MUOVAn menestyksekäs vuosi; vahvaa yritysyhteistyötä ja hanketoimintaa

MUOVAn menestyksekäs vuosi; vahvaa yritysyhteistyötä ja hanketoimintaa

Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus MUOVAn vuoteen 2021 mahtui paljon onnistumisia. Yritysyhteistyö jatkui tiiviinä, useita uusia hankkeita saatiin rahoitettua ja julkaisutoiminta oli aktiivista.

Markkinalähtöisen muotoilun asiantuntija MUOVA on VAMKin ainutlaatuinen innovaatioyksikkö, joka toimii linkkinä tutkimusmaailman ja pk-yritysten välillä. Muotoilukeskuksen toiminta perustuu tiiviiseen yritysyhteistyöhön – missiona on pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen muotoilun keinoin.

– Yrityspalvelumme keskittyvät innovatiivisten tuotteiden, palveluiden, konseptien ja prosessien tuottamiseen sekä houkuttelevien brändien rakentamiseen, sanoo MUOVAn johtaja Annika Hissa.

– Vuonna 2021 saimme päätökseen yhteistyöprojektin Geyser Batteriesin kanssa. Yritys valmistaa akkuja, joilla on pieni hiilijalanjälki. Projektissa yritykselle rakennettiin brändi ja muotoiltiin käyttäjälähtöiset, brändin modernia linjaa mukailevat tuotteet, hän jatkaa.

Monipuolisten yrityspalvelujen tarjoamisen lisäksi MUOVA järjestää yrityksille muotoilukoulutuksia. Esimerkiksi VAMKin ja Vaasan yliopiston West Coast Startup -hautomossa järjestettiin vuoden 2021 aikana 60 valmennustilaisuutta 17 esistartupille. MUOVA harjoittaa myös laajamittaista julkaisu- ja TKI-toimintaa (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta).

Rahoitus- ja julkaisutavoitteet saavutettiin

MUOVAn TKI-toiminnan tavoitteena on alueen osaamisen ja innovatiivisten tulevaisuuden muotoiluratkaisujen kehittäminen.

– Yritysten kohtaamat haasteet sekä heidän näkemyksensä kannattavista tutkimuskohteista vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisiin hankkeisiin lähdemme hakemaan rahoitusta, Hissa korostaa.

Vuonna 2021 MUOVA saavutti ulkopuolisen rahoituksen tavoitteensa, ja aktiivista hanketoimintaa pystyttiin jatkamaan. Hissan mukaan myös uusia rekrytointeja on tehty.

– TKI-hankkeille saamamme rahoituksen myötä olemme rekrytoineet kansainväliseen, poikkitieteelliseen tiimiimme viisi uutta muotoilun ja liiketoiminnan asiantuntijaa.

MUOVA julkaisi vuonna 2021 yhteensä 65 uutta artikkelia, ylittäen asetetut tavoitteet. Julkaisualustoina toimivat muun muassa MUOVAn oma Muovaaja-verkkolehti, VAMKin Energiaa-verkkolehti sekä tiedelehdet.

– Julkaisujen määrä on osoitus hankkeiden hyvästä etenemisestä sekä muovalaisten vahvasta motivaatiosta. Tekemämme kyselyn perusteella työtyytyväisyys ja -vire olivatkin viime vuonna erinomaisella tasolla, sanoo Hissa.

Palvelumuotoilu yhä suuremmassa roolissa

Vuonna 2021 MUOVAn kärkiteemoiksi nimettiin teollinen palvelumuotoilu, kestävät tuote- ja palveluratkaisut sekä liiketoiminta- ja muotoiluajattelu, jolla viitataan erilaisten muotoilukoulutusten tarjoamiseen yrityksille. Hissan mukaan erityisesti teollinen palvelumuotoilu on vielä varsin uusi asia yritysmaailmassa.

– Palvelut ovat alkaneet olla muotoilun kohteena yhä enemmän. Tulevaisuudessa myös teollisuusyritykset ovat palveluorganisaatioita, joten teollisten palveluiden kehittäminen nousee avainrooliin.

MUOVAn kehittämispäällikkö Miia Lammi korostaa testauksen tärkeyttä palveluiden kehittämisessä.

– MUOVA on luonut yhdessä Vaasan yliopiston kanssa teollisten palveluiden kehittämisympäristö CoProtolabin, jossa palveluita prototypioidaan VR-maailmassa.

Uusia hankkeita yritysten toimintavalmiuden edistämiseksi

Useita uusia hankkeita käynnistettiin vuoden 2021 aikana. Hankkeiden keskiössä ovat jo useamman vuoden olleet vihreä siirtymä sekä digitalisaatio. Viime vuonna käynnistyikin esimerkiksi veneiden kestävien kansiratkaisujen luontiin keskittyvä Eco-Boat sekä digitaalisten kaksosten käyttöä virtuaalisessa ympäristössä pohjalaisyrityksissä ajava DIGI-MODE, joka toteutetaan yhteistyössä Vaasan muiden korkeakoulujen sekä Technobothnian kanssa.

Koronapandemia on kuitenkin nostanut esiin uudenlaisia kehityskohteita, joihin MUOVA on tarttunut kahden uuden hankkeen – Digimagian ja React2Marketin – voimin. Digimagia on MUOVAn ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteishanke.

– Kulttuuri- ja taidealat kohtasivat paljon haasteita koronapandemian puhjetessa. Syyskuussa 2021 käynnistynyt Digimagia tukee näiden alojen innovaatioita palvelumuotoilun keinoin. Tarkoituksena on parantaa yritysten toimintavalmiuksia muutosten keskellä. Yrityksille järjestetään koulutuksia, joissa he oppivat keinoja tuotteiden muuntamiseen digitaalisiksi palveluiksi, selvittää Hissa.

React2Market käynnistyi pian Digimagian jälkeen.

– React2Marketin tavoitteena on vahvistaa Pohjanmaan teollisten mikro- ja pk-yritysten kykyä vastata toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin ketterien sekä markkinalähtöisten toimintatapojen avulla, kertoo Hissa.

Merkittävä Ecolabnet-hanke onnistuneesti päätökseen

Vuonna 2019 käynnistynyt, 1,8 miljoonan euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta saanut ECOLABNET-hanke päättyi vuonna 2021. Tähän MUOVAn johtamaan hankkeeseen osallistui 12 partneria kuudesta eri maasta Itämeren alueelta.

– Tavoitteena oli tukea pk-yrityksiä ekologisten innovaatioiden kehittämisessä.

Hankkeessa ideoitiin ekoinnovaatioita, joiden valmistuksessa hyödynnettiin biopohjaisia materiaaleja sekä 3D-tulostusta. Innovoitavina tuotteina olivat muun muassa suklaarasia sekä hampaiden purentakiskot, kertoo Hissa.

ECOLABNET-hankkeessa korostui myös verkostotoiminta, jonka Hissa näkee tulevaisuuden nousevana teemana.

– Tulevaisuudessa on toimittava yhä enemmän verkostoissa ja ekosysteemeissä. Tämä tarkoittaa myös ekosysteemien kehittämistä muotoilun avulla, jotta verkostot saadaan toimimaan sujuvassa yhteistyössä.

Tutustu MUOVAn toimintaan tarkemmin

Tunnisteet

muotoilumuovatki