Hoitotyön asiantuntija

  Sairaanhoitaja, AMK

  Päiväopiskelu | 210 op – 3,5 vuotta | Harjoittelu: 75 op | Aloituspaikat: 35
  Monimuoto-opiskelu | 210 op – 3,5 vuotta | Harjoittelu: 75 op | Aloituspaikat: 20

  Opintojen aloitus: kevät 2022

  Hae päiväopintoihin 1.9.–15.9.

  Hae monimuoto-opintoihin 1.9.–15.9.


  Haluatko kasvaa hoitotyön asiantuntijaksi jatkuvasti kehittyvässä maailmassa?

  sairaanhoitaja.png
  Modernit oppimismenetelmät

  Sairaanhoitajan koulutuksessa opit hoitotyön modernien oppimismenetelmien kuten simulaation avulla.

  sairaanhoitaja.png
  Vahva käytännön pohja

  Sairaanhoitajan koulutuksessa opit käytännön työn lähiopetuksen ja mielenkiintoisten harjoittelupaikkojen avulla.

  sairaanhoitaja.png
  Monikulttuurisesti

  Sairaanhoitajan koulutuksessa opit toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisen korkeakoulukampuksen ja halutessasi myös ulkomaanjaksojen kautta.

  Sairaanhoitajia koulutetaan työhön ihmisten kanssa

  Ammattilaiseksi kasvat aidossa ympäristössä, sillä meillä on muun muassa leikkaussali sekä kirurgisen- ja psykiatrisen hoitotyön luokat. Kolmasosa opinnoista on harjoittelua, mikä kehittää tietoja, taitoja ja vuorovaikutuskykyä. Meiltä valmistuneet sairaanhoitajat omaavat loistavat kädentaidot, joita työelämä arvostaa.

  Sinustako sairaanhoitaja?

  Työtä ihmisten kanssa

  Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija ja kehittäjä, joka tekee monipuolista ja vastuullista työtä. Sairaanhoitajana suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa sekä erilaisia hoitotoimenpiteitä. Teet myös tutkimuksia ja huomioit jokaisen potilaan yksilölliset tarpeet vaativissakin tilanteissa.

  Panostamme lähiopetukseen, koska ilman sitä ei synny osaavia sairaanhoitajia.

  Lisäksi työhön kuuluu potilaan läheisten ohjausta, neuvomista ja tukemista. VAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa pääset harjoittelemaan erilaisia hoitotilanteita aina leikkaussaleista ensiapuun ja äitiyshoitotyöhön.

  Opiskelua huippuympäristössä

  Hoitoalan opiskelijoilla on käytössään viihtyisät tilat oppimiskeskus Aleressa, josta löytyy monipuolisesti harjoitusluokkia, esimerkiksi:

  • leikkaussali
  • lastenhoitotyön luokka
  • kirurgisen hoitotyön luokka
  • sisätautien hoitotyön luokka
  • perussairaanhoidon luokka
  • ensiavun luokka
  • äitiyshoitotyön luokka
  • avoterveydenhuollon luokka
  • anatomian ja fysiologian luokka
  • psykiatrisen hoitotyön luokat

  Harjoitusluokat ovat tärkeä osa sairaanhoitajien opintoja, koska siellä voit simuloida ja demonstroida aitoja hoitotilanteita. Koulussa tehtävien käytännön harjoitusten lisäksi opintoihin kuuluu paljon työharjoittelua hoitoalan tehtävissä.

   

  Harjoittelijasta ammattilaiseksi

  Sairaanhoitajat ovat harjoittelussa noin kolmasosan opiskeluajastaan. Harjoittelujaksoilla pääset osaksi työyhteisöä: harjoittelet työtä ohjattuna ja turvallisesti omien taitojesi mukaan. Samalla näet, mitä työelämä käytännössä on ja voit varmistua siitä, että olet oikealla alalla. Harjoittelun kautta voit saada myös työtarjouksia keikkatyöhön tai pidempiaikaisiin sijaisuuksiin opintojen ohessa.

