Liiketalous, tradenomi AMK, oikeushallinto

Haluatko oppia navigoimaan varmalla kädellä kansainvälistyvän kaupan virroissa?

Rgb liiketalous väri

Globaali liike-elämä

Liiketaloudessa opit kansainvälisten yritysten haasteet ja toimintatavat.

Rgb liiketalous väri

Yritysten kanssa oppimista

Liiketaloudessa opit modernia liiketoimintaa monipuolisten opetusmenetelmien ja yritysprojektien avulla.

Rgb liiketalous väri

Kasvat kansainvälisyyteen

Liiketaloudessa opit toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisen korkeakoulukampuksen ja ulkomaanjaksojen kautta.

Liiketalouden opiskelijat Timo ja Annukka kertovat videollaan omista opinnoistaan.

Web vamk helmikuu2018 c2 67

Oikeushallinto

Oikeushallinto opinnoissa käsitellään rikos- ja prosessioikeutta, ulosottoa, yksityisoikeutta sekä hallinto-oikeutta.

Oikeushallinnon opinnot pitävät sisällään tavanomaisia liiketaloudellisia opintoja, mutta pääpaino on kuitenkin oikeudellisissa opinnoissa. Oikeudellisissa opinnoissa käsitellään normeja ja säännöksiä, jotka koskevat myös kaikkea muuta yhteiskunnallista toimintaa kuin yritystoimintaa. Opiskelija pystyy valmistuttuaan arvioimaan omassa työssään, mitkä lait ja asetukset säätävät kyseistä toimintaa ja milloin juristin apu on tarpeen.

Web vamk 2021 kasper dalkarl 48

Oikeustradenomikoulutusta on oikeusministeriön aloitteesta suunniteltu, valmisteltu ja toteutettu yhteistyössä, aluksi neljän ja myöhemmin useamman ammattikorkeakoulun kanssa. Työelämän tarpeet ovat johtaneet oikeustradenomikoulutuksen kehittämiseen.

Koulutus antaa valmiudet oikeudellista osaamista edellyttäviin tehtäviin julkisen sektorin lisäksi myös elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Mahdollisia työpaikkoja:

 • Valtionhallinto
 • Oikeuslaitos
 • Kunnat
 • Yritykset
 • Asianajajatoimistot
 • Lakiaisaintomistot

Pohjoismaiden suurimman energiakeskittymän vientiyritykset palkkaavat kielitaitoisia ja kansainvälisiä liiketalouden osaajia. Liiketalouden koulutuksesta opiskelijat työllistyvät suuntautumisvaihtoehdon perusteella erilaisiin markkinoinnin, kansainvälisen markkinoinnin, markkinointiviestinnän, viennin ja tuonnin, huolinnan, taloushallinnon sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen, julkis- ja oikeushallinnon sekä matkailun asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Oikeushallinnon opiskelu VAMKissa

Osa oikeushallinnon opinnoista toteutetaan yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa.

Opetus tapahtuu verkko-opintoina muutamana iltapäivänä viikossa klo 16 eteenpäin ja lisäksi opetusta on tarvittaessa lauantaisin. Opinnoissa on käytössä videotallenteita, jotka ovat opiskelijoiden käytössä.

Perus- ja ammattiopinnot

 • Opiskeluvalmiudet
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Vastuullinen liiketoiminta
 • Tutkimus ja menetelmät

Suuntaavat ammattiopinnot

 • Prosessioikeus, 15 op

  • Tässä opintokokonaisuudessa tutustutaan lähemmin oikeuksiin, jotka sääntelevät oikeudenkäyntimenettelyjä tuomioistuimissa sekä keinoja, joilla kansalaiset voivat saada oikeussuojaa. Kurssit ovat informaatio-oikeus, rikosoikeus, prosessioikeus sekä insolvenssioikeus.
 • Yksityisoikeus, 15 op

  • Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu kursseja, joissa käsitellään yksityisoikeuden perusteita. Lähtökohtana on yksityisten etujen kunnioittaminen yhteisten etujen sijaan. Kurssit ovat sopimusoikeus kansainvälisessä toimintaympäristössä, yksityisoikeus, vero-oikeus, varallisuusoikeus ja perhe- ja perintöoikeus.
 • Julkisoikeus, 15 op

  • Julkisoikeuden tarkoituksena on säädellä julkisen vallan käyttöä ja erityisesti julkisen vallan ja yksityisen välistä suhdetta. Tässä opintokokonaisuudessa käsitellään hallinto-oikeutta, julkisoikeuden perusteita, EU lakeja englanniksi sekä virkamiesoikeutta.

Opiskelijat esittelyssä

Alumnitarina: liiketalous
Heli Lehmus

Heli Lehmus

"Oikeushallinnon opinnot VAMKissa antoivat monipuoliset tiedot, joilla on pärjännyt hyvin apulaistarkastajan työssä Maahanmuuttovirastossa."

Lue koko tarina
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu opintopolussa

Siirry opintopolkuun