Kevään toinen yhteishaku alkaa – löydä oma polkusi VAMKissa

Kevään toinen yhteishaku alkaa – löydä oma polkusi VAMKissa

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku käynnistyy tänään 13.3. ja jatkuu 27.3. saakka. Vaasan ammattikorkeakoulussa on haettavana suomenkielisiä AMK- ja YAMK-tasoisia koulutusohjelmia, joista valmistuu asiantuntijoita tekniikan alalta, liiketalouden alalta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Tarjolla on sekä perinteisiä päivätoteutuksia että joustavia monimuoto- ja verkkototeutuksia. Opinnot alkavat elokuussa 2024.

Vaasan ammattikorkeakoulussa, Pohjoismaiden suurimman energiakeskittymän sydämessä, on haettavana sekä ammattikorkeakoulututkintoon, että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia kolmella eri alalla. Haussa olevista tutkinnoista voi valmistua insinööriksi, tradenomiksi, sairaanhoitajaksi ja sosionomiksi.

Kansainvälinen opiskelijakaupunki Vaasa ja sympaattisen kokoinen kampus antavat hyvät puitteet opiskelulle. Alueen monet yritykset tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden suorittaa opintoihin kuuluva harjoittelu sekä työllistyä jo opintojen aikana. VAMKista valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisaste opintojen päätyttyä onkin huippuluokkaa.

Kevään toisessa yhteishaussa Vaasan ammattikorkeakoulussa on haussa 525 aloituspaikkaa ja 11 AMK-tutkinto-ohjelmaa sekä 3 YAMK-tutkinto-ohjelmaa. Haku tapahtuu Opintopolku.fi:ssä. Tarkemmin VAMKissa tarjolla oleviin koulutuksiin, opiskelijatarinoihin sekä Vaasan ammattikorkeakouluun opiskelupaikkana voi tutustua VAMKin verkkosivuilla sekä somekanavissa, joissa tunnisteina toimivat @VAMKofficial ja #vamk.

AMK-tutkinnolla laaja-alaista osaamista tulevaisuuden haasteiden ratkomiseen

VAMK on mielenkiintoinen vaihtoehto sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille. Tällä hakukierroksella haussa on sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmat, joista valmistuu moniammatillisia ja yhteistyökykyisiä tulevaisuuden asiantuntijoita. Sote-alalla on pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä ja Vaasan ammattikorkeakoululle myönnettiinkin 10 lisäpaikkaa sairaanhoitajakoulutukseen. Sote-alan AMK-opinnot suoritetaan päivätoteutuksena.

Liiketalouden alalla kevään yhteishaussa tarjolla on 4 tradenomin tutkinto-ohjelmaa. Liiketalouden opinnot VAMKissa ovat työelämälähtöisiä ja sisältävät lukuisia työelämäprojekteja. Opintoja tarjotaan päivätoteutuksena ja monimuotototeutuksena. Liiketalouden taloushallinnon opinnot toteutetaan täysin etänä. VAMKista valmistuneille tradenomeille on kysyntää Vaasan seudun teknologiateollisuuden lisäksi julkisella sektorilla ja he työllistyvätkin erinomaisesti.

Erityisesti tekniikasta kiinnostuneille VAMK on erinomainen valinta, sillä yli 90 % Suomen sähkön ja automaation tuotekehityksestä tapahtuu Vaasan alueella, pohjoismaiden suurimmassa energiaklusterissa. Kevään yhteishaussa haettavana on 5 tekniikan alan AMK-tutkinto-ohjelmaa. Insinöörin tutkinto mahdollistaa monipuoliset työmahdollisuudet tuotekehityksessä, tutkimuksen parissa tai vaikkapa yrittäjänä. Insinööriopintoja voi suorittaa sekä perinteisenä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena, opintokokonaisuuden mukaan.

”Pedagogisen ohjelmamme mukaisesti kehitämme opetuksemme ja ohjauksemme laatua joka päivä, jotta voisimme vastata entistä paremmin niin työelämän tarpeisiin kuin kohtaavaan opiskelijakokemukseen meillä VAMKissa, olit sitten opiskelijana kampuksella tai verkkotutkinnoissamme”, kertoo Sanna Eronen, VAMKin koulutusjohtaja.

