Hennamari Hietala on VAMKin vuoden alumni

Hennamari Hietala on VAMKin vuoden alumni

Vaasan ammattikorkeakoulun alumnitapahtuma järjestettiin toista kertaa 30.11.2022. Tapahtuman kohokohtana VAMKin vuoden 2022 alumniksi valittiin Hennamari Hietala.

Hennamari Hietala on VAMKista vuonna 2008 valmistunut lasten ja nuorten sairaanhoitaja. Hän on luonut kotisairaanhoitopalveluita tuottavan yrityksen Inmedi Oy:n Vaasassa. Yritys on nyt laajentanut toimintaansa myös Tampereelle.

”Hennamari on luonut sairaanhoitajan ammattinsa pohjalta hienon yrityksen alueellamme. Hän tarjoaa opiskelijoillemme työ- ja harjoittelupaikkoja, sekä innostaa omalla rohkealla esimerkillään yrittäjyyteen”, kommentoi VAMKin rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen.

”Olen erittäin yllättynyt ja kiitollinen saamastani tunnustuksesta. Sairaanhoitajaopintojeni aikana viihdyin hyvin jokaisessa harjoittelupaikassa ja niistä saamiani oppeja hyödynnän nykyisessä työssäni. Olen ylpeä sairaanhoitajan ammatistani ja tuon mielelläni esiin hoitotyön hyviä puolia. Tyytyväinen asiakas on minulle sydämen asia. Vuosien aikana olen onnistunut luomaan ammattitaitoisen huipputiimin, jonka jokaisesta hoitajasta olen äärettömän ylpeä”, iloitsee Hennamari Hietala saamastaan tunnustuksesta.

Motivaation salaisuutena vapaus, virtaus ja vastuu

Alumnitapahtuman keynote-puhujana oli Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehto. Hän on kirjoittanut useita bestseller-kirjoja, kuten Tee itsestäsi mestariajattelijaUpeaa työtä! ja Hauskan oppimisen vallankumous.

Hän innosti kuulijoita pitämään sisäisen motivaation liekkiään yllä. Hän kannusti lisäämään vapautta, virtausta ja vastuuta elämään. ”Tämä on mahdollista usein mikromuutoksin ja työtä tuunaamalla sekä omaa ajatteluaan kehittämällä”, Järvilehto toteaa. Nykyisessä epävarmuuden ja satunnaisuuden maailmassa hän kehotti jokaista kirkastamaan omia intohimon kohteitaan ja vahvuuksiaan hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Työelämälähtöisyys opiskelijaprojekteissa

Alumnitapahtuman yhtenä teemana oli työelämälähtöisyys opiskelijaprojekteissa. Markkinoinnin lehtori Heidi Skjäl esitteli VAMK goes Diili -konseptia yhtenä case-esimerkkinä.

Siinä opiskelijat kilpailevat hackathon-tyylisesti tehtävien avulla, rakentaen samalla etukäteen määrätylle alueen yritykselle markkinointiviestintäsuunnitelmaa. Opiskelijat pääsevät harjoittamaan sellaisia taitoja ja kompetensseja kuten muun muassa projektinjohtamisosaaminen, ajanhallintataidot tai kokonaisuuksien hallintataidot, joita työelämään pääsyyn ja siellä pysymiseen tarvitaan.

Tuomareina toimivat markkinoinnin lehtorit sekä alan ammattilaiset työelämästä ympäri Suomen, joiden mukana myös alumnimme. He antavat osaamistaan ja aikaansa opiskelijoille, alustavat Diili-tehtävät kurssin pienryhmille ja arvioivat ne jo seuraavalla viikolla. Opintojakson päätteeksi tärkeää on antaa opiskelijoiden itse tunnistaa oma, opintojaksolta tulevaisuuden työelämää varten saatu osaaminen.

Säännöllinen yhteydenpito alumneihin on tärkeää

Alumneja ovat kaikki VAMKissa tai sitä edeltäneissä oppilaitoksissa opiskelleet tai työskennelleet. Alumniverkoston tavoitteena on pitää säännöllisesti yhteyttä heihin sekä linkittää VAMKista valmistuneet keskenään.

”Alumnit ovat meille tärkeitä ja haluammekin pitää yhteyttä heihin säännöllisesti. Jaamme alumneille tietoa jatko- ja täydennyskoulutuksistamme sekä myös työmahdollisuuksista eri kanavissa. Vuosittainen alumnitapahtuma on hieno mahdollisuus verkostoitua muiden alumnien kanssa. Toivomme kovasti, että kaikki meiltä valmistuneet liittyvät alumniverkostoomme ja voivat näin myös olla tukemassa opiskelijoitamme mm. toimimalla vierailijaluennoitsijana, opinnäytetöiden toimeksiantajana tai työharjoittelupaikkojen tarjoajana”, toteaa ura- ja rekrytointiasiantuntija Emilia Mäkitalo.

”Vuosittain toteutamme myös valtakunnallisen uraseurantakyselyn alumneillemme. Tämän vuoden kysely oli suunnattu vuoden 2017 alumneille ja vastausprosentti oli huikeat 45,2 %. Olemme äärimmäisen kiitollisia kaikille kyselyyn vastaajille. Tulosten avulla voimme kehittää tulevaisuuden koulutuksiemme sisältöä”, Mäkitalo jatkaa.

Ensi vuonna alumnitapahtuma järjestään lokakuussa, joka on ammattikorkeakouluissa alumnitoiminnan teemakuukausi valtakunnallisesti.

Tunnisteet

yhteistyötyöelämälähtöisyysalumni