  Pääset tutustumaan monipuolisesti tulevaan ammattiisi ennen työelämään astumista.

  Vaasa on Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki, jossa pääset harjoittelemaan myös monikulttuurisissa työympäristöissä. Samalla saat työskennellä eri maista tulevien asiakkaiden kanssa ja opit joustavuutta sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, joita työnantajat arvostavat. Jos haluat parantaa myös kielitaitoasi opintojen ohessa, Vaasa on siihen paras mahdollinen paikka.

  queen-v41.png

  Sairaanhoitoalan Nobel-palkinnoksi kutsuttu Queen Silvia Nursing Award 2019 myönnettiin VAMKin sairaanhoidon opiskelijalle Maiju Björkqvistille. Hänen kilpailutyönsä käsitteli dementiapotilaille tarkoitettua aktivointihuonetta. (Kuva: Yanan Li)  Queen Silvia Nursing Award 2019 myönnettiin VAMKin sairaanhoidon opiskelijalle Maiju Björkqvistille


  Fiilistele videoiden parissa

  Sairaanhoitajakoulutuksen sisältö

  Sairaanhoitajan opintoihin kuuluu erilaisia projekteja sekä tilaisuuksien ja tempauksien järjestämistä. Samalla opit ammatissa tarvittavia tiimityöskentely- ja organisointitaitoja.

  Tulevat sairaanhoitajat ovat olleet mukana muistikaveritoiminnassa, jolloin muistisairas saa kaverin opiskelijasta, ja opiskelija tärkeää kokemusta muistisairaiden kohtaamisesta. Opiskelijat ovat päässeet myös opettamaan ensiaputaitoja kaupunkilaisille, järjestämään verenluovutustapahtumia sekä olleet mukana erilaisissa terveyttä edistävissä kampanjoissa.

  Perusteista erikoistumiseen

  Ennen työharjoittelua opiskelet alan perusteita, jolloin saat tärkeät teoriat haltuun ammatin omaksumista varten. Perus- ja ammattiopintojen jälkeen valitset suuntautumisesi ja opiskelet siihen liittyviä opintoja lisää. VAMKissa voit syventää asiantuntijuuttasi:

  • Akuuttihoitotyössä
  • Perioperatiivisessa hoitotyössä
  • Psykiatrisessa hoitotyössä
  • Lasten ja nuorten hoitotyössä

  Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu myös vapaasti valittavia opintoja, joita voit suorittaa oman mielenkiintosi mukaan sekä opinnäytetyö, jolla osoitat hallitsevasi alan tietojen ja taitojen soveltamisen ja kokonaisvaltaisen ajattelun.

  Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma  Opiskelijat esittelyssä

  Matias-Nissinen1-nelio.jpg
  Matias Nissinen

  " Sairaanhoitaja voi tukea niitä, jotka eivät ole yhtä vahvoilla kuin muut. Sillä tavalla voin tehdä maailmasta vähän tasa-arvoisemman paikan. "

  Lue Matiaksen tarina

  Michaela-Vuorenmaa1_paksukehys.jpg
  Michaela Vuorenmaa

  Sairaanhoitajan työssä koen merkityksellisyyttä, kun saan auttaa ihmisiä. Tiedän olevani nyt oikealla tiellä. "

  Lue Michaelan tarina

   
  TuulaJokinen1_värit-fix_pikkukuva.jpg
  Tuula Jokinen, monimuoto

  " Työskentelen Vaasan keskussairaalassa erityisgeriatrian osastolla, joka on ikääntyneiden akuuttiosasto. Monimuoto-opinnot olivat minulle hyvä vaihtoehto myös työvuorojen yhdistämisen kannalta. "