AMK-tutkinnot vastaavat yliopistossa suoritettuja kandidaatin tutkintoja ja antavat saman pätevyyden. Noin kolmen vuoden päätoiminen opiskelu sisältää perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelujakson sekä opinnäytetyön.

Työelämälähtöistä asiantuntijuuden syventämistä

Vaasan ammattikorkeakoulun Master Schoolissa voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon joustavasti töiden ohessa. Tällä hakukierroksella haussa on kolme YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta, joista opiskelija saa ajankohtaista työelämälähtöistä osaamista käytännön tarpeisiin.
Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (tradenomi YAMK) auttaa opiskelijaa ymmärtämään ja hyödyntämään yhtä tämän hetken suurinta muutosvoimaa, digitalisaatiota. Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät (insinööri YAMK) antaa opiskelijalle työkaluja tulevaisuuden tärkeimmän energiamuodon ymmärtämiseen ja hallintaan. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) tarjoaa terveyden- ja sairaanhoitajille sekä sosionomeille keinoja alan strategiseen kehittämiseen mahdollistaen siirtymisen johto- ja asiantuntijatehtäviin.

Ylempiä ammattikorkeakouluopintoja tarjotaan verkko- ja monimuoto-opetuksena. YAMK-opintojen sisällöt ovat suunniteltu aikaa säästäviksi ja koulutus on käytännönläheistä. Oppiminen tapahtuu työpaikalla ja täydentyy luento-opetuksella. Lisätietoja YAMK-tutkinnoista löytyy VAMKin verkkosivulta.

Työkaluja työelämän vastuulliseen uudistamiseen ja tukea opintojen suorittamiseen

VAMK Master Schoolissa alkaa syksyllä uusi 15 opintopisteen kokonaisuus, joka on tarjolla jokaiselle Vaasan ammattikorkeakoulussa aloittavalle YAMK-opiskelijalle. Yhteiset opinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta, joita ovat tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät, kestävän johtamisen ulottuvuudet sekä projektijohtaminen. Osaamistavoitteena näissä opintojaksoissa on muun muassa, että opiskelijat osaavat kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää vastuullisesti.

”Haluamme mahdollistaa monialaiset ja kansainvälisetkin kohtaamiset. Lisäksi opiskelijan on mahdollista valita millä kielellä oppimistehtävät palautetaan, suomeksi vai englanniksi”, kertoo VAMKin johtamisen yliopettaja ja YAMK-koordinaattori Piia Uusi-Kakkuri.

Opinnäytetyö on tärkeässä osassa YAMK-opinnoissa. Vaasan ammattikorkeakoulussa onkin panostettu paljon siihen, että opiskelijoiden on helpompi aloittaa opinnäytetyö heti opintojen alussa ja todella valmistua vuodessa tai puolessatoista.

”Kehitämme sekä opparinohjausta että ryhmänohjausta yhdessä. On todella tärkeää, että ryhmät saavat jatkossakin tukea ryhmänohjaajalta mutta myös toisiltaan. On niin hienoa aina huomata, miten paljon YAMK-opiskelijat ammentavat toisiltaan työhönsä niin kontaktintunneilla kuin yhteisissä projekteissa”, toteaa Uusi-Kakkuri.

YAMK-opintoja harkitseville järjestetään hakijoiden infotilaisuus 20.3. klo 18. Lisätietoja ja osallistumisohjeet löytyvät VAMKin verkkosivulta.

”Toivottavasti näemme ensin hakijoiden infotilaisuudessa ja sitten syksyllä Master Schoolin orientaatiopäivässä perjantaina 30.8. Ja huomaattehan, että hakuprosessimme on uudistunut, nyt pääset ideoimaan jonkin työelämälähtöisen kehittämissuunnitelman paperille ja sillä haetaan. Tämä voi olla monilla se oma oppariaihe, mutta toki tämä ei ole kiveen hakattu juttu, sillä näkökulmat tarkentuvat, tilanteet muuttuvat ja moni löytää täällä myös yhteisiä intressejä ja tekee parin kanssa työn”, Uusi-Kakkuri sanoo.

Lisätietoja antaa Juha Vierola, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden päällikkö.

Tunnisteet

yhteishaku