Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Haluatko siirtyä johto- ja kehitystehtäviin työn ohessa opiskellen?

Rgb sosiaali ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen väri

Strategista kehittämistä

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa opit hyödyntämään erilaisia tutkimusmenetelmiä kehitystyön tukena.

Rgb sosiaali ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen väri

Toimintamallit kuntoon

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa opit kehittämään organisaation palvelu- ja toimintamalleja.

Rgb sosiaali ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen väri

Kokonaisvaltaista oppimista

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa opit oman luonteesi vahvuudet ihmisten johtamisessa, teoriapohjan lisäksi.

Positiivinen psykologia 1080x1920

Laatuosaamista sosiaali- ja terveysalan vaativiin tarpeisiin

Tarjoamme Suomen laadukkainta ja työnantajien eniten arvostamaa koulutusta Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa (Uraseurantakysely 2022).

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen on maisteritasoinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia käytännön asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnot on tarkoitus suorittaa noin 1,5 vuodessa. Lähikontaktipäivät järjestetään pääsääntöisesti torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin 9-16 välillä. Osallistuminen onnistuu lähes aina myös etänä, sillä päivät järjestetään hybridinä. Parhaan opiskelukokemuksen ja verkostoitumisen mahdollistamiseksi, suosittelemme kampukselle tuloa aina kun mahdollista.

Saat taitoja vastata niin yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistamiin haasteisiin kuin työelämästä nouseviin kehittämis- ja muutostarpeisiin.

Opintoihin voit hakea, mikäli:

  • Olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK) tai edellä mainittuja tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto (pääsääntöisesti ennen 2000-lukua suoritettu).
  • Sinulla on kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta valmistumisesi jälkeen, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.

Lue lisää YAMK-tutkintojen hakukelpoisuudesta

Opintojen sisältö

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnoissa painottuvat erityisesti johtamisen, kehittämisen ja talousosaamisen opinnot. Vahvistat koulutuksessa myös toimintaasi tutkivaan ja kehittävään suuntaan.

Opinnot muodostuvat syventävistä ammattiopinnoista, jotka sisältävät seuraavat kokonaisuudet:

  • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen (25 op)
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (22 op)
  • Talousosaaminen sosiaali- ja terveysalalla (8 op)

Opinnäytetyössä kehität taitojasi soveltaa tutkimustietoa sekä opit käyttämään eri menetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen. Saat myös valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. VAMKin opinnäytetyöt painottuvat seuraaviin teemoihin:

  • Palvelu- ja toimintamallien kehittäminen
  • Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden johtaminen
  • Johtamisosaamisen kehittäminen
  • Hyvinvointipalvelujen moniammatillinen verkostotoiminta

Lisäksi opintoihin kuuluu vapaasti valittavia opintoja (5 op).

Kirsi vaaranmaa web tarina

500 opintopisteen nainen on innokas itsensä ja työpaikkansa kehittäjä

”Elämäni paras päätös”, kuvailee Kirsi valintaansa lähteä opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Moni ovi on avautunut hänen elämässään sen jälkeen. Opintojen aikana hän sai myös elinikäisiä ystäviä niin opiskelijoista kuin opettajistakin. Lisäksi kirjoittamisen ilo ja palo työelämän kehittämiseen heräsivät opintojen aikana.

Vaasan alueella arvostetaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, mikä on todella hieno asia!

Lue Kirsin koko tarina

Ota yhteyttä

Piia Uusi-Kakkuri

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

piia.uusi-kakkuri@vamk.fi | +358 207 663 645

Riku Niemistö

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

riku.niemisto@vamk.fi | +358 207 663 396

Esittelyssä huippumenttorimme

Master School mentori
Piia Uusi-Kakkuri

Piia Uusi-Kakkuri

Piia Uusi-Kakkuri työskentelee VAMKissa johtamisen yliopettajana ja YAMK-koordinaattorina. Master Schoolissa hän opettaa johtamista sekä sote-alan että liiketalouden opintokokonaisuuksissa.

Lue koko tarina
Master School mentori
Riku Niemistö

Riku Niemistö

Riku Niemistö toimii kehittämisen ja johtamisen YAMK-ohjelman ryhmänohjaajana sekä vastaa useasta sote-alan opintojaksosta.

Lue koko tarina
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun