Mainetutkimus: Avoimuus ja vastuullisuus ovat Vaasan ammattikorkeakoulun menestystekijöitä 

Mainetutkimus: Avoimuus ja vastuullisuus ovat Vaasan ammattikorkeakoulun menestystekijöitä 

Vaasan ammattikorkeakoulun kokonaismaine on kehittynyt hyvälle tasolle, kertoo tuore tutkimus. Hallinnon läpinäkyvyys, johto ja vastuullisuus saivat eniten kiitosta.

Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) maine on kehittynyt kohtalaisesta hyvälle tasolle, kertoo tuore Luottamus&Maine-erikoistutkimus.  Kaiken kaikkiaan VAMKin kokonaismaine suuren yleisön keskuudessa on noussut viime vuodesta kaikilla mitattavilla osa-alueilla: hallinnossa, taloudessa, johdossa, innovaatioissa, vuorovaikutuksessa, tuotteissa & palveluissa, työpaikassa ja vastuullisuudessa.

– Määrätietoinen ja strategiamme mukainen kehittämis- ja yhteistyö Vaasan alueen toimijoiden kanssa näkyy tutkimuksen tuloksissa. Avoimen, osallistavan ja läpinäkyvän johtamis- ja toimintakulttuurin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mihin kaikki esihenkilöt ja johto ovat sitoutuneet. Arvojemme mukaisesti avoimuus ja sympaattisuus näkyvät tuloksissa, kertoo VAMKin toimitusjohtaja ja rehtori Kati Komulainen.

Hallinnon toiminta ja vastuullisuus ovat VAMKin vahvuuksia

Erityisen merkittävää nousu oli hallinnon avoimuudessa, toiminnan läpinäkyvyydessä ja vastuullisuudessa. VAMK nähdään vastaajien mukaan yhteiskunnan ja ympäristön merkittävästi huomioivana toimijana. Eniten kehitettävää taas nähtiin talouden osa-alueella, jonka saama arvosana tutkimuksessa on kuitenkin jo lähellä hyvää tasoa.

Tutkimuksessa vertailtiin VAMKin mainetta kahteen muuhun ammattikorkeakouluun. VAMK erottui vertailussa erityisesti tietyillä osa-alueilla erinomaisesti: vastaajat arvioivat johdon ja vuorovaikutuksen selkeästi korkeammiksi kuin vertailtavissa korkeakouluissa, kun taas sidosryhmätuki on hieman heikompaa kuin kahdella muulla. Tunnettuudessa VAMK jätti jälkeensä kaksi muuta ammattikorkeakoulua.

– Tulokset kertovat, että VAMKin maine on vakaa ja tutkitusti terveellä ja hyvällä tasolla, mikä on kaiken kaikkiaan todella hieno tulos! Erityisiä maineellisia vahvuuksia VAMKilla ovat vastuullisuus sekä tuotteet ja palvelut. Arvosanat näillä osa-alueilla ovat hyviä ja vieläpä nousussa, tiivistävät Susanna Saarenpää ja Andrei Sergejeff tutkimuksen toteuttaneelta T-medialta.

Sidosryhmät luottavat Vaasan ammattikorkeakouluun 

Sidosryhmiltä saatu tuki on myös kasvanut viime vuodesta, erityisesti nautitun luottamuksen osalta, jossa ammattikorkeakoulu on vahvimmillaan. Lisäksi innostuksessa hakeutua töihin Vaasan ammattikorkeakouluun on toiseksi eniten nousua. Kehitettävää taas olisi lahjoittamisinnossa, joka on pysynyt samalla tasolla ja vuorovaikutuksessa sidosryhmiin päin.

Luottamus&Maine-erikoistutkimuksen on kehittänyt ja toteuttanut T-Media ja sen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset, joita tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 1 999. Tarkemmin Vaasan ammattikorkeakoulua arvioi 200 henkilöä. Vastaukset kerättiin sähköisen paneelin kautta 3.3.–16.3.2022 ja siihen osallistui seitsemän ammattikorkeakoulua. Tutkimus tehdään vuosittain kaikissa yliopistoissa sekä useissa Suomen ammattikorkeakouluissa ja useissa muissa suomalaisissa organisaatioissa.

Tunnisteet

mainetutkimus