MUOVA – Markkinalähtöisen muotoilun asiantuntija

Muovan toiminta

Muova on VAMKin alla toimiva luovan muotoilun organisaatio. Sen erikoisalaa on innovatiivinen markkinalähtöinen muotoilu eli markkina- ja käyttäjätietojen kerääminen ja kerättyjen tietojen hyödyntäminen tuotteiden, palveluiden, järjestelmien ja verkostojen kehittämisessä. Muova tekee tutkimusta, kehittää muotoilumenetelmiä ja soveltaa niitä uusiin haasteisiin kokemuksensa ja osaamisensa pohjalta.

Tutustu MUOVAn kotisivuihin

Muova

Muotoilupalvelut yrityksille

Tiivis yhteistyö yritysten kanssa on hionut Muovasta pk-yritysten ketterän ja osaavan kumppanin. Muovan muotoilupalvelut tarjoaa monipuolisia ratkaisuja liiketoiminnan, tuotteiden, palveluiden ja brändin kehittämiseen yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Muovan palveluvalikoimasta rakennetaan yrityskohtaisesti optimaalinen kokonaisuus tukemaan asiakkaan liiketoiminnan tavoitteen saavuttamista.

Palveluvalikoima

Muovan palvelut on räätälöity vastaamaan yritysten erilaisia kehitystarpeita. Teollinen muotoilu tarjoaa työkalut uusien tuotteiden kehittämiseen. Brändin rakentaminen palvelee yrityksen sanoman kirkastamista kilpailijoista erottuvaksi ja sen toteuttamista johdonmukaisesti kaikessa viestinnässä. Palvelumuotoilulla suunnitellaan asiakaskeskeisiä ja arvoa tuottavia palveluratkaisuja.

Lue lisää Muovan sivuilta

Linkki liikemaailman ja akateemisen maailman välillä

Muotoilukeskus MUOVA on toiminut sillanrakentajana akateemisen maailman ja liikemaailman välillä 34 vuotta. Muova pitää yllä tiiviitä yhteyksiä akateemiseen maailmaan, minkä lisäksi sen käytännön innovaatiotoiminta pohjautuu vahvasti tutkimukseen. Muovan tavoitteena on vuodesta 1988 asti ollut edistää pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin. Muova on luonut oman monialaisen tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja yritysyhteistyöympäristönsä. Muova tekee tiivistä yhteistyötä kotimaisten yritysten kanssa, ja sillä on lisäksi vahva kansainvälinen kumppaniverkosto. Muova tunnetaan luotettavana ja innovatiivisena kumppanina.

Miia Lammi

Aina on jotain uutta löydettävää, kehitettävää ja opittavaa

On tärkeää työstää merkityksellisiä projekteja, joilla on myönteinen vaikutus. Kestävä liiketoiminta ja yhteiskunta sekä innovointi ja digitalisaatio ovat aina olleet sydäntäni lähellä, ja olemme panostaneet suurimman osan ajastamme näihin asioihin. Tuntuu hienolta luoda uusia järkeviä ratkaisuja, oli kyseessä sitten innovointiin tarkoitettu uusi VR-työkalu, kokemuksellinen oppimisalusta tai tieteellinen malli.

Pidän myös projektinhallinnan kannalta tärkeistä paperitöistä ja laskutoimituksista. Jollain tapaa ne luovat sopivan rakenteen innovatiiviselle työlle. Olen työskennellyt näiden aiheiden parissa melkein 20 vuotta koskaan kyllästymättä!

Miia Lammi, kehittämispäällikkö, MUOVA

Janne Pekkala

Estetiikan ja kestävyyden tasapainottaminen

Tehtäväni on suunnitella tuotteita ja palveluita Pohjanmaan alueen yrityksille. Jokainen projekti on erilainen, mikä pitää työn haastavana ja kiinnostavana. Hyvin suunnitellussa tuotteessa estetiikka, ekologisuus, ergonomia ja taloudellisuus ovat tasapainossa. On aina yhtä kiinnostavaa etsiä ratkaisua, joka miellyttää silmää ja on helppokäyttöinen mutta tukee myös menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa.

Janne Pekkala, konseptimuotoilija, MUOVA

 

Palveluita todellisiin tarpeisiin

Koska Muovalla on asiakkaita ja kumppaneita kaikilla eri toimialoilla, sen palvelut on räätälöity vastaamaan monenlaisiin liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin tarpeisiin. Muovan palveluvalikoima kattaa teollisen muotoilun, brändin rakentamisen ja palvelumuotoilun. Se tarjoaa työkaluja uusien tuotteiden kehitykseen, toimii yrityksen viestin selkeyttäjänä ja huolehtii yhdenmukaisesta toteutuksesta kaikessa viestinnässä ja asiakaslähtöisten palveluratkaisujen tuottamisessa.

Tommi Siljamäki, Muova

Monipuolisuus kantavana voimana

Paras asia työssäni on monipuolisuus. Saan muotoilla, tutkia ja oppia jotain uutta joka päivä. Työhöni kuuluu tuotteiden, palveluiden, brändien ja prosessien kehittäminen monenlaisille, eri aloilla toimiville yrityksille. Työ on inspiroivaa, ja sen tulokset näkyvät nopeasti etenkin pienten yritysten kanssa työskenneltäessä.

Tommi Siljamäki, asiakkuuspäällikkö, MUOVA

 

 

Mitä kuuluu, Muovan johtaja Annika Hissa?

Juttelimme Muovan johtajan kanssa ja selvitimme hänen näkemyksiään ja kokemuksiaan käynnissä olevista hankkeista, Muovan tiimiä inspiroivista asioista sekä siitä, millaista Muovalla työskentely oikein on.

MUOVA
Mitä kuuluu, muotoilukeskus Muovan johtaja Annika Hissa?

Mitä kuuluu, muotoilukeskus Muovan johtaja Annika Hissa?

Muovan johtaja kertoo näkemyksiään ja kokemuksiaan käynnissä olevista hankkeista, Muovan tiimiä inspiroivista asioista sekä siitä, millaista Muovassa työskentely oikein on.

Lue koko tarina