Lukuvuoden parhaat opettajat ovat huumorintajuisia ja auttavaisia ammattilaisia

Lukuvuoden parhaat opettajat ovat huumorintajuisia ja auttavaisia ammattilaisia

Vaasan ammattikorkeakoulu ja opiskelijakunta VAMOK palkitsivat opettajat, jotka ovat kuluneen lukuvuoden aikana osoittautuneet vuoden opetuksen huipuiksi. Vuoden parhaiksi valittiin Jukka Niittykoski, Jukka Matila ja Karina Björninen.

VAMKin opiskelijat antavat vuosittain opettajille palautetta pedagogisista ratkaisuista, asiantuntemuksesta ja oppimiseen kannustamisesta opiskelijajärjestö VAMOKin järjestämässä kyselyssä. Kyselyn perusteella eniten positiivista palautetta saaneet opettajat palkitaan lukuvuoden opetuksen huippuina. Tämän lukuvuoden 2023–2024 opetuksen huipuiksi valittiin liiketaloudesta Jukka Niittykoski, tekniikasta Jukka Matila ja sosiaali- ja terveysalalta Karina Björninen.

Tämän vuoden palautteissa korostuivat erityisesti opettajien vuorovaikutustaidot sekä yksilöiden huomioiminen ja opetuksen räätälöinti kaikille ymmärrettävään muotoon. Palautteiden perusteella opiskelijat arvostavat myös opetuksen työelämälähtöisyyttä ja uudenlaisten opetusmenetelmien käyttöä.

Palkitut opettajat olivat yllättyneitä valinnastaan ja kertoivat tunnustuksen lämmittävän mieltä.

”Olin yllättynyt, mutta erittäin tyytyväinen siitä, että opetustapojeni kehittämiseen käyttämäni aika ei ole mennyt hukkaan ja oppilaat ovat kokeneet ne mielekkäiksi. Tällainen tunnustus antaa voimia ja kannustaa jatkamaan”, iloitsee Matila.

”Alkuyllätyksen jälkeen mielen valtasi valtava ilo ja lämpö. Olen erittäin otettu valinnasta. Erityisen siitä tekee se, että valinnan on tehneet opiskelijat. Olen erityisesti kuluneella lukukaudella tehnyt aika rohkeitakin pedagogisia ratkaisuja opintojaksoillani ja oli ilo saada niistä myös hyvää palautetta”, kertoo Björninen ja jatkaa: ”Oma työ on siten kannattanut!”

”Tällainen palaute opiskelijoilta tuntuu tosi hyvältä. Mukava huomata, että oma tapa opettaa sopii opiskelijoille ja saa kiinnostumaan opetettavista asioista”, kommentoi Niittykoski valintaansa.

Opettajien laaja kokemus antaa vankan pohjan opetukselle

Jukka Matila on pitkän linjan VAMKilainen ja hänellä on takanaan 24 vuotta Vaasan ammattikorkeakoulussa tietotekniikan lehtorina. Matila opettaa insinööriopiskelijoille tietotekniikkaa, sulautettuja järjestelmiä, ohjelmointia, projektitoimintaa, tietoturvaa ja reaaliaikakäyttöjärjestelmiä. Ennen opettamista hän työskenteli ABB:llä vuosikymmenen tuotekehitysosastolla prosessikehittäjänä ja sitä ennen tietotekniikan suunnittelutehtävissä eri organisaatioissa lähes parikymmentä vuotta.

Karina Björninen on ollut VAMKissa tuntiopettajana jo 10 vuoden ajan, mutta päätoimisena sosiaali- ja terveysalan lehtorina hän on toiminut kaksi vuotta. Björninen, joka on aiemmin toiminut psykiatrisena sairaanhoitajana ja apulaisosastonhoitajana Vaasan keskussairaalan nuorisopsykiatrian osastolla, opettaa sote-opiskelijoille pääasiassa mielenterveys- ja päihdetyön opintoja. Lisäksi hän ohjaa harjoitteluita, kouluttaa myyntikoulutuksena uhka- ja väkivaltatyön Avekki-koulutusta ja toimii muutamassa projektissa projektipäällikkönä.

Myös Jukka Niittykoskella on takanaan pitkä ura opettajana. VAMKissa hän on opettanut 22 vuotta ja sitä ennen hän toimi opettajana Kokkolan kauppaoppilaitoksessa. Liike-elämän käytännön asioita Niittykoski on oppinut perheyrityksessä huonekalualalla. VAMKissa Niittykoski toimii liiketalouden koulutuspäällikkönä ja opettaa liiketalouden opiskelijoille taloushallinnon taitoja laidasta laitaan, kirjanpidosta ja kustannuslaskennasta yritysverotukseen ja tilintarkastukseen.

