Innovaatiotoiminnan johtaminen, ylempi AMK

Haluatko uusia toimintatapoja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen?

Rgb innovaatio jiohtaminen väri

Innovaatiotoiminta

Opit innovaatiotoiminnan organisointia ja strategista johtamista.

Rgb innovaatio jiohtaminen väri

Asiakaslähtöinen kehittäminen

Opit konseptoimaan uusia ratkaisuja asiakasymmärryksen pohjalta.

 

 

Rgb innovaatio jiohtaminen väri

Innovaatioiden yhteiskehittäminen

Opit avoimen innovaation periaatteet innovaatioekosysteemeissä.

Adobestock 652372041

Ryhdy innovaatio-osaajaksi, joka luo yrityksen tulevaisuuden

Haluatko uutta osaamista ja toimintatapoja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja innovaatiotoiminnan johtamiseen?

Koulutuksesta saat ajattelu- ja toimintamalleja sekä työkaluja asiakaslähtöisyyteen ja yhteiskehittämiseen. Opit organisoimaan innovaatiotoimintaa ja johtamaan innovaatioprosesseja. Kyseessä on siis tehopaketti menestyksekkääseen innovointiin. Innovaatiotoiminnan ytimessä on tapoja jäsentää tietoa ja kokemuksia ratkaisuiksi, jotka on visualisoitu helposti ymmärrettävän muotoon. Innovaatiotoiminnan johtaminen edellyttää prosessiosaamista ja tiimityötä. Se ulottuu strategiasta käytännön toimintaan ja luo edellytyksiä toimia luovasti ja tuloksellisesti.

 

Img 0055

Päivitä osaamisesi tehokkaasti, työn ohessa

Koulutus sopii erityisesti henkilöille, joka:

 • haluaa ymmärtää syvällisesti innovaatioita ja sekä niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia
 • tarvitsee työssään entistä laajempaa ymmärrystä innovaatiotoiminnan johtamisesta ja niiden tulevaisuudennäkymistä
 • tulee suunnittelemaan ja johtamaan erilaisia tuotekehitysprojekteja
 • katsoo maailmaa asiakkaasi silmin ja ymmärtää syvällisesti, kuinka yrityksesi tarjooman arvoa voi entisestään kasvattaa.

Opintoihin voit hakea, mikäli:

 • olet suorittanut Insinööri(AMK)-tutkinnon tai tekniikan alan ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ennen 2000-lukua).
 • sinulla on kahden vuoden työkokemus alalta valmistumisesi jälkeen

Lue lisää YAMK-tutkintojen hakukelpoisuudesta

Yamk

YAMK-koulutuksen hyödyt

 • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen maisteri-tason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
 • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna.
 • Auttaa sinua hyödyntämään liiketoiminnassa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja.
 • Tukee urasi kehitystä kohti erilaisia johtotehtäviä.
 • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.
Muova janne abb vakava ryhmatyo

Opintojen toteutus

Opiskelussa painotetaan vuorovaikusta ja tiimityötä: opintojen aikana voitkin jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot nivotaan lähelle omia työtehtäviäsi, jolloin oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työnantajaorganisaatiotasi tai projektiasi. Laadit opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

Lähiopetuksen tunnit pidetään perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin korkeintaan kerran kuukaudessa.

 • Innovaatiotoiminnan johtaminen-koulutus kestää 1–2 vuotta.
 • Koulutus suoritetaan työn ohessa verkkototeutuksena.
 • Verkossa tapahtuvaa etäopetusta 2-3 luentokertaa/vkossa arki-iltaisin klo 16-18 ja silloin tällöin lauantaisin.
 • Luennot myös nauhoitetaan.
 • Ajankäyttöön nähden tehokas ja käytännönläheinen koulutus!

Opintojen sisältö

Koulutus antaa valmiudet innovaatiotoiminnan johtamiseen yrityksen strategisena työkaluna.

Käytäntölähtöisissä opinnoissa yhdistyvät konkreettinen toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että syvennät opintojen aikana projektityötaitojasi ja laajennat näkökulmaasi kokonaisuuksien tarkasteluun.

Innovaatiotoiminnan johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ohjelmassa saat muun muassa:

 • oppia ja ymmärrystä innovaatiotoiminnan toimintatapoja
 • oppia käytännönläheisistä työkaluista innovaatiotoiminnan kehittämiseen
 • oppia innovaatiotoiminnan johto- tai kehittämistehtäviin
 • oppia asiakas- ja tiimityötaitoja

Ensimmäisenä vuonna opiskelet perusopintoja (25 opintopistettä) ja vapaasti valittavia opintoja (5 opintopistettä). Toisena vuonna paneudut opinnäytetyöhön (30 opintopistettä).

Master School -opinnot 15 op

 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät, 5 op
 • Projektijohtaminen, 5 op
 • Kestävän johtamisen ulottuvuudet, 5 op

Syventävät ammattiopinnot 15 op

 • Innovaatiotoiminta 5 op
 • Asiakaslähtöinen kehittäminen 5 op
 • Yhteiskehittäminen innovaatiotoiminnassa 5 op

 Opinnäytetyö 30 opKoulutus perustuu Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVAn vuosikymmenten yhteistyöhön yritysten kanssa. MUOVA tunnetaan luovana, innostavana ja tehokkaana innovaatiokumppanina, jonka osaaminen tarjotaan nyt YAMK-koulutuksen muodossa organisaatioiden uudistamiseen. Koulutuksessa käytetyt toimintamallit on testattu TKI-toiminnassa. Opettajina toimii innostavia ja kokeneita asiantuntijoita.

www.muova.fi

Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun