Syksyn yhteishaku käynnistyi: Sinustako hyvinvoinnin asiantuntija, energiavarastoinnin insinööri tai vaikkapa sairaanhoitaja?

Syksyn yhteishaku käynnistyi: Sinustako hyvinvoinnin asiantuntija, energiavarastoinnin insinööri tai vaikkapa sairaanhoitaja?

VAMKissa on tarjolla tänä syksynä sairaanhoitajan AMK-tutkinto, kolme ylempää AMK-tutkintoa ja englanninkielinen Energy Technology AMK-tutkinto. Yhteensä VAMKiin on haussa 210 aloituspaikkaa. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 4.9.–14.9. Haussa valitut opiskelijat aloittavat opintonsa keväällä 2024.

Tänä syksynä Vaasan ammattikorkeakouluun voi hakea kahteen AMK-tutkintoon ja kolmeen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Haussa on tutkintoja niin päiväopintoina kuin monimuoto-opintoina ja verkko-opintoinakin.

Ainoana suomenkielisenä AMK-tason koulutuksena on tarjolla sairaanhoitajan tutkinto, joka kouluttaa hoitotyön asiantuntijoita vastuulliseen ja tärkeään työhön. Sairaanhoitajan opinnot voi suorittaa päivä- tai monimuotototeutuksena.

”Pyrimme vastaamaan hakijoiden erilaisiin tarpeisiin ja tarjoamme eri toteutusmuotoja ja monipuolista tarjontaa. Olemme myös määrätietoisesti pyrkineet kehittämään YAMK-koulutuksia ja kasvattamaan sisäänottoa”, kertoo opiskelijapalveluiden päällikkö Juha Vierola Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Ylempi AMK-tutkinto joustavasti verkossa

Syksyn yhteishaussa on tänä vuonna tarjolla erityisesti ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia. Kaikki kolme YAMK-tutkintoa on tarjolla verkossa, joten ne on mahdollista suorittaa kaikkialta Suomesta. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on tarkoitettu AMK- tai kandidaatin tutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kahden vuoden alan työkokemus valmistumisen jälkeen.

Hyvinvoinnin asiantuntijan YAMK on tarkoitettu sairaanhoitajille, sosionomeille ja terveydenhoitajille. Koulutus tuo opiskelijalle valmiuksia kehittää ja tehdä muutosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi yhteiskunnassa. Energiavarastoinnin YAMK on suunnattu tekniikan alan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Hiilineutraalin yhteiskunnan YAMK-tutkintoon voivat hakea sekä tekniikan että liiketalouden alemman ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.  Molemmissa ajankohtaisissa tutkinnoissa koulutetaan asiantuntijoita ratkaisemaan energiamurroksen haasteita ja kehittämään yhteiskuntaamme kestävämpään suuntaan.

Asiantuntijoita maailmanlaajuisen energiatulevaisuuden muokkaajiksi

Jatkuvasti kehittyvä energiasektori on Vaasan ja Suomen työllisyyden kulmakiviä. Toista kertaa syksyn yhteishaussa on mukana täysin englanninkielinen Energy Technology, Bachelor-tasoinen tutkinto-ohjelma. Opinnoissa keskitytään ajankohtaisiin aiheisiin, kuten uusiutuviin energialähteisiin elinkaaren kestävyyteen ja älykkääseen energianjakeluun. Valmistuttuaan Energiateknologian insinöörit ovat innovaation kärjessä, mukana monipuolisissa ja kiehtovissa projekteissa, jotka liittyvät energiantuotantoon ei vain Suomessa, vaan ympäri maailmaa.

Kaikkiin syksyn yhteishaussa oleviin koulutuksiin haetaan Opintopolku-palvelussa. Haku on auki 14.9.2023 kello 15:00 asti.

Tunnisteet

yhteishakuAMK-tutkintoYAMK-tutkinto