 • Yritysvierailut ovat vapaaehtoisia ja myös yritysten edustajia kutsutaan verkkovierailulle.
 • Koulutus sisältää syventäviä alakohtaisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja.
 • Ajankäyttöön nähden tehokas ja käytännönläheinen koulutus!

Opintojen sisältö

Työelämälähtöisissä opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että syvennät opintojen aikana projektityötaitojasi ja laajennat perspektiiviäsi kokonaisuuksien tarkasteluun.

Energiamurroksen johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ohjelmassa:

 • opit tuntemaan uusiutuvan sähköenergiatuotannon ja -liiketoiminnan kehitystrendit ja tulevaisuuden näkymät Euroopan, Pohjoismaiden ja Suomen tasolla sekä osaat hyödyntää niitä omassa työssäsi
 • opit tuntemaan alan liiketoimintamahdollisuudet ja lainalaisuudet sekä osaat hyödyntää oppimaasi liiketoiminnan kehittämisessä
 • opit ottamaan huomioon ja hallitsemaan uusien energiantuotantomuotojen sosiaalisia- ja ympäristövaikutuksia

Lisäksi oppimistavoitteina on valinnoistasi riippuen, että tunnet ja hallitset uusiutuvan energiantuotannon hankekehityksen ja hankkeiden johtamisen tai syvällisemmin alan keskeisiä teknologioita.

Yhteiset opinnot 20 op

 • Tulevaisuuden sähköenergialiiketoiminta, 5 op
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät, 5 op
 • Sähköenergiajärjestelmä energiamurroksessa, 5 op
 • Sähköenergiatuotannon johtaminen, 5 op

Valinnaiset opinnot (valitaan 10 op)

 • Hankekehitysosaaminen, 5 op
 • Tuulivoimajärjestelmät, 5 op
 • Aurinkosähköjärjestelmät, 5 op
 • Kansainvälisten suurhankkeiden johtaminen, 5 op
 • Energian varastointi, 5 op
 • Sähköenergiajärjestelmän kehitysprojekti, 5 op

Tutkintoon voi sisällyttää myös muita EQF7-tason opintoja joko toteuttajakorkeakoulujen tai yhteistyökorkeakoulujen tarjonnasta.

 Opinnäytetyö 30 op

Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun