Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA vahvistaa yritysten markkinalähtöistä kehittämistä

Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA vahvistaa yritysten markkinalähtöistä kehittämistä

Mikro- ja pk-yritysten maailma on hektistä ja iso osa ajasta kuluu arjen pyörittämiseen. Kehittämiselle ei tahdo jäädä aikaa ja energiaa. MUOVAn React2Market-hankkeessa koottiin digitaaliseen työkaluun kahvikupin mittaisia keinoja ja tehtäviä, jotka soveltuvat pientenkin yritysten markkinalähtöisen kehittämisen tueksi.

Maailma muuttuu jatkuvasti ja muutokset toimintaympäristössä vaikuttavat yrityksiin monella tavalla. Menestyäkseen yritysten olisi, pelkän muutoksiin reagoinnin lisäksi, kyettävä uudistumaan ketterästi ja innovoimaan jatkuvasti uutta.

React2Market-hankkeella Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA tukee Pohjanmaan alueen mikro- ja pk-yrityksiä markkinalähtöisessä ja ketterässä kehittämisessä. Elokuun lopussa päättyvä hanke käynnistyi lokakuussa 2021 ja sen puitteissa on etsitty keinoja ja työkaluja, joiden avulla pienet yritykset pystyvät innovaatiotoiminnassaan vastaamaan paremmin toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin.

”Hankkeessa tuotetun oppimispolkutyökalun myötä pyrimme antamaan yrityksille työkaluja, joiden avulla ne voivat löytää uusia tapoja tarkastella laajemmin mitä markkinoilla tapahtuu. Markkinoiden tarkastelu asiakkaan silmin auttaa yrityksiä ennakoimaan muutoksia ja virittämään oman koneistonsa valmiiksi muutokseen”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sanna Peltonen.

React2Market-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja osa Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. MUOVAssa hanketta on ollut toteuttamassa monialainen projektitiimi.

Kahvikupin mittaista kehittämistä

Hankkeen tuloksena on syntynyt maksuton digitaalinen työkalu, ns. menetelmäpankki, johon on koottu hankkeen teemaan liittyviä menetelmiä, työkaluja ja infosisältöjä. Näiden avulla yritykset voivat toteuttaa innovaatiotoiminnan eri vaiheisiin liittyviä nopeita toimenpiteitä osana yrityksen muuta toimintaa. Työkalu on ladattavissa omalle koneelle, mikä mahdollistaa omien kokemusten ja reflektointien kirjaamisen muistiin.

”Kukin käyttäjä voi tutustua työkalun sisältöön itselleen parhaiten sopivassa järjestyksessä. Mikäli käyttäjä kuitenkin kaipaa suuntaviivoja, työkalussa esitellään neljä mallipolkua, jotka toimivat esimerkkeinä mahdollisista työkalun käyttökohteista” valottaa Peltonen työkalun käyttöä.

”Tavoitteena oli mitoittaa sisällön kahvikupin mittaisiksi eli luoda työkalu, jonka avulla pienetkin yritykset voivat viedä opit mahdollisimman helposti suoraan käytäntöön”, selventää Peltonen.

Hankkeen tulokset esiteltiin päätöstilaisuudessa 24.8.2023. Kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa kuultiin lisäksi asiantuntijapuheenvuoro ChatGPT:n tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille. Esityksen jälkeen osallistujien oli mahdollista keskustella ja jakaa kokemuksia ChatGPT:stä.

Tilaisuudessa Fintos Oy:n toimitusjohtaja Tuuli Prinkkilä valotti hyviksi havaittuja käytäntöjä ketterään kehittämiseen liittyen. ”Yhdessä ideointi, kehittämisen pilkkominen pieniin paloihin ja käytännön kokeilut matalalla kynnyksellä, auttavat pitämään kehittämisen vauhdissa.” toteaa Prinkkilä Fintoksen kokemuksiin nojaten.

Yhteiskehittämisellä käytännönläheisiä sisältöjä

React2Market-hankkeeseen osallistui pilottiyrityksinä kolme Pohjanmaan alueen teollista mikro- ja pk-yritystä; Ukko Finland Oy, Fintos Oy sekä Paaluperustajat Oy. Yrityspilotit ohjasivat työkalun sisältöjen kehittämistä, sillä Muova tuotti materiaalia työkaluun yhteiskehittämisen periaatteella toteutettujen yrityspilottien ohjaamana. Tekemällä oppiminen ja käytännönläheisyys olivatkin hankkeen avainasioita.

”Yhteistyö kolmen pilottiyrityksen kanssa oli ensiarvoisen tärkeää työkalun kehittämisessä. Yritysten aidot kehittämistarpeet ovat auttaneet tarttumaan relevantteihin kysymyksiin. Lisäksi yhteiskehittäminen on osoittautunut toimivaksi tavaksi oppia, sillä matka uuden asian soveltamiseen on lyhyt.” Peltonen kiteyttää.

Lisätietoja hankkeesta ja sen tuloksista löytyy hankkeen verkkosivulta.

 

Lisätietoja antaa :

Sanna Peltonen

Projektipäällikkö ja erikoistutkija

Muotoilukeskus MUOVA

sanna.peltonen@muova.fi

puh. +358 50 408 3638

Tunnisteet

innovaatiotoimintaEU rahoitusmuova