Ympäristön asiantuntija

  Ympäristöteknologia, insinööri AMK

  Ympäristöteknologia on nopeasti kasvava tekniikan ala, jonka insinöörit pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan ympäristömme tulevaisuuteen esimerkiksi ympäristösuunnittelun keinoin. Vaasalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä ympäristöasioissa, joten pääset jo opiskeluaikana harjoittelun kautta tositoimiin. Tule tekemään ekotekoja, joista maksetaan palkkaa!

  240 op / 4 vuotta | Päiväopiskelu | Harjoittelu: 30 op | Aloituspaikat: 30

  Seuraava haku: Kevät 2021

   


  Sinustako ympäristöteknologian insinööri?

  Uutta asiantuntijuutta

  Ympäristöteknologiset haasteet vaativat uudenlaisia ammattilaisia. Ilmastonmuutoksen ja muiden maailmanlaajuisten ympäristöongelmien vuoksi ala on nopeasti kasvava. Myös ihmisten ympäristötietoisuus on kasvanut, lisäksi ympäristöasioilla on yhä enemmän merkitystä yritysten menestymisen kannalta.

  Ympäristöinsinöörinä pääset ratkaisemaan ympäristökysymyksiä, joilla on merkitystä niin oman elinympäristösi hyvinvoinnille kuin koko maailmalle.

  Ympäristöteknologian insinöörinä pääset vaikuttamaan ympäristöön muun muassa kiertotalouden, kaupunki- ja ympäristösuunnittelun tai vesi- ja jätehuollon kautta. Alueen tärkeimmät työnantajat ovat olleet mukana suunnittelemassa VAMKin ympäristöteknologian koulutusta, joten tiedämme, minkälaisia tietoja ja taitoja ympäristöinsinöörinä työssäsi tarvitset.

  Työnantajien arvostamaa ympäristöosaamista

  Jo opiskeluaikana pääset tutustumaan Vaasan elinkeinoelämään, julkiseen sektoriin ja teollisuuteen työmaavierailuilla sekä luot uusia, arvokkaita tuttavuuksia tulevaa työelämää silmällä pitäen. Myös opintoihin sisältyvässä työharjoittelussa sekä opinnäytetyötä tehdessä saat hyvän käsityksen ympäristöalan työtehtävistä ja avaat ovia mielenkiintoisiin yrityksiin ja organisaatioihin.

  Valmistuessasi sinulla on perustiedot seuraavista kokonaisuuksista:

  • ekologisesti kestävän maankäytön kokonaissuunnittelu
  • yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristötekniikat
  • elin- ja työympäristön suojelu ja turvallisuus
  • ympäristöjohtaminen
  • vesihuolto

  Ympäristöteknologian opetussuunnitelma

     Technobothnia

  VAMKissa tulet viettämään paljon aikaa Technobothniassa, huippulaatuisessa opetus- ja tutkimuslaboratoriossa. Siellä pääset osallistumaan yrityksille tehtäviin projekteihin ja harjoittelemaan käytännön taitoja laitteilla, joita yrityksissäkin käytetään.

  Tutustu Technobothniaan

  Maailmanlaajuisia tehtäviä

  Osa opinnoista on yhteisiä energiatekniikan opiskelijoiden kanssa, joten saat ympäristötekniikan lisäksi hyvän käsityksen myös energiantuotantoon liittyvistä haasteista ja ratkaisuista. Koska tulevissa työtehtävissäsi teet paljon yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa, harjoitellaan tiimitaitoja jo koulunpenkillä erilaisissa ryhmätöissä ja projekteissa.

  Projekteissa saat tiimitaitojen lisäksi varmuutta asioiden raportointiin ja esittelyyn.

  Suomalainen ympäristöosaaminen on tunnettua maailmalla, joten voit päätyä myös kansainvälisiin tehtäviin. VAMKissa monikulttuuriseen työympäristöön voi valmentautua jo opiskeluaikana, lisäksi kansainvälisistä tehtävistä haaveilevan kannattaa lähteä vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. VAMKilla on lukuisia kumppanikorkeakouluja maailmalla, joten valinnanvaraa riittää!


  Fiilistele videoiden parissa

  Ympäristöala ja ammatit

  Ympäristöinsinöörit ovat usein töissä julkisella sektorilla; kunnissa ja kaupungeissa. Siellä ympäristöinsinöörit työskentelevät muun muassa vesi- ja jätehuollossa, ympäristö- ja kaupunkisuunnittelussa, kadunrakennuksessa ja tulvasuojelussa. Tehtäviin voivat kuulua myös työterveys-, työturvallisuus- sekä laatuasiat.

  Lisäksi työpaikkoja on suurissa vientiyrityksissä, pienemmissä konsulttiyrityksissä ja ympäristöalan yrityksissä.

  Koulutamme VAMKissa ympäristöasiantuntijoita, joille on kysyntää niin julkisella sektorilla, seudun yrityksissä kuin maailmalla.

  Ympäristöteknologian koulutus on ajankohtainen, sillä yritykset etsivät jatkuvasti uusia osaajia ympäristöalan tehtäviin. Alan työt voivat olla tutkimus- tai tarkastustehtäviä, usein ympäristöinsinöörit työskentelevät myös laadunvalvonta- ja tuotekehitystehtävissä.

  Ammattinimikkeenä voi olla:

  • Ympäristötarkastaja
  • Jäteneuvoja
  • Terveys- tai ympäristöinsinööri
  • Kaavoitusinsinööri
  • Työturvallisuusinsinööri
  Ympäristöteknologian koulutus sopii sinulle, jos kaipaat haasteita ja etsit alaa, joka on ajankohtainen nyt ja tulevaisuudessa!


  Hae opiskelemaan

  Tutustu lisää ympäristöteknologian koulutukseen (päivätoteutus) osoitteessa opintopolku.fi

  Siirry Opintopolkuun

  Opiskele tutkinto työn ohessa

  Kuulostaako itsenäisyys ja joustavuus hyvältä? Voit opiskella tutkinnon myös monimuotototeutuksessamme! Tutustu energia- ja ympäristöteknologian monimuotokoulutukseen.

  Kiinnostuitko monimuoto-opinnoista