Oikeushallinto, tradenomi AMK

Haluatko oppia navigoimaan varmalla kädellä kansainvälistyvän kaupan virroissa?

Rgb liiketalous väri

Globaali liike-elämä

Liiketaloudessa opit kansainvälisten yritysten haasteet ja toimintatavat.

Rgb liiketalous väri

Yritysten kanssa oppimista

Liiketaloudessa opit modernia liiketoimintaa monipuolisten opetusmenetelmien ja yritysprojektien avulla.

Rgb liiketalous väri

Kasvat kansainvälisyyteen

Liiketaloudessa opit toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisen korkeakoulukampuksen ja ulkomaanjaksojen kautta.

Liiketalouden opiskelijat Timo ja Annukka kertovat videolla omista opinnoistaan.

Web vamk helmikuu2018 c2 67

Oikeushallinto

Oikeushallinto opinnoissa käsitellään rikos- ja prosessioikeutta, ulosottoa, yksityisoikeutta sekä hallinto-oikeutta.

VAMKin liiketalouden tradenomin koulutus oikeushallinnon suuntautumisessa sisältää kaikille tradenomeille yhteisiä liiketaloudellisia opintoja, mutta opinnot painottuvat oikeudellisiin opintoihin. Yhteiskunta oikeudellistuu yhä enemmän ja työvoiman tarve tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellista osaamista lisääntyy jatkuvasti. Koulutus on suunniteltu siten, että opiskelijat saavuttavat monipuolisen ja vankan osaamisen sekä julkissektorin että yrityssektorin erilaisiin tehtäviin, joissa edellytetään oikeudellista osaamista.

Oikeushallinnon opiskelu VAMKissa

Osa oikeushallinnon opinnoista toteutetaan yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa.

Tradenomin perus- ja ammattiopinnot

 • Opiskeluvalmiudet, liiketoiminnan perusteet, liiketoimintaosaaminen, vastuullinen liiketoiminta, tutkimus ja menetelmät

Suuntaavat ammattiopinnot

 • Prosessioikeus, 15 op

  • Tässä opintokokonaisuudessa tutustutaan lähemmin oikeuksiin, jotka sääntelevät oikeudenkäyntimenettelyjä tuomioistuimissa sekä keinoja, joilla kansalaiset voivat saada oikeussuojaa. Kurssit ovat informaatio-oikeus, rikosoikeus, prosessioikeus sekä insolvenssioikeus.
 • Yksityisoikeus, 15 op

  • Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu kursseja, joissa käsitellään yksityisoikeuden perusteita. Lähtökohtana on yksityisten etujen kunnioittaminen yhteisten etujen sijaan. Kurssit ovat sopimusoikeus kansainvälisessä toimintaympäristössä, yksityisoikeus, vero-oikeus, varallisuusoikeus ja perhe- ja perintöoikeus.
 • Julkisoikeus, 15 op

  • Julkisoikeuden tarkoituksena on säädellä julkisen vallan käyttöä ja erityisesti julkisen vallan ja yksityisen välistä suhdetta. Tässä opintokokonaisuudessa käsitellään hallinto-oikeutta, julkisoikeuden perusteita, EU lakeja englanniksi sekä virkamiesoikeutta.

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Harjoittelu 30 op

 • Liiketalouden harjoittelu (5kk)

Opinnäytetyö 15 op

Web vamk 2021 kasper dalkarl 48

Oikeustradenomin ala ja työpaikat

Oikeustradenomikoulutusta on oikeusministeriön aloitteesta suunniteltu, valmisteltu ja toteutettu yhteistyössä, aluksi neljän ja myöhemmin useamman ammattikorkeakoulun kanssa. Työelämän tarpeet ovat johtaneet oikeustradenomikoulutuksen kehittämiseen.

Koulutus antaa valmiudet oikeudellista osaamista edellyttäviin tehtäviin julkisen sektorin lisäksi myös elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Mahdollisia työpaikkoja:

 • Valtionhallinto
 • Oikeuslaitos
 • Kunnat
 • Yritykset
 • Asianajajatoimistot
 • Lakiaisaintomistot

Opiskelijat esittelyssä

Alumnitarina: liiketalous
Heli Lehmus

Heli Lehmus

"Oikeushallinnon opinnot VAMKissa antoivat monipuoliset tiedot, joilla on pärjännyt hyvin apulaistarkastajan työssä Maahanmuuttovirastossa."

Lue koko tarina
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu opintopolussa.

Siirry opintopolkuun