Opettajat tuovat monipuolisen työelämäkokemuksensa käytännön opetustyöhön. Palautteissa opiskelijat arvostavatkin opintojen työelämälähtöisyyttä.

”Teen paljon yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa ja huomioin kentän tarpeita omassa opetuksessani”, Björninen kertoo.
Myös omien tietojen päivittäminen ja ylläpitäminen on opettajille tärkeää.

”Esimerkiksi tietoturvan opettaminen on erityisen haastavaa sen nopeasti muuttuvan luonteen vuoksi, mukana pysyminen vaatiikin jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Tämä taito on kuitenkin erittäin tarpeellista nykyaikana, ja opiskelijat nauttivat erityisesti tietoturvakurssin tarjoamista hakkerointiharjoituksista”, toteaa Matila.

”Keskustelut kollegojen kanssa antavat tosi paljon uusia ideoita työn tekemiseen”, lisää Niittykoski.

Monipuoliset ja kokeilevat opetusmenetelmät auttavat erilaisia oppijoita

Palautteissaan opiskelijat ovat antaneet arvoa uudenlaisten opetusmenetelmien käytölle ja niihinkin opetuksen huiput ovat panostaneet.

”Opetuksessani on läsnä vuorovaikutteisuus, toiminnallisuus, simulaatiot ja opiskelijoiden yhteistyötä ja keskustelua vaativat työskentelymenetelmät. Pyrin huomioimaan erilaiset oppijat ja tarjoamaan oppimiseen vaihtoehtoja. Kuluneena lukuvuotena otin haltuun itselleni täysin uuden oppimismenetelmän ja teimme sosionomien syventävissä opinnoissa podcast-sarjan! Tämä vaati itseltäni ja opiskelijoita monenlaisten asioiden haltuunottoa, mutta lopputuloksesta tuli erinomainen”, riemuitsee Björninen.

Opiskelijat arvostivat palautteissaan myös opetuksen räätälöintiä ja yksilöiden huomioimista opetuksessa, josta opetuksen huiput saivat erityiskiitosta. Myös oppimisympäristön hyvää ilmapiiriä kehuttiin palautteissa.

”Opetusmetodini vaihtelevat hieman eri kursseilla. Haluan luoda mukavan ilmapiirin, olla kuunteleva opettaja ja pyrin löytämään useita tapoja selittää asiat. Tavoitteena on aina ollut, että kaikki halukkaat oppivat. Kaikilla kursseilla on tavoitteena, että opiskelijalle tulee käytännön osaaminen kyseiseen asiaan eli paljon käytännön harjoituksia”, Niittykoski kertoo.

”Pyrin pitämään opetustilanteen mahdollisimman rentona, autan ja kannustan kaikkia apua tarvitsevia. Käytän paljon harjoitustöitä, jotta opiskelijat voivat kehittää taitojaan käytännössä. Opetusmateriaalini on suunniteltu mahdollisimman itseohjautuvaksi ja kurssitehtävät koostuvat teorian ja harjoitusten saumattomasta yhdistelmästä. Opiskelija voi usein suorittaa kurssin omaan tahtiin, vaikka yleinen teoriaopetus eteneekin kurssin aikataulun mukaisesti. Nopeammin etenevät opiskelijat voivat halutessaan edetä kuitenkin omaan tahtiinsa”, selittää Matila.

Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa on työn suola

Opetuksen huiput selvästi nauttivat työstään nuorten parissa ja vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa ilahduttaa opetuksen huippuja.

”Työskentely nuorten kanssa on ihan parasta! On mukava huomata, että opiskelijat innostuvat uusista asioista”, sanoo Niittykoski.

”Parasta on ne keskustelut, mitä käymme tunneilla. Se, miten opimme toinen toisiltamme. Olen myös erittäin iloinen siitä, miten rohkeasti opiskelijat lähtevät mukaan lähes kaikkeen, mitä heidän päänmenoksensa keksin! Opintojaksoilla opiskelijat joutuvat välillä haastamaan itseään ja menemään hieman mukavuusalueensa ulkopuolelle, mutta lopputulos on aina sen arvoista! Opettamani aiheet ovat välillä kovin raskaita, mutta onneksi meidän tunneilla löytyy sijaa myös huumorille”, Björninen pohtii.

”Parasta opetustyössä on vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa ja heidän edistymisensä seuraaminen. Olisi niin paljon, mitä haluaisin opettaa tuleville insinööreille”, kertoo Matila.

Mutta myös opettajien on hyvä välillä ladata akkujaan ja kerätä voimia tulevaa lukuvuotta varten. Opetuksen huiput viettävät kesän rentoutuen mökillä, perheen kanssa lomaillen ja urheillen.

Tunnisteet

lukuvuosiopettajaopettajan työopetuksen huiputvamok