Hoitotyön asiantuntija

  Sairaanhoitaja, AMK

  Sairaanhoitajia koulutetaan työhön ihmisten kanssa. Kompetenssia kasvatetaan aidossa ympäristössä, sillä meillä on muun muassa leikkaussali sekä kirurgisen- ja psykiatrisen hoitotyön luokat. Kolmasosa opinnoista on harjoittelua, mikä kehittää tietoja, taitoja ja vuorovaikutuskykyjä.

  210 op – 3,5 vuotta | Harjoittelu: 85 op | Aloituspaikat: 55
  Hakuaika: 14.3. – 28.3.2018


  Sinustako sairaanhoitaja?

  Työtä ihmisten kanssa

  Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija ja kehittäjä, joka tekee monipuolista ja vastuullista työtä. Sairaanhoitajana suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa sekä erilaisia hoitotoimenpiteitä. Teet myös tutkimuksia ja huomioit jokaisen potilaan yksilölliset tarpeet vaativissakin tilanteissa.

  Lisäksi työhön kuuluu paljon potilaan läheisten neuvomista ja tukemista. VAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa pääset harjoittelemaan tulevaa ammattiasi ja erilaisia hoitotilanteita aina leikkaussaleista ensiapuun ja äitiyshoitotyöhön.

  Opiskelua huippuympäristössä

  Hoitoalan opiskelijoilla on käytössään viihtyisät tilat oppimiskeskus Aleressa, josta löytyy monipuolisesti harjoitusluokkia, esimerkiksi:

  • leikkaussali
  • lastenhoitotyön luokka
  • kirurgisen hoitotyön luokka
  • sisätautien hoitotyön luokka
  • perussairaanhoidon luokka
  • ensiavun luokka
  • äitiyshoitotyön luokka
  • avoterveydenhuollon luokka
  • anatomian ja fysiologian luokka
  • psykiatrisen hoitotyön luokat

  Harjoitusluokat ovat tärkeä osa sairaanhoitajien opintoja, koska siellä voit simuloida ja demonstroida aitoja hoitotilanteita. Koulussa tehtävien käytännön harjoitusten lisäksi opintoihin kuuluu paljon työharjoittelua hoitoalan tehtävissä.

  Pääset tutustumaan monipuolisesti tulevaan ammattiisi ennen työelämään astumista.

  Harjoittelijasta ammattilaiseksi

  Sairaanhoitajat ovat harjoittelussa noin kolmasosan opiskeluajastaan. Harjoittelujaksoilla pääset osaksi työyhteisöä: harjoittelet työtä ohjattuna ja turvallisesti omien taitojesi mukaan. Harjoittelun kautta voit saada myös työtarjouksia keikkatyöhön tai pidempiaikaisiin sijaisuuksiin, joita voit tehdä opintojen ohessa.

  Vaasa on Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki, joten täällä pääset harjoittelemaan myös monikulttuurisissa työympäristöissä. Samalla saat työskennellä eri maista tulevien asiakkaiden kanssa ja opit joustavuutta sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, joita työnantajat arvostavat. Jos haluat parantaa myös kielitaitoasi opintojen ohessa, Vaasa on siihen paras mahdollinen paikka.  Sairaanhoitajan työssä koko ihmiselämän kirjo on läsnä

  Onko sosiaali- ja terveysala samanlaista kuin telkkarissa?

  Ota selvää

  Sairaanhoitajakoulutuksen sisältö

  Sairaanhoitajan ammattiin kuuluu usein erilaisia projekteja sekä tilaisuuksien ja tempauksien järjestämistä, joita pääset jo opiskeluaikana toteuttamaan. Samalla opit ammatissa tarvittavia tiimityöskentely- ja organisointitaitoja.

  Tulevat sairaanhoitajat ovat olleet mukana esimerkiksi muistikaveritoiminnassa, jolloin muistisairas saa kaverin opiskelijasta, ja opiskelija tärkeää kokemusta muistisairaiden kohtaamisesta. Opiskelijat ovat päässeet myös opettamaan ensiaputaitoja kaupunkilaisille, järjestämään verenluovutustapahtumia sekä olleet mukana erilaisissa terveyttä edistävissä kampanjoissa.

  Näin opiskelijat järjestivät verenluovutustapahtuman


  Perusteista erikoistumiseen

  Ennen työharjoittelua opiskelet alan perusteita, jolloin saat tärkeät teoriat haltuun ammatin omaksumista varten. Perus- ja ammattiopintojen jälkeen valitset erikoistumisalasi ja opiskelet siihen liittyviä opintoja lisää. VAMKissa voit syventää asiantuntijuuttasi:

  • akuuttihoitotyössä, perioperatiivisessa hoitotyössä, psykiatrisessa hoitotyössä sekä lasten ja nuorten hoitotyössä
  • palliatiivisessa eli parantumattomasti sairaiden ihmisten hoitotyössä

  Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu myös vapaasti valittavia opintoja, joita voit suorittaa oman mielenkiintosi mukaan sekä opinnäytetyö, jolla osoitat hallitsevasi alan tietojen ja taitojen soveltamisen ja kokonaisvaltaisen ajattelun.

  Katso sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma

  Kehitä ammatillista hauistasi muistikaveritoiminnassa.  Fiilistele videoiden parissa

  Sairaanhoitaja töissä

  Työnantajat arvostavat sairaanhoitajia, joilla on alan teoreettisten tietojen ja taitojen soveltamisen lisäksi kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

  Asiakkaina on niin iältään, persoonallisuudeltaan kuin kulttuuriltaan erilaisia ihmisiä, joita on osattava tukea tasapuolisesti kuuntelemalla ja keskustelemalla. Työssä on osattava tehdä vaativiakin ratkaisuja. Myös ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden tiedon omaksuminen on tärkeää.

  VAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa saat valmiudet tehtäviin, jolloin voit työskennellä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisissä hoitolaitoksissa. Sairaanhoitajana voit toimia myös potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Hoitotehtävien lisäksi voit työskennellä opetus-, suunnittelu-, projekti- tai asiantuntijatehtävissä. Suomalaisia hoitotyön osaamista arvostetaan myös ulkomailla, joten sairaanhoitajia työskentelee paljon myös kansainvälisissä tehtävissä.

  Sairaanhoitajana voi työpaikkasi voi olla esimerkiksi:

  • Poliklinikka
  • Terveyskeskus
  • Vuodeosasto
  • Kotisairaanhoito
  • Vanhainkoti

  Syke in real life!


  Hae opiskelemaan

  Seuraava haku koulutukseen 14.3.-28.3.2018 osoitteessa opintopolku.fi

  Siirry Opintopolkuun