  Lue Tuulan tarina

   
  Dennis-Ekman_fix_neliö3_thumb.jpg
  Dennis Ekman

  " Olisin ehkä hakenut ruotsinkieliseen ammattikorkeakouluun, jos juuri silloin olisi alkanut sopivia koulutuksia. Nyt kun olen opiskellut VAMKissa, se on ihan nappivaihtoehto. Kielikysymyksessä asenne ratkaisee. Itse olen saanut harjoitella kannustavassa ympäristössä, jossa virheistä ei ole tehty hirveätä haloota. "

  Lue Denniksen tarina

  Felicia_fix_neliö_thumb.jpg
  Felicia Ahlnäs

  Hain opiskelemaan VAMKiin ystävän suosituksesta. Kuulin häneltä hyvää oppilaitoksesta ja tutkinnosta. "

  Lue Felician tarina

  Työharjoitteluun ulkomaille

  Anniina Sihto lähti työharjoitteluun Keniaan 2019. Kolmen kuukauden aikana Anniina kerkisi tutustua maan kulttuuriin, hoitoalaan sekä työskentelemään muun muassa pienessä köyhässä Orongon kylässä orpojen ja leskien yhteisössä, Kisumun kaupungin sairaalassa sekä muissa orpokodeissa.

  Mua on aina kiinnostanut lähteä ulkomaille tekemään esimerkiksi vapaaehtoistyötä ja auttaa omien kykyjen mukaan kehitysmaita ja parantaa erityisesti lasten ja naisten oloja ja terveyttä.

  "Kiinnostuin Afrikasta, sillä mulla ei ollut kovin paljoa kokemusta matkustamisesta eikä pohjoismaat henkilökohtaisesti kiinnostanut, joten HADCOn (Health Africa Development Co-operation Organisation) kautta oli turvallista lähteä Afrikkaan muiden suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Suurin osa järjestelyistä oli meille valmiiksi järjestetty ja yhteyshenkilöt ovat vahvasti mukana tässä toiminnassa ja tarvittaessa apuna.

  VAMK antoi mulle tarvittavan teoriatiedon harjoitteluja varten. VAMKin terveydenhoitajasta oli suuri apu rokotusohjelman ja tarvittavan malarianestolääkityksen kanssa. Sain koululta myös apurahan vaihtoa varten."

   

  ANNIINA SIHTO: 3. vuosikurssin sairaanhoitajaopiskelija (2019)


  Sairaanhoitaja töissä

  Työnantajat arvostavat sairaanhoitajia, joilla on alan teoreettisten tietojen ja taitojen soveltamisen lisäksi kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

  Asiakkaina on niin iältään, persoonallisuudeltaan kuin kulttuuriltaan erilaisia ihmisiä, joita on osattava tukea tasapuolisesti kuuntelemalla ja keskustelemalla. Työssä on osattava tehdä vaativiakin ratkaisuja. Myös ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden tiedon omaksuminen on tärkeää.

  Sairaanhoitajakoulutuksessa saat valmiudet työskennellä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisissä hoitolaitoksissa. Sairaanhoitajana voit toimia myös potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Lisäksi voit työskennellä opetus-, suunnittelu-, projekti- tai asiantuntijatehtävissä. Suomalaisia hoitotyön osaamista arvostetaan myös ulkomailla, joten sairaanhoitajia työskentelee paljon myös kansainvälisissä tehtävissä.

  Sairaanhoitajana työpaikkasi voi olla esimerkiksi:

  • poliklinikka
  • terveyskeskus
  • vuodeosasto
  • kotisairaanhoito
  • vanhainkoti
  • sairaalat

  Jo valmistuneille ja työkokemusta hankkineille sairaanhoitajille VAMKissa on tarjolla sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto.


  Hae sairaanhoitajaksi 1.9.–15.9.

  Sairaanhoitajakoulutukseen voit hakea yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

  Hae päiväopintoihin 1.9.–15.9.

  Hae monimuoto-opintoihin 1.9.–15.9.