Alere –huippulaadukkaita tiloja

Aleressa halutuksi ammattilaiseksi

VAMKin ja Novian opiskelijoille on valmistunut yhteinen opiskeluympäristö Alere, jonka viihtyisissä tiloissa on muun muassa upouusi leikkaussali sekä harjoitusluokat esimerkiksi äitiyshoitotyölle ja ensiavulle. Koulussa voit harjoitella käytännön taitoja aitoja hoitotilanteita muistuttavissa simulaatioissa, lisäksi opintoihin kuuluu runsaasti harjoittelua työelämässä.

VAMKin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat saavat opiskella huippuympäristössä.

Sosionomien opinnoista viidesosa, sairaanhoitajien opinnoista noin kolmannes ja terveydenhoitajien opinnoista lähes puolet on harjoittelua, joten pääset tutustumaan monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan eri työtehtäviin. Pääset tekemään ammattialasi töitä ohjattuna ja turvallisesti omien taitojesi mukaan. Voit heittää jo opiskeluaikana verkkoja työelämän suuntaan: harjoittelun kautta saa usein työtarjouksia keikkatyöhön tai pidempiaikaisiin sijaisuuksiin, joita voi tehdä opintojen ohessa.

VAMKista valmistuneilla on Suomen paras työllisyys (2020).

Jos opiskeluelämä houkuttelee AMK-tutkinnon jälkeen, on työkokemusta hankkineille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja sosionomeille tarjolla vielä kaksi VAMKin maisteritasoista ylempää AMK- tutkintoa.

Hyvinvoinnin asiantuntija, ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Huippulaadukkaita tiloja

Hoito- ja sosiaalialan opiskelijana pääset harjoittelemaan Aleren uusissa simulointiluokissa käytännön työtehtäviä kuten akuuttihoitotyötä, kirurgista hoitotyötä, leikkaussalityöskentelyä ja lastenhoitotyötä. VAMK tarjoaa harjoitteluun upeat, modernit tilat, joista voit varata oppituntien lisäksi itsenäistä harjoitteluaikaa. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa takaa, että uusimmat laitteet ja menetelmät tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana.

Elvytys

Simulointiluokat

Harjoitusluokissa voi simuloida aitoja hoitotilanteita ja pohtia käytännön haasteita. Simulaatio-opetus aloitetaan heti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ajan myötä siirrytään yhä vaativampiin toimenpiteisiin.

Simulaatioluokissa monitoroidaan potilasta ja hänen elintoimintojaan opettajan seuratessa tilannetta vieressä. Opettaja ohjaa ja antaa palautetta myös silloin, kun haluat varata luokista itsenäistä harjoitteluaikaa.

Käytössäsi ovat seuraavat harjoitusluokat:

 • Leikkaussali
 • Lastenhoitotyön luokka
 • Kirurgisen hoitotyön luokka
 • Sisätautien hoitotyön luokka
 • Perussairaanhoidon luokka
 • Ensiavun luokka
 • Äitiyshoitotyön luokka
 • Anatomian ja fysiologian luokka
 • Psykiatrisen hoitotyön luokat
 • Kotisimulaation luokka
 • Elvytys
Img 0306

Aitoja tilanteita

Harjoitustiloissa pääsee kokeilemaan kattavasti sosiaali- ja terveysalan keskeisiä tilanteita. Moniammatillisen yhteistyön merkitys sote-alalla kasvaa, ja myös siitä saa kokemusta simuloiduissa tilanteissa. Uusi kotisimulaatioluokka tarjoaa ympäristön, jossa kotona tapahtuvia tilanteita voidaan harjoitella. Tästä on hyötyä kaikenikäisten hoitotyössä ja sosiaalialalla.

Äitiyshuoltoon ja synnytykseen liittyviä tapahtumia ja toimenpiteitä voi harjoitella niille tarkoitetussa luokassa, jossa pääsee myös seuraamaan ja auttamaan synnytyksessä.

Img 0374 p

Laitteisto tutuksi

Käytännön hoitotyöhön liittyy paljon tehtäviä ja toimenpiteitä, joissa todenmukaisesta harjoitusympäristöstä on hyötyä. Näin voidaan harjoitella esimerkiksi vuodeosaston hoitotyötä, vastaanottotoimintaa ja terveyden edistämiseen liittyvää työtä. Myös eri ryhmien, kuten lasten hoitotyötä pääsee simuloimaan käytännönläheisessä ympäristössä.

Terveydenhuoltoalalla on myös paljon laitteita, joiden käyttöä simulaatioluokissa pystyy harjoittelemaan.

Esimerkiksi keskoskaapin toimintaan voi tutustua lastenhoitotyön luokassa.

Laitteet pyritään pitämään mahdollisimman nykyaikaisina, jotta ne vastaisivat aitoja työelämässä käytössä olevia välineitä. Tämä onnistuu korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön avulla. Laitteista huolehtii sairaanhoitaja, joka vastaa myös tavaroiden hankinnasta.

Img 0326

Harjoituksilla varmuutta

Tehohoitoa ja ensiaputaitoja voi harjoitella kahdessa isossa kliinisten taitojen kartuttamiseen tarkoitetussa luokassa. Esimerkiksi leikkaussaliluokassa simuloidaan kirurgisia toimenpiteitä, joita voi seurata toisessa luokkahuoneessa kameroiden välityksellä. Näin osa ryhmästä voi tehdä käytännön harjoitusta samalla kun osa opiskelijoista seuraa ja reflektoi tilannetta opettajien ohjauksessa.

Myös lääkehoidon harjoittelu on olennainen osa opiskelua. Simulaatioluokassa harjoitellaan lääkkeen antamista, sekoittamista ja jakamista.

Työelämäyhteistyö on tärkeä osa VAMKin opiskeluja.

Myös simulaatioluokissa vierailee työelämän ammattilaisia laajalta sote-kentältä tuomassa käytännön näkökulmaa harjoitteluun.

Suomen kaunein kampus

Alere sijaitsee Palosaaren kampuksella, missä opiskelee kolmen eri korkeakoulun 14 000 opiskelijaa! Tiiviillä alueella sijaitsee myös kaikkien korkeakouluopiskelijoiden yhteinen tiedekirjasto Tritonia, joka on loistava paikka paitsi kurssikirjallisuuden haalimiseen, myös itseopiskeluun ja ryhmätöiden tekemiseen. Mikä parasta, silmiä voi välillä lepuuttaa merinäköaloilla!